Bỏ qua các liên kết điều hướng

So sánh thông số kỹ thuật

Instinct 2 Solar
Luffy

Instinct 2 Solar
Zoro

Instinct 2S Solar
Chopper

Mua ngay Mua ngay Mua ngay

*Sạc năng lượng mặt trời, giả sử đeo cả ngày với 3 giờ mỗi ngày bên ngoài trong điều kiện 50000 lux
**Sạc năng lượng mặt trời, giả sử sử dụng trong điều kiện 50000 lux

Đăng ký theo dõi Bản tin điện tử