Skip navigation links
Nosive karte

Nosive karte

  • Prethodno učitani golf tereni
 1

Prethodno učitani golf tereni

Više od 41 000 prethodno učitanih golf terena pruža karte na uređaju koje vam mogu pomoći da poboljšate svoju igru. Saznajte točnu udaljenost do bilo koje lokacije na terenu, a funkcija PlaysLike Distance podesit će te udaljenosti ovisno o uzbrdicama i nizbrdicama kako biste u svakoj situaciji odabrali najbolju palicu.