Skip navigation links
Nosive karte

Nosive karte

  • Navigacija skretanje-po-skretanje u stvarnom vremenu
 1

Navigacija skretanje-po-skretanje u stvarnom vremenu

Slijedite rutu trčanja ili biciklističku rutu s pokazateljima skretanje-po-skretanje s jednostavnim prikazom koji vas obavještavaju kada dolazi sljedeće skretanje i kamo trebate ići.