Skip navigation links
Kart

Kart

  • PacePro™-funksjon
 1
  • PacePro™-funksjon
 2

PacePro™-funksjon

Funksjonen, som er den første i sitt slag, gir dynamisk, høydejustert tempoveiledning gjennom hele aktiviteten, basert på høyde og personlige tempopreferanser. Dette hjelper deg med å planlegge den ideelle tempostrategien til aktiviteten – og kunne yte maksimalt. Visningen av tempoprofilen på den kompatible enheten viser måltempoet for den gjeldende splitten sammen med en måling av ytelsen din sammenlignet med målet. Du kan også tilpasse datafelt basert på ønsket ytelse i oppoverbakke og negativ splitt.

  • PacePro™-funksjon
 1
  • PacePro™-funksjon
 2
PacePro™-funksjon