Bỏ qua các liên kết điều hướng

SO SÁNH

Descent Mk2i

Descent Mk2S

Descent G1

Descent G1 Solar

Descent Mk2i

Mua ngay

Descent Mk2S

Mua ngay

Descent G1

Mua ngay

Descent G1 Solar

Mua ngay

*Sạc năng lượng mặt trời, giả sử đeo cả ngày với 3 giờ mỗi ngày bên ngoài trong điều kiện 50000 lux
**Sạc năng lượng mặt trời, giả sử sử dụng trong điều kiện 50000 lux

Đăng ký theo dõi Bản tin điện tử