ข้ามการนำทางลิงก์

เปรียบเทียบ

Descent Mk2i

Descent Mk2S

Descent G1

Descent G1 Solar

Descent Mk2i

สั่งซื้อตอนนี้

Descent Mk2S

สั่งซื้อตอนนี้

Descent G1

สั่งซื้อตอนนี้

Descent G1 Solar

สั่งซื้อตอนนี้

*Solar charging glass, assuming all-day wear, up to 3 hours per day in outdoor 50,000-lux conditions
**Solar charging glass when used in 50,000 lux conditions

สมัครรับ E-Newsletter