ข้ามการนำทางลิงก์
GARMIN TECHNOLOGY

Pulse Ox ฟังก์ชันวัดค่าออกซิเจนในเลือด

ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของคุณไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการออกกำลังกายเท่านั้น แต่จะมีผลต่อคุณภาพการนอนหลับของคุณด้วย
เซ็นเซอร์วัดออกซิเจนในเลือด Pulse Ox เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดในการวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ขณะนี้ Garmin ได้รวมเทคโนโลยีนี้เข้าไว้ในสมาร์ทวอทช์สำหรับสันทนาการกลางแจ้ง ซึ่งทำให้สามารถวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจากสมาร์ทวอทช์ของคุณ และสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่สวมใส่ได้

สั่งซื้อตอนนี้

พิชิตยอดเขา ทดสอบขีดจำกัดของคุณ

ทำไมจึงต้องทราบระดับออกซิเจนในเลือด

การทราบระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) ช่วยให้คุณสามารถประเมินสภาพร่างกายของคุณ กำหนดเป้าหมายการออกกำลังกายและตัดสินใจเกี่ยวกับความเข้มข้นในการฝึกที่เหมาะสมได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ เมื่อคุณทำกิจกรรมกลางแจ้งในระดับความสูงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้อมูลนี้สามารถให้แนวทางเกี่ยวกับวิธีการที่ร่างกายของคุณตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ การรวมตัวเลขนี้กับข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจทำให้สามารถคำนวณช่วงข้อมูลทางสรีรวิทยาที่สามารถช่วยคุณประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการออกกำลังกายของคุณได้ * ผู้ใช้ยังสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติการนอนของตน โดยการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเวลานอน ระยะเวลาการนอนหลับแบบ REM และการเคลื่อนไหวขณะหลับ

ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
บันทึก 24 ชม.

ความอิ่มตัวของออกซิเจนต่างกัน ให้การสะท้อนแสงต่างกัน

ฮีโมโกลบินในเลือดของเราเป็นกุญแจสำคัญในการตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้อย่างแม่นยำ ระดับออกซิเจนในฮีโมโกลบินจะส่งผลต่อการดูดกลืนแสงสีแดงและรังสีอินฟราเรดของเลือด โดยการเปล่งแสงที่ความถี่สองแบบนี้ เซ็นเซอร์บนอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้สามารถตรวจจับข้อมูลชีพจรได้ อัลกอริทึมแบบพิเศษของ Garmin จะใช้ข้อมูลนี้คำนวณค่าโดยประมาณของความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของผู้ใช้

ฮีโมโกลบินในเลือดของเราเป็นกุญแจสำคัญในการตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้อย่างแม่นยำ ระดับออกซิเจนในฮีโมโกลบินจะส่งผลต่อการดูดกลืนแสงสีแดงและรังสีอินฟราเรดของเลือด

ออกซีฮีโมโกลบิน
ดีออกซีฮีโมโกลบิน
ไฟ LED สีแดง
แสงอินฟราเรด

ความอิ่มตัวของออกซิเจนสูง
การดูดกลืนแสงอินฟราเรด > การดูดกลืนแสงสีแดง

ความอิ่มตัวของออกซิเจนต่ำ
การดูดกลืนแสงอินฟราเรด < การดูดกลืนแสงสีแดง

ออกซีฮีโมโกลบิน
ดีออกซีฮีโมโกลบิน
ไฟ LED สีแดง
แสงอินฟราเรด
หมายเหตุ
* อุปกรณ์และส่วนประกอบที่สวมใส่ได้ของ Garmin ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมยามว่างเท่านั้น และไม่เหมาะสำหรับใช้ในการวินิจฉัย รักษา บรรเทาหรือป้องกันความเจ็บป่วยหรือโรคต่างๆ ข้อมูลความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดมีไว้เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการวินิจฉัย การสั่งยาโดยแพทย์หรือการรักษา ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้ควรประเมินสุขภาพของตนเองและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ Garmin ไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ต่อภาวะสุขภาพของผู้ใช้หรือประโยชน์ต่อสุขภาพที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้

สมัครรับ E-Newsletter