Skip navigation links
Kart

Kart

  • Karttemaer
 1

Karttemaer

Disse kartene gir visuell popularitetsstøtte og optimaliserte karttemaer til ulike aktiviteter, slik at du ser informasjonen som er mest relevant for det du holder på med. Når du går på tur, kan du vise konturlinjer i det omkringliggende terrenget, inkludert høydedata, topper, parker og geografiske punkter. Dette gir deg mye bedre oversikt, spesielt når du navigerer i vanskelig terreng. Når du står på ski, kan du se vanskelighetsgraden og løypenavn, slik at du føler deg trygg på løypen du har valgt. Under løp kan du vise kartdata med høy kontrast, tydelige stier og navigasjonsområder.