Skip navigation links
Kantavad kaardid

Kantavad kaardid

  • Reaalajas täppisjuhistega navigeerimine
 1

Reaalajas täppisjuhistega navigeerimine

Läbi jooksu- või rattamarsruut hästi nähtavate täppisjuhiste abil, mis annavad teada, millal tuleb pöörata ja kuhu pead minema.