ข้ามการนำทางลิงก์

การเปรียบเทียบข้อมูลจำเพาะ

Instinct 2 Solar
Luffy

Instinct 2 Solar
Zoro

Instinct 2S Solar
Chopper

สั่งซื้อตอนนี้ สั่งซื้อตอนนี้ สั่งซื้อตอนนี้

*การเพิ่มระยะเวลาการใช้งานโดยแสงอาทิตย์ สันนิษฐานว่าสวมใส่ตลอดวัน โดยอยู่กลางแจ้ง 3 ชั่วโมงต่อวันในความเข้มของแสง 50,000 ลักซ์
**ใช้ความเข้มของแสง 50,000 ลักซ์ในการเพิ่มระยะเวลาการใช้งานด้วยแสงอาทิตย์

สมัครรับ E-Newsletter