Skip navigation links
Kartor i wearables

Kartor i wearables

  • PacePro™
 1
  • PacePro™
 2

PacePro™

Den här unika funktionen ger dynamisk, lutningsanpassad tempovägledning under hela aktiviteten baserat på höjd och dina personliga tempoinställningar. Det hjälper dig att lägga upp den perfekta tempostrategin för aktiviteten och maximera din prestation. När du visar tempoprofilen på en kompatibel enhet visas ditt måltempo för den aktuella delsträckan tillsammans med ett mått på hur du presterar jämfört med målet. Du kan också anpassa datafält efter önskad ansträngning i backar och preferenser för negativa mellantider.

  • PacePro™
 1
  • PacePro™
 2
PacePro™