ข้ามการนำทางลิงก์
GARMIN TECHNOLOGY
Man cycling on a road in the mountains

Garmin Technology

เป้าหมายของ Garmin คือช่วยเติมเต็ม passion ของคุณไม่ว่าจะในด้านใด ดังนั้นข้อมูลต่างๆ และแผนที่ที่อุปกรณ์ Garmin ของคุณเก็บรวบรวมไว้จึงเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ ในขณะที่คุณตั้งใจฝึกฝนตามเป้าหมายการออกกำลังกาย คุณก็จะได้รับข้อมูลที่วัดระดับความหนักของการออกกำลัง และในขณะที่คุณค้นหาการผจญภัยครั้งใหม่ คุณก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากแผนที่ของเราเพื่อยกระดับการรับรู้สถานการณ์ให้ดียิ่งขึ้น

การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนที่ ตัวชี้วัดและการวัดผลต่างๆ จะช่วยผลักดันให้คุณทำสิ่งที่ใจรักได้อย่างดีที่สุด

สมัครรับ E-Newsletter