Skip navigation links

Sykkeldynamikk og fysiologiske målinger

Aero Testing. Les mer.Ved å overvåke viktige aspekter ved sykle- og treningsfremgangen din får du bedre oversikt over det gjeldende ytelsesnivået ditt og hva du trenger å gjøre for å holde deg der eller fortsette å forbedre deg. Utvalgte Garmin-enheter samler inn data mens du trener, for å gi deg disse sykkelmålingene og fysiologiske målingene. Det er verdt å merke seg at noen av disse målingene krever flere sensorer, for eksempel til kraft og puls. Hvis enheten viser statistikk, men du vil vite mer om hva den betyr, har du kommet til riktig sted. Hva kan du gjøre med disse beregningene? Det er opp til deg, men vi har noen forslag.

Fysiologiske målinger

Treningsstatus

Treningsstatus gir deg en oversikt over de langsiktige treningsvanene dine. Dette gir god innsikt i hvordan det virkelig går med treningen.

Et skjermbilde av Edge-enheten som viser treningsstatusen. Beregningen leveres av Firstbeat og benytter flere dimensjoner ved den personlige fysiologien din. Den tar med i betraktningen endringer i treningsnivået ditt (VO2-maks), den gjeldende treningsbelastningen din (7-dagers) og eventuelle endringer i treningsbelastningen for å hjelpe deg til å ta bedre avgjørelser knyttet til treningen din.

Enkelt forklart – når du slutter å trene, vil formen bli dårligere, men avhengig av den tidligere treningsbelastningen kan en pause fra den vanlige treningsrutinen føre til at formen blir bedre. På samme måte forventes det at regelmessig hard trening gjør formen bedre, men vær forsiktig. Hvis du presser deg for hardt og for ofte, vil formen bli dårligere på grunn av overtrening.

Her er et eksempel på hvordan dette fungerer: Se for deg at du har trent regelmessig i flere uker, og at formen din, til tross for mindre variasjoner fra dag til dag, gradvis blir bedre. Denne trenden gjenkjennes automatisk, og den gjeldende treningen klassifiseres som produktiv. På samme måte kan du trene svært hardt, samtidig som du merker et mønster der formen blir dårligere. I dette tilfellet kan treningen beskrives som overdreven – du jobber for hardt – og mer restitusjon anbefales.

Du finner de aktuelle treningstilstandene nedenfor.

Et skjermbilde av Edge-enheten som viser definisjoner på de aktuelle treningstilstandene. Topp – Du er i den perfekte formen for et løp. Den nylige reduksjonen i treningsbelastningen gjør at kroppen kan restituere seg og kompensere fullstendig for tidligere trening. Denne topptilstanden kan bare opprettholdes i en kort periode.

Produktiv – Fortsett slik. Treningsbelastningen gjør at formen beveger seg i riktig retning. Pass på å planlegge restitusjonsperioder i treningen for å opprettholde formen.

Opprettholdende – Nåværende treningsbelastning er tilstrekkelig til å opprettholde formen. Hvis du vil se forbedringer, kan du prøve å legge inn variasjoner i treningsøktene eller øke treningsmengden.

Restitusjon – Lettere treningsbelastning gjør kroppen i stand til å restituere seg, noe som er svært viktig i lengre perioder med hard trening. Du kan gå tilbake til høyere treningsbelastning når du føler deg klar.

Ikke produktiv – Treningsbelastningen er på et godt nivå, men formen er dalende. Det kan hende at kroppen din strever med restitusjonen, så du bør følge med på den generelle helsetilstanden din, inkludert stress, ernæring og hvile.

Nedtrening – Du har trent mye mindre enn vanlig i en uke eller mer, og det påvirker formen din. Prøv å øke treningsbelastningen hvis du vil se forbedringer.

Jobber for hardt – Treningsbelastningen er svært høy og virker mot sin hensikt. Kroppen din trenger hvile. Du bør gi deg selv tid til restitusjon ved å legge inn lettere trening i planen.

Ingen status – Du må vanligvis trene i en uke eller to, og ha gjennomført aktiviteter som gir VO2-maksresultater, før vi kan fastsette treningsstatusen din.

Kondisjonsberegning

Et skjermbilde av Edge-enheten som viser kondisjonsberegning. Kondisjonsberegning er et enestående mål for kondisjon og aerob ytelseskapasitet. Muligheten til å se den nåværende formen og spore endringer over tid er revolusjonerende. Den kan hjelpe deg med å sette passende mål, evaluere fremdriften og anslå effektiviteten av treningen. Den kan også gi deg den motivasjonen du trenger for å stå på og nå målene dine.

Firstbeat-analysemotoren som er innebygd i Garmin-sykkelcomputeren eller -klokka, regner ut din kondisjonsberegning på en pålitelig måte ved å identifisere, analysere og tolke nyttige ytelsesdata mens du sykler. Kraften du genererer, sammenlignes med hvor mye kroppen din jobber for å yte. For det meste er forholdet mellom interne og eksterne arbeidsbelastninger (intensiteten av anstrengelse kontra watt som er registrert av kraftmåleren) lineær og stabil. For å generere mer kraft må kroppen arbeide hardere.

Smart-analyse som kan gjenkjenne gode data, sikrer at bare de viktigste delene av ytelsen brukes til å evaluere treningsnivået ditt. Praktisk betyr dette at du ikke trenger å bekymre deg for å øke eller senke farten, oppoverbakke, nedoverbakke, eller for å stoppe i veikryss. Du bare varmer opp og trapper ned, og sykler som du vanligvis ville, uten behov for spesielle treningstestprotokoller.

Målt i forhold til kondisjonsberegning gir treningsnivået kombinert med innsikt fra aktivitetshistorikken verdifull kontekst for å personliggjøre tilbakemelding på treningseffekt, beregning av gjenopprettingstid, definering av det optimale området for den ukentlige opplæringsbelastningen og bestemmelse av gjeldende treningsstatus.

Det er imidlertid visse miljøer der kroppen må jobbe mer enn normalt for å henge med og opprettholde samme kraft. Gode eksempler omfatter sykling i høyden eller under spesielt varme og fuktige forhold. En rekke nyere Garmin-enheter kan gjenkjenne en eller flere av disse situasjonene automatisk og forstå hvordan ytelsesdataene påvirkes av disse.

I tillegg til at du kan se hvor godt kroppen tilpasser seg miljøet, får andre målinger bedre pålitelighet ved å gjenkjenne og ta hensyn til påvirkningen miljøet har på ytelsen din. Dette betyr flere nyttige tilbakemeldinger i et økende antall krevende miljøer.

Dette inkluderer for eksempel tilbakemeldingen du får fra skjermbildet for treningsstatus, som tolker endringer i din kondisjonsberegning i lys av nåværende treningsbelastning og aktivitetshistorikk. Hvis virkningene av ujevnt terreng eller en målbar reduksjon i aerob ytelse fra høyde eller et varmere miljø enn normalt ikke blir tatt med i beregningen, kan treningsstatusen din feilaktig identifiseres som uproduktiv eller bedre enn den er.

Hvor lang tid tar det å akklimatisere til varme og fuktighet?

Hastigheten som kroppen din akklimatiserer til høye temperaturer, avhenger av flere faktorer. En av de viktigste faktorene er forskjellen mellom de forholdene du akklimatiserer til og det normale miljøet ditt. Jo større endringen er, desto lengre tid tar det å tilpasse seg.

En annen faktor er frekvensen og varigheten av treningsøktene og tiden som brukes utendørs i det nye miljøet. Akklimatiseringsprosessen utløses av at du eksponerer deg direkte for miljøet.

Forskning viser at langvarig, daglig eksponering utendørs i utfordrende klimaer kan gi de nødvendige tilpasningene på så lite som én til to uker. Idrettsutøvere med en høyere kondisjonsberegning tilpasser seg vanligvis til utfordrende klimaer med en mye raskere hastighet, noen ganger minker akklimatiseringsperioden med så mye som halvparten.

Fysiologiske tilpasninger som forårsakes av akklimatisering

 • Forbedret svetting
 • Forbedret respons på blodstrøm i huden
 • Forbedret kardiovaskulær stabilitet (evnen til å opprettholde blodtrykk og hjerteminuttvolum)
 • Bedre flytende elektrolyttbalanse
 • Lavere stoffskifte

Restitusjonstid

Et skjermbilde av Edge-enheten som viser kondisjonsberegning. Hvis du gir kroppen din en sjanse til å restituere seg, sikrer du at innsatsen gir deg det maksimale utbyttet av treningen. Dette reduserer også skaderisikoen og bidrar til å unngå de varige følgene av overtreningssyndrom.

Restitusjonstid er en nedtellingstidtaker som avslører når du kan forvente å bli fullt restituert og klar til å dra fordel av en betydelig utfordring. Denne nedtellingstidtakeren oppdateres på slutten av hver aktivitet. Tiden som legges til restitusjonstidtakeren, bestemmes gjennom analyse av varigheten og intensiteten til den registrerte aktiviteten som tolkes i lys av gjeldende treningsnivå og aktivitetshistorikk.

Det tas også hensyn til tid som gjenstår på nedtellingstidtakeren når en ny aktivitet starter.

Lignende prestasjoner krever i stor grad lignende mengder med restitusjonstid, men noen ganger tar det lengre tid enn normalt å hente deg inn igjen. En uvanlig hard trening eller et tungt løp er et godt eksempel. Et annet er når det er en plutselig økning i treningsbelastningen din på syv dager sammenlignet med normal belastning. Den raskt økende treningsbelastningen i en kort tidsperiode kan gi vedvarende tretthet, samtidig som den øker risikoen for skader og hvor lang tid det tar å hente seg inn igjen.

En vanlig misforståelse om restitusjonstid er at den anbefaler fullstendig ro til den har telt ned til null. I stedet er restitusjonstid ment å indikere tiden du kan forvente det tar å være restituert nok til en slitsom trening. Mange ganger er en lett løpe- eller sykkeltur helt OK, og til og med gunstig, når restitusjonstiden fremdeles viser mye tid igjen til full restitusjon.

Mengden med restitusjonstid som vanligvis er fastsatt etter en treningsøkt, justeres nå basert på nye vurderinger av treningseffekt og treningsbelastningsdata.

Treningsbelastning

Et skjermbilde av Edge-enheten som viser tallskiven for treningsbelastning. Hva er treningsbelastning?

Treningsbelastning er en EPOC-basert funksjon som hjelper deg med å holde oversikt over den kombinerte belastningen av alle aktivitetene som registreres med pulsdata. Klokken, Edge-sykkelcomputeren og Garmin Connect™ gir deg oversikt over treningsbelastningen per aktivitet (for nyere enheter) og på syv dagers basis, slik at du kan se den umiddelbare virkningen av hver aktivitet og den totale gjeldende treningsbelastningen i løpet av den siste uken. Den kroniske (fire uker) treningsbelastningen er et annet belastningsmål som brukes internt i beregninger for andre funksjoner, for eksempel treningsstatus og fokus for treningsbelastning.

EPOC er et akronym for excess post-exercise oxygen consumption (overskudd av oksygenforbruk etter trening). Det gjør det mulig for oss å måle virkningen av fysisk aktivitet på kroppen din med tanke på mengden styrkende og adaptivt arbeid som kroppen din må gjøre etter en aktivitet. Dette er arbeidet kroppen gjør for å gjenopprette den dynamiske likevekten kjent som homeostase.

Oksygenforbruk er en indirekte indikator på hvor mye energi kroppen bruker på å reparere seg selv og gjør deg bedre forberedt på den neste utfordringen. Måling av mengden ekstra oksygen kroppen bruker etter en treningsøkt sammenlignet med normalt, er hvordan fysiologer og idrettsforskere får et klart bilde av virkningen av en aktivitet.

Firstbeat-analysemotoren som er innebygd i klokken eller Edge-enheten, forutsier oppsamlingen av EPOC i sanntid ved å analysere pulsdata og bruke avansert matematisk modellering og maskinlæring.

Fokus for treningsbelastning

I løpet av aktiviteten med kompatible enheter analyseres ytelsen din i sanntid for å vise den fysiologiske virkningen av aktiviteten og for å forstå den bakenforliggende innsatsen som produserer den. Dette oppnås gjennom å forstå hvordan forskjellige intensiteter og endringer i intensitetsstøtte utløser tilpasninger i kroppen.

Anaerob treningsbelastning (lilla): Tallet på øverste rad og den tilhørende fargede linjen viser hvor mye av treningsbelastningen fra de siste fire ukene som var resultat av anaerob innsats. Nøkkelen til å øke den anaerobe treningsbelastningen er å gjøre aktiviteter som raskt får opp pulsen din. Dette er vanligvis intervaller med høy intensitet som varer fra flere sekunder til et par minutter om gangen, blandet med restitusjonsintervaller med lav til moderat intensitet der pulsen faller. Hvis du tar med HIIT-økter i programmet, sørger du for at du får nok av treningsbelastningen fra anaerob innsats.

 • Nøkkeleksempel: Intervalltreningsøkter

Høy aerob treningsbelastning (oransje): Tallet på raden i midten og den tilhørende fargede linjen viser hvor mye av treningsbelastningen fra de siste fire ukene som var resultat av vedvarende middels høy til høy aktivitet. Dette er belastningen som samles opp i løpet av innsats der pulsen er veldig høy, og du opprettholder det høye intensitetsnivået i noen få minutter opp til – og i noen tilfeller – mer enn 30 minutter.

 • Nøkkeleksempel: Tempoturer

Lav aerob treningsbelastning (lyseblå): Tallet nederst og den tilhørende fargede linjen viser hvor mye av treningsbelastningen fra de siste fire ukene som ble produsert under vedvarende innsats med lav intensitet. Dette er den delen av treningsbelastningen som samles opp i løpet av innsats med samtaletempo, noe som betyr at du anstrenger deg, men fortsatt kan snakke og opprettholde en samtale.

 • Nøkkeleksempel: Lange turer

Få mest mulig ut av fokus for treningsbelastning

Skjermbildet for fokus for treningsbelastning gir deg ikke bare en grafisk fremstilling av hvordan treningsbelastningen fordeles mellom de tre hovedkategoriene for intensitet, men også kvalitative tilbakemeldinger.

 • Mangel: Du mangler trening i en kategori for treningsintensitet.
 • Balansert: Treningen er godt fordelt på forskjellige intensitetsnivåer.
 • Fokus: Treningsvariasjonen er rimelig godt strukturert, men er spesielt fokusert på ett område.

I tillegg til de tre kategoriene for belastningsfokus som er nevnt ovenfor, er det også mulig å få tilbakemelding om den totale treningsbelastningen er for lav («Under mål») eller for høy («Over mål»).

Arbeidet du legger ned for å oppnå en balansert treningsbelastning, handler om det grunnleggende. Det handler om å legge et godt grunnlag som du kan bygge videre på. Med et balansert fundament på plass får du tilliten du trenger til å fokusere på aspektene ved forberedelsene som gir deg den ekstra dytten du trenger for å lykkes med treningen.

Balanse er nødvendig for et solid grunnlag

Når treningsbelastningen er både optimal og balansert, betyr det at du er aktiv nok til å støtte og gradvis forbedre formen din, og at sammensetningen av aktivitetene dine er varierte nok til å gi et solid grunnlag for fremtidig forbedring. Det betyr at aktivitetene dine inkluderer nok tid til høy- og lavintensitets, aerob innsats sammen med dynamisk innsats for å forbedre dine eksplosive egenskaper.

Fokus på å vinne

Alle utøvere vet at forberedelse er nøkkelen til suksess, og hvis du vil lykkes, må du gjenkjenne og forberede deg på de unike kravene til utfordringen du møter. Med et balansert fundament kan du begynne å fokusere og lede sammensetningen av treningsbelastningen mot en ytelsesprofil som passer til ambisjonen eller fasen av periodiseringsplanen din.

Bekreftelse på at treningen har riktige mål gjennom fokus for treningsbelastning gjør at du kan stole på at du går i riktig retning. Når disse dataene er forstått og brukes på riktig måte, kan de forvandles til det personlige veikartet ditt for å oppnå målene dine og prestere på et høyt nivå i et stort utvalgt av aktiviteter. Du kan enkelt se når treningsaktivitetene dine mangler i ett eller flere områder. Når du har et sterkt grunnlag på plass, kan du nå nye høyder ved å sørge for at sammensetningen av treningsaktivitetene passer sammen med de spesifikke kravene for den utfordringen du ønsker å takle.

Treningsbelastning: Etikett med hovedfordel av treningseffekt

En skjerm som viser treningsstatus. På nyere kompatible produkter kan du finne ut hvordan sykkel- eller løpeturen påvirker fokuset på treningsbelastning med en gang du lagrer aktiviteten. En ny fargekodet etikett lagt til i oppsummeringsskjermen for treningseffekt, beskriver den viktigste fordelen med det du nettopp har gjort, og der du mest kan forvente at det bidrar.

Merk at bakgrunnen på disse etikettene er fargekodet (lilla, oransje og lyseblå) for å passe til de anaerobe, høye aerobe og lave aerobe linjene som brukes til fokus for treningsbelastning. Når en registrert aktivitet ikke har noen betydelig effekt i én av intensitetskategoriene, eller den kan ikke identifiseres, er etikettbakgrunnen ganske enkelt grå, og det vises ingen beskrivende tekst.

Funksjon for daglig foreslått treningsøkt

En reise på tusen kilometer begynner med ett enkelt trinn, og det du gjør i dag, teller når det gjelder å nå de større målene for kondisjon og ytelse. Funksjonen for daglig foreslått treningsøkt på utvalgte Garmin GPS-klokker og sykkelcomputere kombinerer den nyeste sportsvitenskapen med data om trening, aktivitet og livsstil som er registrert av enheten, for å svare på dette viktige spørsmålet: Hva bør jeg gjøre i dag?

Det brede målet til disse foreslåtte treningsøktene er å hjelpe deg med å forbedre treningsnivået (kondisjonsberegning), som overføres til aerob ytelse. Hvis du utfører anbefalte treningsøkter regelmessig, får du en optimal treningsbelastning med variert ytelse som er perfekt balansert for utviklingen.

Aktiviteter som dekkes, omfatter løping og sykkeltrening. Husk at sykkeltreningsøkter er kraftbaserte og krever en kompatibel kraftmåler.

Hver treningsøkt som foreslås, er utformet for å gi deg en passende utfordring, samtidig som den tilfredsstiller et bestemt behov eller forbedrer et bestemt aspekt ved ytelsen. Den gjeldende treningsbelastningen, belastningsfokus, restitusjonstid, søvndata og profilen til nylig utførte treningsøkter vil alle påvirke hva som dukker opp i forslagene til treningsøkter.

Noen dager fokuserer foreslått treningsøkt på å bygge utholdenhetsgrunnlag, eller å støtte restitusjon. Andre dager vil det fokuseres på å utvikle maksimal aerob ytelse, evne til å tolerere høyintensitetsøkter, utføre og gjenta dynamiske intervaller, eller hastighet. Veiledning i sanntid som er tilgjengelig under aktiviteten, forteller deg når du skal øke intensiteten og når du skal ta roe ned. Dette kan være spesielt nyttig ved aktiviteter med lavere intensitet, hvor det er enklere å gå over grensen.

Som i alle gode treningsprogrammer er konsekvens og variasjon avgjørende for at du skal lykkes. Disse elementene er bygd inn i systemet for treningsforslag. Hvis du utfører foreslåtte treningsøkter regelmessig, sikrer du fremdriften. Med tiden vil du legge merke til en blanding av lettere treningsuker, vanskeligere treningsuker og noen som ligger imellom. Disse mønstrene er i samsvar med veletablerte metoder for periodisk trening, som benyttes av kjente idrettsforskere og treningsfysiologer.

Hvis du følger en egen opplæringsplan med planlagte treningsøkter som er rettet mot et bestemt arrangement eller en bestemt disiplin – enten fra Garmin Connect eller en tredjepart – blir treningsplanen prioritert over de foreslåtte daglige treningsøktene. Du kan fortsatt finne den foreslåtte treningsøkten i treningsmenyen for treningsøkter, men de vanlige treningsmeldingene er for treningsplanen.

Terskelwatt (FTP)

Terskelwatten din indikerer den maksimale utgangskraften du kan opprettholde i én time. FTP-beregningen (terskelwatten) din danner grunnlaget for de personlig tilpassede kraftsonene dine og de fleste kraftbaserte treningsplanene.

Edge 1030-sykkelcomputeren din kan finne ut av terskelwatten din enten gjennom en veiledet treningsøkt eller automatisk under en vanlig sykkeltur. Uansett vil enheten beregne terskelen din uttrykt i utgangskraft ved å samle inn pulsdata ved ulike grader av utgangskraft. Du vil oppdage at FTP-beregningen forbedrer seg over tid, etter hvert som enheten din blir godt kjent med den generelle formen din. Edge 1030 viser også terskelwatten din som en verdi i watt/kg i forhold til vekten din og viser den på en fargeskive. Dette gjør at du meget raskt kan sammenligne ditt eget kraft/vekt-forhold med sykkelryttere av forskjellige størrelser.

Edge 1030 kan beregne FTP-en din på følgende to måter:

Veiledet test:

 • Edge registrerer puls- og kraftdata mens den veileder deg gjennom en oppvarming, etterfulgt av en gradvis økning av målrettet innsats i 3- til 4-minutters intervaller over en periode på 15 til 20 minutter.
 • Edge beregner FTP-verdien ut fra hvordan pulsen påvirkes av den økte innsatsen.
 • Du har valget mellom å enten godkjenne eller avvise denne verdien. Hvis du godkjenner den, vil kraftsonene dine automatisk regnes om basert på den nye verdien.
 • Det anbefales at denne testen utføres på en vei med konstant stigningsgrad eller en innendørs sykkelrulle.

Et skjermbilde av en Edge-enhet som viser automatisk FTP-registrering. Automatisk FTP-registrering:

 • Hvis du setter en personlig rekord for 20-minutters gjennomsnittlig kraft, og hvis 95 % av denne verdien overskrider den gjeldende FTP-beregningen din, spør vi deg om du vil godta den nye FTP-verdien.
 • Du har som sagt valget mellom å enten godkjenne eller avvise denne verdien.

Treningseffekt

På grunn av måten kroppen fungerer på, avgjør treningen hvilke resultater du kan forvente, og hva slags prestasjoner du vil være klar for i fremtiden.

Treningseffekt er målingen som gir deg en sniktitt på hvordan hver treningsøkt forventes å påvirke kondisjonen din i fremtiden. Et av de vanligste bruksområdene for treningseffekt er å koordinere og balansere treningsøkter som opprettholder og forbedrer formen din. Edge 1030 viser følgende to typer treningseffektmålinger:

Aerob treningseffekt

Dette måler det aerobe utbyttet av trening, som skal samsvare med kondisjonsforbedringen du forventer å oppnå.

Aerob trening:

 • utvikler aerob energiproduksjon
 • utnyttelse av fett til energi
 • utholdenhet
 • langvarig ytelseskapasitet

Anaerob treningseffekt

Kroppens mest effektive metode for å omdanne drivstoff til energi krever oksygen, men noen ganger er behovet for energi for høyt i forhold til hvor raskt tilstrekkelig oksygen blir tilgjengelig. Heldigvis har kroppen en reserveprosess på lur. Selv om den ikke er like effektiv, kan den anaerobe energiprosessen settes i sving og holde deg gående. Problemet er at den raskt går tom.

Anaerob trening:

 • utvikler anaerob energiproduksjon
 • gir bedre spurtevner
 • motstandsevne mot tretthet
 • maksimal ytelseskapasitet

Både aerob og anaerob treningseffekt vises på en skala fra 0 til 5 som tar høyde for formen din og treningsvanene dine.

0 – ingen, 1 – lav, 2 – opprettholdende, 3 – forbedrende, 4 – sterkt forbedrende, 5 – overdreven.

Ytelseskondisjon

Et diagram som viser ytelseskondisjon i løpet av en sykkeltur.

Et skjermbilde av Edge-enheten som viser kondisjonsberegning. Hvis du vil ha en sanntidsvurdering av evnen din til å prestere, kan du se på ytelseskondisjonen din. I løpet av de første 6 til 20 minuttene av sykkelturen analyserer denne målingen kraft, puls og pulsvariasjon. Den resulterende verdien er en sanntidsvurdering av avviket fra grunnlinjen for kondisjonsberegningen din. Hvert punkt på skalaen representerer rundt 1 % av kondisjonsberegningen din. Jo høyere verdien er, desto bedre kan du forvente å prestere. Husk at resultatene kan variere noe på de første sykkelturene med en ny enhet, ettersom enheten fortsatt gjør seg kjent med kondisjonsnivået ditt. De vil stabilisere seg etter hvert, og da kan du sjekke ytelseskondisjonen din for å få en pålitelig indikasjon på kapasiteten din fra dag til dag.

I tillegg til varselet under den første delen av sykkelturen kan du legge til ytelseskondisjon som et datafelt i treningsskjermbildene dine, slik at du kan holde et øye med den underveis. Verdien kan variere noe når du støter på bakker eller sterk vind, men den vil bevege seg nedover når du har anstrengt deg en stund og begynner å bli sliten. Dette er en objektiv metode for å følge med på hvordan prestasjonsevnen din reduseres eller holder seg underveis, fordi den forteller deg om kroppen din jobber hardere enn normalt for å sykle med den samme innsatsen. Dermed kan ytelseskondisjonen gi deg en tidlig advarsel før du «møter veggen».

Test av pulsvariasjonsstress

Hvis du lurer på om kroppen din er klar for en hard sykkeltur, eller om du bør ta en lettere økt, kan det være på tide å kontrollere stressverdien din. Når du er uthvilt både fysisk og mentalt, får du større treningseffekt av en hard sykkeltur. Den samme harde sykkelturen kan imidlertid virke mot sin hensikt hvis du er sliten eller er på grensen til overtrening. Stressverdien beregnes under en 3 minutter lang test der pulsvariasjonen din analyseres. Den resulterende stressverdien vises som et tall mellom 0 og 100. Et lavt tall indikerer en lav stresstilstand. Denne målingen hjelper deg med å vurdere hvilket aktivitetsnivå kroppen din er klar for. Du får mer nøyaktige resultater ved å ta testen på samme tidspunkt og under de samme forholdene hver dag (anbefales før sykkelturen, ikke etter). Dette gir deg også en bedre oversikt over dine egne variasjoner dag-til-dag og uke-til-uke.

Du må stå når du tar stresstesten for pulsvariasjon, ettersom dette gjør testen mer følsom overfor lave og middels stressnivåer. Når du ligger, er det ikke sikkert at moderate stressnivåer oppdages, men når du står, medfører det en liten belastning på det kardiovaskulære systemet. Denne belastningen medfører et betydelig fall i pulsvariasjonen når du har et moderat stressnivå, sammenlignet med et svært lavt stressnivå.

ClimbPro

Et skjermbilde som viser ClimbPro. ClimbPro er utviklet for å hjelpe syklister med å håndtere innsatsen under turer på to måter:

 • Den viser kommende klatringer i løypen, på hvilken distanse de kommer og hva slags lengde og stigningsgrad de har. Denne informasjonen er tilgjengelig i forhåndsvisningen av løypen og er også tilgjengelig som en egen side i tidtakerløkken under aktiviteten.
 • Under individuelle klatringer dukker en egen ClimbPro-side automatisk opp når en syklist nærmer seg en stigning. Denne siden viser syklistens posisjon i klatringen, i tillegg til distansen, stigningen og gjennomsnittlig stigningsgrad som gjenstår av denne klatringen. Dette oppdateres kontinuerlig etter hvert som syklisten sykler mot til toppen.

Hvordan klassifiseres klatringer?

Funksjonen er utformet for å hjelpe en syklist under flere harde klatringer ved å ikke registrere alle oppoverbakker under en tur. Den klassifiserer for tiden en klatring basert på følgende kriterier:

 • Stigningsavstand (meter) * gjennomsnittlig stigningsgrad (%) må være større enn 3 500.
 • En klatring må være minst 500 meter lang.
 • Den gjennomsnittlige stigningsgraden må være minst 3 %.

Vi regner med at vi kommer til å fortsette å tilpasse denne algoritmen etter hvert som vi får flere og flere tilbakemeldinger fra syklister over hele verden.

Hva betyr fargene?

Et skjermbilde som viser farger.

Fargene viser stigningsgraden på følgende måter:

 • I listen over forhåndsvisning av klatringer angir fargene den totale gjennomsnittlige stigningsgraden til klatringen.
 • På den enkelte stigningssiden angir fargene den gjennomsnittlige stigningsgraden til den uthevede delen.

Hva trenger syklisten for at ClimbPro skal fungere?

 • Syklisten må følge en løype som inneholder høydedata. Denne løypen kan komme fra Garmin Connect eller tredjepartsplattformer og bør ideelt sett være i .fit-format.

MTB-dynamikk

Utvalgte Garmin sykkelcomputere leveres med terrengsykkelspesifikke mål som hjelper deg med å evaluere ytelsen din på sykkelen og få noe å skryte av. Uansett om du er flytmester, ekspert på svarte diamantløyper eller et sted midt imellom, registrerer disse nøkkelmålene forskjellige aspekter ved turen din, og noen gir deg målbare data for å vise hvordan du forbedrer deg.

Vanskelighetsgrad

Vanskelighetsgrad måler hvor vanskelig en terrengsykkelløype er. Den tar i betraktning ulike faktorer som stigning og svingvinkler i løypen. En løypes vanskelighetsgrad skal være ganske jevn fra syklist til syklist. Dette er en nyttig måling som du kan sammenligne ulike løypers vanskelighetsgrad med.

Garmin-enheten fortsetter å beregne vanskelighetsgraden under turen. Når du synkroniserer med Garmin Connect, ser du en oversikt over poengsummene for vanskelighetsgrad gjennom turen og en total poengsum for turen i Garmin Connect. Du kan også se vanskelighetsgraden langs løypen på aktivitetskartet. Jo vanskeligere løypen er, desto høyere blir vanskelighetsgraden.

Et skjermbilde som viser vanskelighetsgrad

Flyt

Et skjermbilde som viser flyt

Flyt måler hvor godt en syklist opprettholder hastigheten under en tur eller deler av turen. Den tar i betraktning ulike faktorer som hastighetsstabilitet gjennom turen, flyt gjennom svinger og andre faktorer. Garmin-enheten fortsetter å beregne flyten under turen. Når du synkroniserer etter turen, mottar du et flytdiagram gjennom hele turen og en total gjennomsnittlig flytpoengsum for turen som du kan se i Garmin Connect.

Lavere flytpoengsummer indikerer en totalt sett jevnere sykkeltur. Høyere poengsummer representerer en tur med flere hastighetsvariasjoner eller stopp. Flyt er et nyttig måleverktøy for å analysere kjøreytelsen i en løype. Du kan for eksempel sammenligne flytresultater mellom to turer i samme løype for å se etter områder der du syklet mer eller mindre jevnt.

Et skjermbilde som viser flyt

Hopp

Et skjermbilde som viser hopp

Enheter med MTB-statistikk kan automatisk oppdage hopp på terrengsykkelturer. De beregner også hastigheten, avstanden og svevetiden for hvert hopp og genererer en total poengsum for hoppet basert på disse målingene.

Når du viser den registrerte aktiviteten i Garmin Connect, vises en oversikt over hoppdataene dine. Posisjonen til hvert hopp blir også synlig langs løypen på aktivitetskartet. Dette hjelper deg med å evaluere hoppene dine og sammenligne hoppene du har gjort i en løype over tid.

Et skjermbilde som viser kart

A screen displaying Jumps

Sykkeldynamikk

Bilde av en Edge 1000-sykkelenhet med et skjermbilde som viser sykkeldynamikk. Enten du sykler for å konkurrere, utforske eller bare for å ha det morsomt, kan Garmin hjelpe deg med å samle inn data som viser hvor hardt du yter, eller hjelper deg med å forbedre formen din. Det er fordi utvalgte enheter som vår Garmin Vector™ pedalbaserte kraftmåler med dobbel sensor, gir deg tilgang til sykkeldynamikk. Sykkeldynamikk refererer til en rekke avanserte målinger som er utviklet for å gi deg omfattende innsikt i hvordan du kjører og hvordan ytelsen din forandrer seg basert på variabler som kjørestilling, sykkeloppsett, turvarighet og mer. Med sykkeldynamikk kan syklister, trenere, sykkelmekanikere, til og med fysioterapeuter analysere individuelle data for å anbefale presise korrigerende tiltak.

Sittende/stående stilling

Grafikk som viser sittende kontra stående stilling på en sykkel. Du har sannsynligvis en unik preferanse for hvilken stilling du har på sykkelen mens du klatrer og spurter. Vector kan registrere og flagge kjørestillingen (sittende eller stående) under en sykkeltur ved å sammenligne kraften som anvendes på pedalene. Den kompatible Edge-sykkelcomputeren din viser deretter gjeldende stilling, sammendrag av hvor ofte og hvor lenge du har vært i stillingen og kraftdata – alt i sanntid.

Etter at du har syklet, kan du laste opp dataene dine til Garmin Connect™. På nettstedet kan du se hver stilling, den tilknyttede pedalfrekvensen og hastigheten, og du kan sammenligne tiden brukt i sittende og stående stilling. Du kan til og med lære hvordan en bestemt stilling har innvirkning på utgangskraften og analysere klatringer og spurter. Disse detaljerte dataene gir deg et fokusert innblikk i hvordan du kjører og kan være nyttige når du skal fastslå stillingens effektivitet og identifisere tendensene dine til å bytte stilling i bestemte faser av en sykkeltur.

Kraftfase (KF)

Grafikk som viser kraftfasen gjennom et pedaltråkk. Kraftfase gir en verdifull beskrivelse av hvordan du for øyeblikket produserer kraft i et pedaltråkk. Vector fanger opp hvor beinet produserer positivt moment i et pedaltråkk og hvor det er høyest konsentrasjon av positivt moment. Den registrerer også i hvilken vinkel disse kreftene begynner og slutter og hvor konsentrasjonen av kraft produseres. Hvis du bruker en kraftmåler med dobbel sensor, kan du ta analysen din ett skritt videre og se om det er noen forskjell på venstre- og høyrebeinet ditt.

Kraftfase måles som en kombinasjon av grader og buelengde, hvor 0 grader representerer klokkeslettstillingen12.00, og 180 grader representeres av klokkeslettstillingen 06.00. Lengden på kraftfasen måles ut fra forskjellen på start- og sluttvinklene. For eksempel vil en kraftfase som starter i en 5-graders vinkel og ender i en 220-graders vinkel representere en kraftfasebuelengde på 215 grader. Hvis du har pedaler med dobbel sensor, er denne informasjonen tilgjengelig for både venstre og høyre bein. Du kan da se hvor mesteparten av kraften produseres ved å bruke målingen for kraftfasetopp (PPP). Standardinnstillingen er at kraftfasetoppen representerer 50 % av utgangskraften, men dette kan justeres opp eller ned avhengig av preferansene dine.

Du kan se en grafisk visning av kraftfasemålene på Edge-enheter og på Garmin Connect. Dette gjør det enklere for deg å visualisere pedaltråkkene dine.

Pedalsenterforskyvning (PSF) (PSF)

Et bilde som viser pedalsenterforskyvningen på en pedal. PSF-målingen beregnes ved å identifisere hvordan kraften fordeles på pedalplattformen i løpet av pedaltråkket. Det betyr at du kan se og evaluere hvor kraften påføres i forhold til midten av pedalplattformen og hva PSF-distribusjonen er over en gitt tidsperiode. Det å analysere disse dataene kan gjøre det enklere å finne riktig passform på sykkelen og klosseposisjon. Det kan også bidra til å forhindre skader og rehabilitering.

PSF måles i millimeter. Positive verdier (f.eks. 6 mm) indikerer økt kraft mot utsiden av pedalen, mens negative verdier (f.eks. 4 mm) indikerer økt kraft mot innsiden av pedalen. Du kan se denne informasjonen i grafisk format på Edge-enheten. Den røde linjen representerer den gjeldende gjennomsnittsverdien for 10 sekunder, og den blå linjen representerer gjennomsnittet for de siste 30 sekundene.

Høyre/venstre-balanse

Et bilde som viser utgangskraftforskjellen mellom et venstre og et høyre bein. Våre pedaler med dobbel sensor kan ikke bare måle den kombinerte utgangskraften, men også separere kraft fra høyre- og venstrebeinet, slik at du får vite om ett bein produserer mer kraft enn det andre. Med andre ord viser det deg hvor symmetrisk du tråkker.

Undersøkelser viser at en stor ubalanse i kraftproduksjonen fra venstre- og høyrebeinet kan forårsake tidlig tretthet og til og med øke risikoen for skade. Det er derfor det er nyttig å vite om kraftproduksjonen er usymmetrisk, slik at du kan arbeide med å forbedre det. Symmetri betyr at begge beina jobber like hardt, noe som gir deg bedre effektivitet.

Sykkelsikkerhet

Garmin har verktøy som gjør det enklere for deg å se og bli sett når du er ute og sykler. Bruk disse tilbehørene og funksjonene for sykkelsikkerhet til å få ro i sinnet.

GroupTrack- og LiveTrack-funksjoner

Et skjermbilde av en Edge-enhet som viser GroupTrack- og LiveTrack-funksjoner. Gi familien din og de andre i sykkelgruppen din muligheten til å holde et øye på deg mens du sykler. Når du starter en LiveTrack- eller GroupTrack-tur, kan utvalgte kontakter følge med på deg i sanntid og se hvor du befinner deg.

Syklist-til-syklist-meldinger

Et skjermbilde av en Edge-enhet som viser syklist-til-syklist-meldinger. Med Edge 1030-sykkelenheter kan du nå sende og motta forhåndsskrevne meldinger. Dette gjør det enkelt å holde kontakten når du ikke kan se de andre.

Hendelsesregistrering

Et skjermbilde av en Edge-enhet som viser hendelsesregistrering. Kompatible Edge-enheter har innebygd hendelsesregistrering. Når en hendelse registreres, sendes GPS-posisjonen din automatisk til familie og venner.

Hjelp

Kompatible Edge-enheter har også hjelpefunksjonen. Dette gjør at du kan dele plasseringen din manuelt med nødkontaktene hvis du trenger hjelp, for eksempel ved mekaniske problemer eller punktering.

Varia™ sykkelradar

Et skjermbilde av en Edge-enhet som viser Varia-sykkelradar. Varia-sykkelradaren registrerer kjøretøy som nærmer seg bakfra, opptil 140 meter unna og viser dette på kompatible Edge- eller Varia-hovedenheter.

Varia smarte sykkellys

Et skjermbilde av en Edge-enhet som viser Varia-smartsykkellykt. Se og bli sett med våre smartsykkellys. Når sykkellysene er parkoblet med en kompatibel Edge-enhet, justeres lyset automatisk etter lysforholdene og hastigheten.

Varsler om kommende skarpe svinger

Et skjermbilde av en Edge-enhet som viser et varsel om en skarp sving. Når du sykler, er ikke overraskelser alltid positivt. Vær bedre forberedt på hva som kommer, med varsler på enheten om kommende skarpe svinger.

En oppfordring til fellesskapet

Engasjementet fra syklistfellesskapet har bidratt enormt til utviklingen av innovative nye Garmin-funksjoner, som Trendline-popularitsruting. Mens vi fortsetter å forbedre funksjonene våre, finnes det noe du kan gjøre for å hjelpe. Når du er nøye med å kategorisere sykkelturene eller løpeturene dine i Garmin Connect, blir popularitetsrutingen mer nøyaktig og nyttig for flere aktivitetstyper. Vær nøye med å skille terrengsykkelturer fra landeveissykkeltur, så drar hele Garmin Connect-samfunnet nytte av innsatsen din.