Skip navigation links

Cyklingsdynamik och fysiologiska mätningar

Aero Testing. Läs mer.Genom att övervaka viktiga aspekter av din cykling och kondition får du en bättre uppfattning av din nuvarande prestationsnivå och vad du behöver göra för att fortsätta på samma sätt eller förbättra resultaten. Utvalda Garmin enheter samlar in data medan du cyklar i syfte att förse dig med cyklingsdata och fysiologiska mätningar. För vissa av dessa mätvärden behövs ytterligare sensorer, till exempel för kraft och puls. Om din enhet visar statistik och du vill du veta mer om vad det betyder, då har du hittat rätt. Vad kan du göra med denna information? Det är upp till dig, men vi har några förslag.

Fysiologiska Mätningar

Träningsstatus

Träningsstatus ger dig en översikt över dina långsiktiga träningsrutiner. Det ger dig kraftfull insikt i hur träningen går.

Skärmen på en Edge-enhet som visar träningsstatus. Funktionen tillhandahålls av Firstbeat. Beräkningen använder flera dimensioner av din fysiologi. Funktionen tar hänsyn till förändringar i konditionsnivå (ditt VO2-max), din aktuella träningsbelastning (för 7 dagar) och ändringar i träningsbelastning, plus vägledning som hjälper dig att planera träningen bättre.

Enkelt uttryckt sjunker konditionsnivån när du slutar träna, men beroende på din tidigare träningsbelastning kan ett uppehåll från vanliga träningsrutiner öka konditionsnivån. På samma sätt förväntar vi oss att regelbunden hård träning ska förbättra våra konditionsnivåer, men se upp – om du tränar för hårt för ofta börjar konditionsnivån sjunka på grund av överträning.

Som ett exempel på hur detta fungerar kan du tänka dig att du har tränat konsekvent i ett antal veckor. Din kondition ökar trots normala små variationer från dag till dag. Den här trenden identifieras automatiskt och din aktuella träning klassas som produktiv. På samma sätt kan du träna väldigt hårt men din kondition börjar sjunka. Då identifieras träningen som ”överdriven” och ytterligare återhämtning rekommenderas.

Träningstillstånden som identifieras visas nedan.

En Edge-enhetsskärm som visar definitioner för träningstillstånden som identifieras. Ökande – Du är i toppform. Den nyligen sänkta träningsbelastningen låter din kropp återhämta sig och kompensera för tidigare träning. Du kan bara behålla toppformen under en kort tid.

Produktiv – Fortsätt så. Träningsbelastningen gör att din kondition går åt rätt håll. Planera in återhämtningsperioder i träningen för att bibehålla träningsnivån.

Underhåll – Den aktuella träningsbelastningen är tillräcklig för att du ska bibehålla din träningsnivå. Om du vill se förbättringar kan du prova att variera träningspassen mer, eller träna mer.

Återhämtning – Den lättare träningsbelastningen låter din kropp återhämta sig, vilket är viktigt i samband med längre perioder av hård träning. Du kan återgå till en högre träningsbelastning när du känner dig redo.

Inte produktiv – Träningsbelastningen ligger på en bra nivå, men din kondition minskar. Kroppen kanske har svårt att återhämta sig, så var uppmärksam på din allmänna hälsa och faktorer som stress, näring och vila.

Minskande – Du har tränat mycket mindre än vanligt under en vecka eller mer, och det påverkar din träningsnivå. Prova att öka träningsbelastningen för att se förbättringar.

Överdriven – Träningsbelastningen är mycket hög och har blivit kontraproduktiv. Din kropp behöver vila. Ge dig själv tid för återhämtning genom att lägga till lättare träning i ditt schema.

Ingen status – Du behöver vanligtvis en eller två veckors träningshistorik – däribland aktiviteter med VO2-maxresultat – innan vi kan fastställa din träningsstatus.

VO2 Max

Skärmen på en Edge-enhet som visar VO2-max. VO2 max är det avgörande måttet på kardiorespiratorisk kondition och aerobisk kapacitet. Möjligheten att se din aktuella konditionsnivå och förändringar över tid öppnar upp för helt nya möjligheter. Det kan hjälpa dig att sätta upp lämpliga mål, utvärdera framsteg och användas för att fastställa hur effektiv din träning är. Det kan även ge den motivation som du behöver för att fortsätta att nå dina mål.

Firstbeat-analysmotorn som är inbyggd i Garmins cykeldator ger en tillförlitlig uppskattning av ditt VO2 max genom att identifiera, analysera och tolka meningsfulla prestationsdata under cykelturen. Kraften du genererar sätts i sammanhanget av hur hårt din kropp arbetar för att uppnå din prestation. För det mesta är förhållandet mellan inre och yttre belastning (ansträngningens intensitet jämfört med watt som registrerats av kraftmätaren) linjärt och stabilt. För att generera mer kraft måste kroppen arbeta hårdare.

Smarta analyser som kan identifiera bra data säkerställer att endast de mest meningsfulla delarna av dina prestationer används för att utvärdera din konditionsnivå. I praktiken innebär det att du inte behöver oroa dig för fartökningar eller fartsänkningar, stigningar, nedförsbackar eller stopp i korsningar. Du värmer upp, varvar ned och cyklar som vanligt, utan att behöva använda några särskilda regler för konditionstester.

När det gäller VO2 max ger din konditionsnivå tillsammans med information från aktivitetshistoriken värdefull kontext för att anpassa feedback om träningseffekt, uppskatta återhämtningstid, definiera det optimala intervallet för träningsbelastning för en vecka och fastställa din aktuella träningsstatus.

Det finns dock vissa miljöer där kroppen måste arbeta hårdare än normalt för att hänga med eller bibehålla samma kraft. Typiska exempel är cykelturer i särskilt varma och fuktiga förhållanden eller på hög höjd. Ett antal nya Garmin-enheter kan automatiskt känna igen en eller flera av dessa situationer och förstå hur dina prestationsdata påverkas.

Förutom att du kan se hur väl din kropp anpassar sig till omgivningen, igenkänning och redovisning av den påverkan miljön har på din prestanda förbättrar tillförlitligheten för andra mätvärden. Detta betyder en mer meningsfull feedback i ett ökat antal tuffa miljöer.

Det omfattar till exempel den feedback du får från datasidan för träningsstatus, där ändringar i VO2 max tolkas utifrån den aktuella träningsbelastningen och aktivitetshistoriken. Om du inte gör det kan effekterna av ojämn terräng eller en mätbar minskning av aerobisk prestation på grund av höjd eller en miljö som är varmare än normalt felaktigt identifiera din träningsstatus som oproduktiv eller överansträngande.

Hur lång tid tar det att anpassa sig till värme och luftfuktighet?

Hur snabbt kroppen anpassar sig till höga temperaturer beror på flera faktorer. En av de viktigaste faktorerna är skillnaden mellan de förhållanden som du anpassar dig till din normala miljö. Ju större förändring, desto längre tid tar det att anpassa sig.

En annan faktor är frekvensen och varaktigheten för dina träningspass och hur mycket tid som du tillbringar utomhus i den nya miljön. Acklimatiseringsprocesserna utlöses av den direkta exponeringen för miljön.

Det finns belägg för att nödvändig anpassning kan uppnås på så kort tid som en till två veckor med längre daglig utomhusexponering för krävande klimatförhållanden. Idrottare med ett högre VO2 max anpassar sig normalt till krävande klimatförhållanden mycket snabbare och kan ibland minska acklimatiseringsperioden med så mycket som hälften.

Fysiologisk anpassning som beror på acklimatisering

 • Förbättrad svettning
 • Förbättrad blodflödesrespons i huden
 • Förbättrad kardiovaskulär stabilitet (förmåga att upprätthålla blodtryck och hjärtminutvolym)
 • Bättre balans mellan vätska och elektrolyter
 • Lägre metabolism

Återhämtningstid

Skärmen på en Edge-enhet som visar VO2 max. Genom att ge kroppen möjlighet att återhämta sig ordentligt säkerställer du att du får ut mesta möjliga av träningen. Det minskar också skaderisken och hjälper dig att undvika de långvariga konsekvenser som överträning innebär.

Återhämtningstiden är en nedräkningstimer som visar när du kan förväntas ha återhämtat dig helt och en avsevärd utmaning är till nytta för dig. Nedräkningstimern uppdateras i slutet av varje aktivitet. Den tid som läggs till i återställningstimern bestäms genom att analysera varaktigheten och intensiteten för den registrerade aktivitet som tolkas baserat på din aktuella konditionsnivå och aktivitetshistorik.

Hänsyn tas också till den tid som återstår i nedräkningstimern när du startar en ny aktivitet.

För det mesta kräver liknande prestationer ungefär lika lång återhämtningstid, men ibland tar det längre tid än normalt att återhämta sig. Ett ovanligt hårt träningspass eller tävlingsprestation är ett bra exempel. Ett annat exempel är när träningsbelastningen över en sjudagarsperiod plötsligt ökar jämfört med normalt. Om du snabbt ökar träningsbelastningen på kort tid kan du uppleva kvardröjande utmattning och även öka skaderisken och tiden för återhämtning.

En vanlig missuppfattning om återhämtningstid är att fullständig vila rekommenderas tills återhämtningstimern har räknat ned till noll. Istället ska återhämtningstiden tolkas som tiden tills du kan förvänta dig att du har återhämtat dig tillräckligt för ett hårt träningspass. Många gånger är en lätt cykeltur eller löprunda OK – till och med fördelaktigt – när återhämtningstimern fortfarande visar att åtskillig tid återstår innan du har återhämtat dig helt.

Den återhämtningstid som normalt rekommenderas efter ett träningspass justeras nu baserat på nya överväganden baserat på träningseffekts- och träningsbelastningsdata.

Träningsbelastning

En Edge-enhetsskärm som visar träningsbelastning. Vad är träningsbelastning?

Träningsbelastning är en EPOC-baserad funktion som hjälper dig att hålla reda på den kombinerade belastningen för alla dina aktiviteter som registreras med pulsdata. I din Edge, Garmin-klocka och Garmin Connect™ visas din träningsbelastning per aktivitet-basis (för nyare enheter) och sjudagarsbasis, så att du kan se den omedelbara påverkan som varje aktivitet har och den totala aktuella träningsbelastningen under den senaste veckan. Din långvariga (fyra veckor) träningsbelastning är ett annat belastningsmått som används internt vid beräkningar i andra funktioner, till exempel träningsstatus och träningsbelastningsfokus.

EPOC är en akronym som står för Excess Post-Exercise Oxygen Consumption (efterförbränning). Det gör det möjligt för oss att mäta hur din kropp påverkas av fysisk aktivitet i fråga om den mängd återhämtnings- och anpassningsarbete som din kropp måste utföra efter en aktivitet. Detta är det arbete som din kropp utför för att återställa den dynamiska jämvikt som kallas homeostas.

Syreförbrukning är en indirekt indikator på den mängd energi som din kropp använder för att återhämta sig och bättre förbereda dig för nästa utmaning. Genom att mäta den mängd extra syre som kroppen använder efter ett träningspass jämfört med normalt får fysiologer och idrottsforskare en tydlig bild av den inverkan som en aktivitet har.

Firstbeat analysmotorn som är inbyggd i Edge-enheten förutsäger tillförlitligt ackumulerade EPOC-data i realtid genom att analysera pulsdata och tillämpa avancerade matematiska modeller och maskininlärning.

Träningens belastningsfokus

Under en aktivitet med kompatibla enheter analyseras din prestation i realtid så att information om den fysiologiska effekten för aktiviteten erhålls och ger en förståelse av den bakomliggande ansträngning som är upphovet till den. Detta uppnås genom förståelse av hur olika intensitet och förändringar i intensitet understöder och utlöser anpassningar i kroppen.

Anaerob träningsbelastning (lila): Numret på den översta raden och den tillhörande färgade stapeln visar hur mycket av din träningsbelastning under de senaste fyra veckorna som var resultatet av anaerob ansträngning. Nyckeln till att öka din anaeroba träningsbelastning är att utföra aktiviteter som snabbt höjer pulsen. Det är vanligtvis högintensiva ansträngningsexplosioner som varar från några sekunder till ett par minuter åt gången, varvat med återhämtningsintervaller med låg till medelhög träningsintensitet då pulsen går ned. Att lägga till HIIT-pass i programmet är ett bra sätt att se till att du får tillräckligt stor del av träningsbelastningen från anaerob ansträngning.

 • Exempel: Intervallpass

Hög aerobisk träningsbelastning (orange): Numret på den mellersta raden och den tillhörande färgade stapeln visar hur mycket av din träningsbelastning under de senaste fyra veckorna som var resultatet av ihållande aktivitet med medelhög till hög intensitet. Det här är den belastning som har ackumulerats under ansträngning när din puls var avsevärt förhöjd och du bibehöll den höga intensitetsnivån i några minuter upp till – i vissa fall – mer än 30 minuter.

 • Nyckelexempel: Tempopass

Låg aerobisk träningsbelastning (ljusblå): Numret längst ned och den tillhörande färgade stapeln visar hur mycket av din träningsbelastning under de senaste fyra veckorna som består av ihållande lågintensiv ansträngning. Det här är den del av din träningsbelastning som ackumuleras under träning på en nivå då du anstränger dig men ändå kan föra ett samtal.

 • Exempel: Långpass

Få ut mesta möjliga av träningsbelastningsfokus

På datasidan för träningsbelastningsfokus visas grafik över hur din träningsbelastning är fördelad mellan de tre huvudintensitetskategorierna och även kvalitativ feedback.

 • Underskott: Du saknar träning i en träningsintensitetskategori.
 • Balanserat: Din träning är väl fördelad mellan olika intensitetsnivåer.
 • Fokus: Din träningsvariation är någorlunda välstrukturerad men särskilt fokus ligger på ett område.

Utöver de tre ovanstående kategorierna för belastningsfokusfeedback kan du även få feedback om att din totala träningsbelastning är för låg (”Under målen”) eller för hög (”Över målen”).

Det arbete du utför för att uppnå en balanserad träningsbelastning är grundläggande. Det handlar om att lägga en stark grund som du kan bygga vidare på. Med en balanserad grund får du den trygghet du behöver för att fokusera på de aspekter av förberedelserna som ger dig den fördel du behöver för att lyckas med den utmaning du väljer.

Balans krävs för en stark grund

När din träningsbelastning är både optimal och balanserad betyder det att du är tillräckligt aktiv för att understödja och gradvis förbättra konditionsnivån, och att sammansättningen av dina aktiviteter är tillräckligt mångsidig för att ge en stabil grund för framtida förbättringar. Det innebär att dina aktiviteter omfattar tillräckligt med tid för högintensiv och lågintensiv aerobisk träning i kombination med dynamisk ansträngning som förbättrar dina explosiva prestationer.

Fokus för att vinna

Alla idrottare vet att förberedelse är nyckeln till framgång, och för att lyckas måste du identifiera och förbereda dig för de unika kraven i den utmaning som du ställs inför. Om du har en balanserad grund att utgå från kan du börja fokusera och styra sammansättningen av träningsbelastning mot en prestationsprofil som överensstämmer med dina ambitioner eller den aktuella fasen i ditt periodindelade schema.

Genom att kontrollera att du har rätt träningssammansättning via träningsbelastningsfokus kan du vara säker på att du är på rätt spår. När du förstår och använder dessa data på rätt sätt kan du omvandla dem till din personliga vägledning för att uppnå dina mål och prestera på hög nivå inom en mängd olika aktiviteter. Du kan enkelt se när dina träningsaktiviteter har underskott inom ett eller flera områden, och när du väl skapat en stark grund kan du sikta mot stjärnorna genom att se till att sammansättningen av dina träningsaktiviteter överensstämmer med de specifika verkliga kraven för utmaningen som du vill ta dig an.

Träningsbelastning: Träningseffektsetikett för främsta fördel

En skärm som visar träningsstatus. I nyare kompatibla produkter kan du få en uppfattning om hur din löpning eller cykelpass påverkar ditt träningsbelastningsfokus direkt när du sparar aktiviteten. En ny färgkodad etikett som har lagts till på sammanfattningsskärmen för träningseffekt beskriver den främsta fördelen med det du just har gjort och inom vilket område du kan förvänta dig att det har störst effekt.

Observera att bakgrunden på de här etiketterna är färgkodad (lila, orange eller ljusblå) och överensstämmer med de staplar för anaerob, hög aerobisk och låg aerobisk träningsbelastning som används för träningsbelastningsfokus. När en registrerad aktivitet inte har någon meningsfull effekt i någon av intensitetskategorierna, eller om den inte kan identifieras, är etikettens bakgrund helt enkelt grå och ingen beskrivande text visas.

Funktion för dagliga föreslagna träningspass

En resa på tusen mil börjar med ett första steg, och när det gäller att uppnå dina övergripande tränings- och prestationsmål spelar det du gör idag stor roll. Funktionen Dagliga föreslagna träningspass finns på utvalda Garmin-klockor med GPS och cykeldatorer och där har vi kombinerat det senaste inom sportvetenskap med data om träning, aktivitet och livsstil som enheten har registrerat för att besvara den viktiga frågan: Vad ska jag göra idag?

Det övergripande målet med de föreslagna träningspassen är att hjälpa dig att höja konditionsnivån (VO2 max), vilket innebär aerobisk kapacitet. Genom att regelbundet utföra föreslagna träningspass kan du uppnå en optimal träningsbelastning med varierande ansträngning som är perfekt balanserade för din utveckling.

Bland de aktiviteter som omfattas finns löp- och cykelträning. Tänk på att cykelpass är kraftbaserade och du måste ha en kompatibel kraftmätare.

Varje träningspass som föreslås är utformat för att vara lagom utmanande, samtidigt som det uppfyller ett visst behov eller förbättrar en viss del av din prestation. Din aktuella träningsbelastning, belastningsfokus, återhämtningstid, sömndata och profilen för nyligen utförda träningspass har alla betydelse för dina träningsförslag.

Några dagar kommer det föreslagna träningspasset att fokusera på att bygga upp din grunduthållighet eller underlätta återhämtningen. Andra dagar kommer passen att fokusera på att utveckla maximal aerobisk kapacitet, din förmåga att klara högintensiva pass, utföra och upprepa dynamiska intervall eller hastighet. Med vägledning i realtid, som är tillgänglig under aktiviteten, får du veta när du ska öka intensiteten och när du ska släppa på gasen. Detta kan vara särskilt praktiskt vid aktiviteter med lägre intensitet där det kan vara lätt att ta i för mycket.

Precis som alla bra träningsprogram är jämnhet och variation avgörande för din framgång. De här delarna är inbyggda i systemet med föreslagna träningspass. Genom att regelbundet genomföra föreslagna träningspass ser du till att du utvecklas. Med tiden kommer du att märka att veckor med lättare träning blandas med veckor med hårdare träning och veckor där träningen ligger någonstans däremellan. De här mönstren överensstämmer med väletablerade periodiseringsmetoder för träning som används av sportforskare och träningsfysiologer.

Om du följer ett särskilt träningsprogram med schemalagda träningspass som är anpassade för en viss gren eller disciplin, antingen från Garmin Connect eller en tredje, prioriteras passen i träningsprogrammet de dagliga föreslagna träningspassen. Du kan fortfarande hitta det föreslagna träningspasset på menyn Träningspass, men de vanliga passuppmaningarna gäller för ditt träningsprogram.

FTP (Functional Threshold Power) (FTP)

Ditt FTP-värde motsvarar den maximala uteffekten som du kan upprätthålla under 1 timme. FTP-uppskattningen utgör grunden för anpassade kraftzoner och för de flesta kraftbaserade träningsprogram.

Din Edge 1030 kan identifiera ditt FTP-värde antingen via en guidad cykeltur eller automatiskt under en vanlig tur. I båda fallen uppskattar enheten ditt tröskelvärde i uteffekt genom att samla in pulsdata i olika uteffekter. FTP-uppskattningen förbättras med tiden när enheten lär sig din övergripande konditionsnivå. Din Edge 1030 visar även din FTP som ett watt/kg-värde i förhållande till din vikt och visar den på en regnbågsfärgad mätare. Du kan då snabbt jämföra ditt eget effekt/vikt-förhållande mot olika stora cyklister.

Med Edge 1030 kan du beräkna din FTP på följande två sätt:

Guidat test:

 • Med hjälp av hjärtfrekvens och effektdata tar Edge dig genom en uppvärmning följt av en gradvis ökning av målinriktad ansträngning i steg om 3–4 minuter under en period av 15–20 minuter.
 • Utifrån hur din puls reagerar på den ökande kraftinsatsen kan Edge beräkna ditt FTP-värde.
 • Du har möjlighet att godkänna eller avvisa detta värde. Om du godkänner det räknas dina kraftzoner automatiskt om baserat på det nya värdet.
 • Vi rekommenderar att testet utförs på en väg med jämn lutning eller på en Indoor Trainer.

En Edge-enhetsskärm som visar automatisk FTP-identifiering. Automatisk FTP-identifiering:

 • Om du slår personligt rekord för 20 minuters medelkraft, och om 95 % av det här värdet överstiger din aktuella FTP-uppskattning, får du en uppmaning om att godkänna ett nytt FTP-värde.
 • Återigen har du möjlighet att godkänna eller avvisa detta värde.

Training Effect

På grund av hur kroppen fungerar bestämmer träningstypen vilka resultat du kan förvänta dig och vilken typ av prestationer du är väl förberedd på i framtiden.

Training Effect ger dig en snabb överblick av hur varje träningspass kan förväntas påverka dina framtida konditionsnivåer. Ett av de vanligaste användningsområdena för träningseffekt är att koordinera och balansera träningspass som bevarar och förbättrar din nuvarande konditionsnivå. Edge 1030 visar följande 2 typer av träningseffekt:

Aerobisk träningseffekt

Funktionen mäter träningens aerobiska fördelar, som ska motsvara konditionsförbättringen du vill få ut av dem.

Aerobisk träning:

 • Utvecklar aerobisk energiproduktion
 • Omvandlar fett till energi
 • Uthållighet
 • Utökad kapacitet

Anaerobisk träningseffekt

Kroppens effektivaste metod att omvandla bränsle till energi kräver syre, men ibland överskrider energibehovet den syremängd som finns tillgänglig. Som tur är har kroppen en inbyggd reservprocess. Visserligen är den inte lika effektiv, men den anaerobiska energiprocessen kan aktiveras så att du orkar fortsätta. Nackdelen är att den förbrukas snabbt.

Anaerobisk träning:

 • Utvecklar anaerobisk energiproduktion
 • Förbättrad sprintförmåga
 • Motståndskraft mot trötthet
 • Maximal kapacitet

Både aerobiska och anaerobiska träningseffekter kartläggs på en skala på 0–5 som tar hänsyn till din konditionsnivå och dina träningsvanor.

0 – ingen, 1 – liten, 2 – underhåll, 3 – förbättrad, 4 – mycket förbättrad, 5 – överdriven.

Prestationsförhållande

Ett diagram som visar prestationsförhållandet under en cykeltur

Skärmen på en Edge-enhet som visar VO2-max. För en realtidsbedömning av din nuvarande form, se ditt prestationsförhållande. Det är en analys av kraft, puls och pulsvariabilitet under de första 6–20 minuterna av cykelturen. Siffran är en realtidsutvärdering av avvikelsen från din grundläggande VO2 max. Varje punkt på skalan står för ungefär en procent av VO2 max. Ju högre siffran är, desto bättre kan du prestera. Tänk på att resultaten kan variera under de första cykelturerna med en ny enhet, eftersom den lär sig din träningsnivå. När resultaten har stabiliserats kan prestationsförhållandet ses som en tillförlitlig indikator på din dagsform.

Du kan ställa in en avisering under den första delen av cykelturen och lägga till prestationsförhållandet som datafält på träningsskärmarna och hålla ett öga på det medan du cyklar. Värdet kan variera något i backar eller om det blåser hårt, men sjunker när du börjar bli trött. Det här är ett objektivt sätt att hålla ett öga på om din prestation sjunker ju längre du cyklar, eftersom det talar om i fall din kropp arbetar hårdare än vanligt för att cykla med din aktuella belastning. Prestationsförhållandet kan alltså ge dig en liten förvarning innan du ”går in i väggen”.

HRV-belastningstest

Om du vill veta om din kropp är redo för en tuff cykeltur eller behöver mindre ansträngning kan det vara dags att kolla träningsbelastningen. När du är pigg och utvilad blir träningseffekten större efter en tuff cykeltur. Samma tuffa tur kan dock vara kontraproduktiv om du är trött eller övertränad. Din träningsbelastning beräknas under ett 3-minuterstest som består av en analys av pulsvariabilitet. Träningsbelastningen visas sedan som en siffra från 0 till 100, där en lägre siffra indikerar lägre belastning. Med den här mätningen kan du bedöma vilken aktivitetsnivå din kropp är redo för. Du får mer exakta resultat om du gör testet vid samma tidpunkt och under samma förhållanden varje dag (rekommenderas före träningspasset). Det ger dig känsla för variationerna från dag till dag och vecka till vecka.

Du måste stå upp när du gör HRV-belastningstestet eftersom det gör testet mer mottagligt för låg belastning och medelbelastning. Det kan hända att måttliga belastningsnivåer inte visas ifall du ligger ner, men genom att stå lägger du lite belastning på det kardiovaskulära systemet. Belastningen får HRV att sjunka om belastningen är måttlig jämfört med om den är låg.

ClimbPro

En skärm som visar Climb Pro. ClimbPro är utformat för att hjälpa en cyklist att hålla koll på ansträngningsnivån under en cykeltur på följande två sätt:

 • Den visar kommande stigningar på banan, på vilket avstånd de inträffar och hur långa och branta de är. Den här informationen finns i förhandsvisningen av banan och finns även som en särskild sida i timerslingan under aktiviteten.
 • För individuella stigningar visas automatiskt en särskild ClimbPro-sida när en cyklist närmar sig en stigning. På den här sidan visas var cyklisten befinner sig i stigning samt hur mycket som är kvar, hur brant stigningen är och genomsnittlig lutning som återstår för stigningen. Detta uppdateras hela tiden allt eftersom cyklisten tar sig upp till toppen.

Hur klassificeras stigningar?

Funktionen är konstruerad för att hjälpa en cyklist under brantare stigningar genom att inte känna av varje uppförsbacke under en cykeltur. Den klassificerar en stigning utifrån följande kriterier:

 • Stigningssavstånd (meter) * genomsnittlig lutning (%) bör vara större än 3 500.
 • En stigning måste vara minst 500 meter lång.
 • Den genomsnittliga lutningen måste vara minst 3 %.

Vi planerar att fortsätta anpassa den här algoritmen när vi får mer och mer feedback från cyklister runt om i världen.

Vad betyder färgerna?

En skärm som visar färger.

Färgerna anger stigningens lutning på följande sätt:

 • I förhandsvisningslistan för stigningen anger färgerna den totala genomsnittliga lutningen för stigningen.
 • På den enskilda stigningssidan anger färgerna den genomsnittliga lutningen för den markerade delen.

Vad behöver en cyklist för att ClimbPro ska fungera?

 • En cyklist måste följa en bana som innehåller höjddata. Banan kan komma från Garmin Connect eller tredjepartsplattformar och bör helst ha formatet .fit.

MTB-dynamik

Vissa Garmin-cykeldatorer levereras med specifika parametrar för mountainbike som hjälper dig att utvärdera din körprestation och ge dig något att skryta om. Oavsett om du är mästare på flöde, Black Diamond-expert eller något däremellan registrerar dessa nyckeltal olika aspekter av cykelturen och vissa av dem ger dig mätbara data som visar hur du utvecklas.

Intensitet

Intensitet är ett mått på mountainbikeledens svårighetsgrad. Mätningen tar hänsyn till sådant som lutning och kurvvinkel längs leden. Intensitetspoängen för en given led bör vara ganska konstant från tur till tur. Det är ett användbart mått för att jämföra svårighetsgraden för de olika leder som du cyklar på.

Garmin-enheten beräknar intensiteten kontinuerligt under turen. När du synkroniserar med Garmin Connect efteråt får du ett diagram över intensitetspoängen under cykelturen och en samlad poäng för turen i Garmin Connect. Du kan även visa intensitetsklassningen längs leden på din aktivitetskarta. Ju svårare led desto högre bör intensitetspoängen vara.

En skärm som visar intensitet

Flow

En skärm som visar flöde

Flow mäter hur bra en cyklist håller hastigheten under en cykeltur eller en del av cykelturen. Mätningen tar hänsyn till sådant som jämn hastighet under cykelturen, följsamhet genom kurvor och andra faktorer. Garmin-enheten beräknar flow kontinuerligt under turen. När du synkroniserar efter cykelturen får du ett diagram över dina flow-poäng under cykelturen och en samlad genomsnittlig flow-poäng för turen i Garmin Connect.

Lägre flödespoäng indikerar mjukare körning. Högre poäng motsvarar en tur med fler hastighetsförändringar eller stopp. Flöde är ett användbart mått när du vill analysera din cyklingsprestation längs en led. Du kan till exempel jämföra flödespoäng mellan två turer längs samma led för att hitta områden där du kan förbättra dig eller där du presterade ojämnt.

En skärm som visar flöde

Hopp

En skärm som visar hopp

Enheter med MTB-data kan automatiskt upptäcka hopp på mountainbiketurerna. De beräknar också hastighet, längd och tid i luften för varje hopp, och skapar en samlad poäng för hoppet utifrån dessa data.

När du visar den registrerade aktiviteten i Garmin Connect visas ett diagram över dina hoppdata. Dessutom är platsen för varje hopp synlig längs leden på din aktivitetskarta. På så sätt kan du utvärdera dina hopp och jämföra de hopp som du har gjort på en led över tid.

En skärm som visar en karta

A screen displaying Jumps

Cyklingsdynamik

Bild av en Edge 1000-cykelenhet med en cyklingsdynamikskärm. Oavsett om du cyklar för att tävla, utforska eller helt enkelt för att det är kul kan Garmin hjälpa dig att samla in data som visar hur mycket arbete du lagt ned eller hjälpa dig att förbättra din form. Utvalda enheter, inklusive våra pedalbaserade kraftmätare med dubbla sensorer, ger dig tillgång till cyklingsdynamik. Med cyklingsdynamik avses en uppsättning avancerade mätvärden som är till för att ge dig en tydlig inblick i hur du cyklar och hur din prestation förändras beroende på variabler som position, cykel, cykelturens längd med mera. Med cyklingsdynamik kan cyklister, tränare, cykelmekaniker och även sjukgymnaster analysera enskilda data för exakta anvisningar om åtgärder.

Sittande eller stående position

En bild som visar sittande och stående position på en cykel. Du har förmodligen en helt egen preferens när det gäller din position på cykeln under klättringar och spurter. Utvalda Garmin kraftmätare kan upptäcka och flagga en cyklingsposition (sittande eller stående) under en cykeltur genom att jämföra vilken kraft som utövas på pedalerna. Din kompatibla Edge-cykeldator visar då aktuell position, sammanfattningar av hur ofta och hur länge du har haft den positionen samt kraftdata – allt i realtid.

Efter cykelturen kan du överföra dina data till träningsgruppen genom Garmin Connect appen. Där kan du visa varje position, tillhörande kadens och hastighet, och du kan jämföra tiden du sitter med tiden du står. Lär dig också hur en viss position påverkar uteffekten och analysera klättringar och spurter. Dessa detaljerade data ger dig full insyn i cykelturen och kan vara användbara när det gäller att fastställa hur effektiv positionen är och att identifiera tendenser att byta position under vissa moment av en cykeltur.

Kraftfas (KF)

En bild som visar kraftfas under en pedalrörelse. Kraftfas ger en bra beskrivning av hur du just för tillfället utövar kraft i en pedalrörelse. Garmin kraftmätare identifierar var benet genererar positivt vridmoment i en pedalrörelse och var den största koncentrationen av positivt vridmoment uppstår. Den känner också av vinkeln som krafterna börjar och slutar i och var kraftkoncentrationen utövas. Om du använder en kraftmätare med dubbelavkänning kan du ta analysen ett steg längre och se om det finns skillnader mellan höger och vänster ben.

Kraftfas mäts som en kombination av grader och båglängd, där 0 grader motsvarar positionen rakt upp (klockan 12) och 180 grader motsvarar positionen rakt ned (klockan 6). Kraftfasens längd mäts som skillnaden mellan start- och slutvinkeln. Exempel: En startvinkel för kraftfasen på 5 grader och en slutvinkel för kraftfasen på 220 grader motsvarar en båglängd för kraftfasen på 215 grader. Med pedaler med dubbelavkänning får du informationen för både höger och vänster ben. Sedan kan du visa var huvuddelen av kraften utövas med hjälp av mätvärdet toppkraftfas. Standardinställningen är att toppkraftfasen representerar 50 % av uteffekten, men detta kan justeras uppåt eller nedåt beroende på dina önskemål.

Du kan visa mätvärden för kraftfas grafiskt på Edge-enheter och på Garmin Connect. Det blir då lättare för dig att visualisera pedalrörelsen.

Förhållande till pedalcentrum (PCO) (PCO)

En bild som visar förhållande till pedalcentrum på en pedal. Mätningen av förhållande till pedalcentrum beräknas genom att identifiera hur kraften fördelas över pedalen under pedalrörelsen. Det innebär att du kan visa och utvärdera var kraften utövas i förhållande till pedalens mitt och vad fördelningen av förhållande till pedalcentrum är under en given tidsperiod. Genom att analysera dessa data kan du bestämma rätt cykeljustering och position för klossen. Det kan också vara bra för att förebygga skador och rehabilitering.

Förhållande till pedalcentrum mäts i millimeter. Positiva värden (t.ex. +6 mm) anger ökad kraft mot utsidan av pedalen, medan negativa värden (t.ex. -4 mm) anger ökad kraft mot insidan av pedalen. Du kan visa informationen grafiskt på Edge-enheten. Den röda linjen anger medelvärdet för nuvarande 10 sekunder och den blå linjen representerar medelvärdet för föregående 30 sekunder.

Vänster/höger balans

En bild som visar skillnaden i uteffekt mellan vänster och höger ben. Garmin pedaler med dubbelavkänning mäter inte bara din kombinerade uteffekt, utan de kan även skilja på kraften från vänster ben och höger ben så att du vet om det ena benet utövar mer kraft än det andra. Med andra ord, hur symmetriskt du trampar.

Studier visar att en stor obalans mellan vänster och höger bens kraft kan orsaka trötthet i förtid och även medföra ökad risk för skador. Därför är det bra att veta om det finns betydande asymmetri, så att du kan jobba på att förbättra den. Symmetri innebär att båda benen arbetar lika hårt, vilket gör dig effektivare.

Ökad medvetenhet vid cykling

Garmin har verktyg som förbättrar din förmåga att se och bli sedd när du cyklar. Ge dig själv lite lugn och ro med de här tillbehören och funktionerna för ökad medvetenhet vid cykling.

GroupTrack- och LiveTrack-funktioner

En Edge-skärm visar GroupTrack- och LiveTrack-funktioner. Låt gruppen och dem där hemma hålla koll på dig när du cyklar. Om du startar en LiveTrack- eller GroupTrack-tur ger du dina valda kontakter möjlighet att följa dig i realtid och se var du befinner dig.

Meddelandefunktionen cyklist-till-cyklist

En Edge-enhetsskärm som visar meddelandefunktionen cyklist-till-cyklist. Förare med Edge 1030-cykelenheter har nu möjlighet att skicka och ta emot färdigskrivna meddelanden. Det gör det enkelt att hålla kontakten även när du hamnar utom synhåll.

Händelsedetektor

En Edge-enhetsskärm visar händelsedetektorn. Kompatibla Edge-enheter har inbyggd händelsedetektor. Om en olycka upptäcks skickas din GPS-position automatiskt till vissa vänner och familjemedlemmar.

Hjälp

Kompatibla Edge-enheter har även assistansfunktion. På så sätt kan du manuellt dela din plats med dina nödkontakter om du behöver hjälp, t.ex. i händelse av ett mekaniskt problem eller en punktering.

Varia™-bakåtseende radar

En Edge-skärm som visar Varia bakåtseende radar Varia bakåtseende radar upptäcker fordon som närmar sig bakifrån på upp till 140 meters avstånd och visar det på din kompatibla Edge- eller Varia huvudenhet.

Varias smarta cykellampor

En Edge-skärm som visar smarta Varia cykellampor. Se och bli sedd med våra smarta cykellampor. När enheten är hopparad med en kompatibel Edge enhet justeras belysningen automatiskt utifrån omgivningens ljus och hastighet.

Varningar om kommande skarpa svängar

En Edge-skärm som visar en varning för skarp sväng. När du cyklar är överraskningar inte alltid något positivt. Bli bättre förberedd på vad som väntar tack vare varningar för kommande skarpa svängar när du navigerar.

Ett samtal till gruppen

Engagemanget i cykelgruppen bidragit enormt till utvecklingen av innovativa nya Garmin-funktioner som Trendline ruttdragning efter popularitet. Medan vi fortsätter att förbättra det finns det en sak du kan göra för att hjälpa till. Ju mer du noggrant kategoriserar dina turer i Garmin Connect, desto mer användbar blir ruttdragningen efter popularitet för olika aktivitetstyper. Om du är flitig med att skilja dina mountainbiketurer från landsvägscyklingsturer gynnas hela Garmin Connect.