Skip navigation links
Kartor i wearables

Kartor i wearables

  • Förinlästa golfbanor
 1

Förinlästa golfbanor

Med fler än 41 000 förinlästa golfbanor får du kartor på enheten som kan hjälpa dig att förbättra spelet. Få avstånd till varje plats på golfbanan, liksom funktionen PlaysLike-avstånd som justerar avståndsmått för att beräkna slag i upp- och nedförsbacke, så att du kan välja den bästa klubban för situationen.