Skip navigation links

Rattasõidu dünaamika ja füsioloogilised mõõtmised

Aero Testing. Lisateave.Rattasõidu ja tervisliku seisundi edenemise põhitegurite jälgimisel, saad parema ülevaate oma jõudluse tasemest ning seda, mida pead tegema heade soorituste jätkamiseks või enda täiustamiseks. Valitud Garmini seadmed koguvad sinu sõiduandmeid ja esitavad need sulle rattasõidu ja füsioloogiliste mõõtudena. Väärib märkimist, et mõne näidu mõõtmiseks läheb vaja lisaandureid, nagu kadentsi ja pulsisageduse andurid. Kui sinu seade esitab andmeid, aga soovite neid paremini mõista, oled õiges kohas. Mida selle arvutatud informatsiooniga peale hakata? See kõik on sinu otsustada, aga meil on sulle mõned soovitused.

Füsioloogilised mõõtmised

Treenitustase

Treenitustase annab ülevaate sinu pikaajalistest treenimisharjumustest. Annab hea ülevaate treenimistulemustest.

Edge'i seade kuvamas treenitustaset. Firstbeati pakutav arvutusmeetod kasutab sinu füsioloogia erinevaid aspekte. See võtab arvesse sinu füüsilise vormi taseme (sinu VO2 max), sinu kehtiva täpse (seitsmepäevase) treeningu koormuse ja muutused treeningkoormuses, andes samas juhised treeningutega seotud otsuste parandamiseks.

Lihtsamalt selgitades tähendab see seda, et kui sa lõpetad treenimise, sinu füüsiline vorm langeb, aga olenevalt sinu eelmisest treeningkoormusest võib puhkus trenni tavarutiinist vormi parandada. Sarnaselt oodatakse, et regulaarne intensiivne trenn parandab füüsilise vormi, aga vaadake ette, liiga sage ja liiga suur pingutamine vähendab füüsilist vormi ületreenimise tõttu.

Lihtsa toimimisnäitena kujuta ette, et oled mingi arv nädalaid pidevalt treeninud ja sinu tavaline igapäevaste üles- ja allakäikudega vorm siiski paraneb. See suund tuvastatakse automaatselt ja sinu praegune treenitustase klassifitseeritakse kui produktiivne. Niisamuti võid täheldada intensiivset treenimist, aga vormi langust. Sellises olukorras võib treenimist nimeta ülepingutamiseks ja soovitatakse täiendavat taastumisperioodi.

Tuvastatavad treeningolekud on toodud allpool.

Edge'i seadme ekraanil kuvatavate treeningolekute kirjeldused. Ideaalne – Oled ideaalses võistlusvormis. Vähendasid hiljuti treeningukoormust ja su organism on saanud taastuda ning varasemast treeningust tuleneva kurnatuse korvata. Selline kõrgvorm võib säilida lühiajaliselt.

Produktiivne – Jätka samas vaimus. Sellise treeningukoormusega oled vormi parandamiseks õigel teel. Lisa kindlasti treeningukavasse ka taastumisaega, et vormi säilitada.

Vormi säilitamine – Sinu praegune treeningukoormus on piisav, et praegust sportlikku vormi säilitada. Vormi parandamiseks varieeri oma treeninguid rohkem või suurenda treeningumahtu.

Taastumine – Väiksema treeningukoormuse tõttu on sinu organism saanud taastuda, mis on väga oluline pärast pikka raskete treeningute perioodi. Võid naasta suurema treeningukoormuse juurde, kui tunned, et oled selleks valmis.

Ebaproduktiivne – Sinu treeningukoormuse tase on hea, kuid sinu vorm halveneb. Sinu organism vajab võib-olla taastumist, seetõttu pea silmas oma üldist tervislikku seisundit, sh stress, toitumine ja puhkeaeg.

Alatreenimine – Oled vähemalt ühe nädala tavalisest palju vähem treeninud ja see on sinu sportlikku vormi halvendanud. Vormi parandamiseks proovi oma treeningukoormust suurendada.

Ületreenimine – Sinu treeningukoormus on väga suur ja sellega kaasneb hoopis negatiivne mõju. Sinu organism vajab puhkust. Lisa oma ajakavasse kergemad treeningud, et organism saaks taastuda.

Olek puudub – Tavaliselt vajad enne, kui suudame sinu treenitustaseme määrata, nädalat või kahte treeningajalugu— sh hiljutisi tegevusi koos VO2 max tulemustega.

VO2 Max

Edge'i seade, mis näitab maksimaalset hapnikutarbimisvõimet. VO2 max märgib füüsilist vormi ja aeroobset sooritusvõimet. Võimalus vaadata praegust vormi taset ja jälgida selle muutumist ajas on suureks abiks. See aitab määrata sobivaid eesmärke, hinnata edenemist ja seda kasutatakse sinu treeningu efektiivsuse määramiseks. Lisaks motiveerib see teel püsimist ja eesmärgi saavutamist.

Sinu Garmini rattakompuutri või käekella Firstbeat analüütiline mootor tagab sulle usaldusväärsed VO2 max andmed tänu tähtsate sooritusandmete tuvastamisele, analüüsimisele ja hindamisele jooksmise või rattasõidu ajal. Toodetud võimsus näitab, kui palju su keha soorituse nimel tööd teeb. Tavaliselt on sisemise ja välimise koormuse suhe (jõupingutus vs võimsusmõõtja mõõdetud vatid) lineaarne ja stabiilne. Suurema võimsuse saavutamiseks peab keha rohkem tööd tegema.

Häid andmeid tuvastav nutikas analüütikavahend tagab selle, et su vormisoleku taseme hindamiseks kasutatakse vaid soorituse kõige olulisemaid osi. Praktilisest poolest rääkides tähendab see, et sa ei pea muretsema kiirendamise, aeglustamise, tõusu, laskumise ega ristmikel peatumise pärast. Sa teed soojendust, lõdvestud ja sõidad tavapärasel viisil nagu ilma vormisoleku testimisprotokollideta.

Maksimaalse hapnikutarbimisvõimena mõõdetav su vormisoleku tase koos su trenniajalooga aitavad isikupärastada su trennitagasisidet, hinnata taastumisaega, määrata iganädalase treeningkoormuse optimaalset vahemaad ja hinnata su praegust trenniolekut.

Teatud oludes peab su keha sama võimsusväljundi säilitamiseks tegema rohkem tööd. Heaks näiteks on rattasõit kuumas ja niiskes keskkonnas või kõrgustes. Garmini teatud uusimad seadmed suudavad selliseid olukordi tuvastada ja mõistavad, kuidas see sooritusandmeid mõjutab.

Lisaks näitab see, kui hästi on sinu keha keskkonnaga kohanenud ning tuvastab ja võtab arvesse keskkonnamõjusid sinu sooritusele ja täiustab muude mõõteandmete usaldusväärsust. Kõik see tagab sisukama tagasiside karmide keskkonnatingimuste kohta.

Nende hulka kuuluvad näiteks treenitustaseme kuval toodud andmetest saadud tagasiside, millega tõlgendatakse muutusi VO2 max väärtuses seoses sinu treeningkoormuse ja tegevuste ajalooga. Kui seda ei arvestata, siis võidakse ebatasase maapinna mõju või kõrgusest või kuumast keskkonnast tingitud aeroobse sooritusvõime langust eksikombel tõlgendada ebaproduktiivsuse või liigpingutusena.

Kui palju kulub kuumuse ja niiskusega kohanemisele aega?

Kiirus, millega sinu keha kohaneb kõrgemate temperatuuridega oleneb mitmest tegurist. Üks kõige olulisemaid tegureid on erinevus sinu tavapärase keskkonna ja nende tingimuste vahel, millega pead kohanema. Mida suurem muutus, seda rohkem läheb sellega kohanemiseks aega.

Teine tegur on treeningute sagedus ja kestus ning uues keskkonnas välisõhus veedetud aeg. Kohanemisprotsessid käivituvad, kui viibid sellises keskkonnas.

Tõendid on näidanud, et pikaajaline keerulistes oludes välisõhus treenimine võib tagada vajaliku kohanemise isegi nii ruttu kui ühe või kahe nädala jooksul. Kõrgema VO2 max väärtusega sportlased kohanevad eri oludega tavaliselt kiiremini, suutes kohanemisele kuluvat aega isegi poole võrra vähendada.

Kohanemisega kaasnevad füsioloogilised omadused

 • Parem higistamine
 • Parem pindmiste veresoonte läbilaskvusvõime
 • Parem südameveresoonkonna stabiilsus (võime säilitada vererõhku ja südame toimimist)
 • Parem vedelike ja elektrolüütide tasakaal
 • Madalam metabolism

Taastumisaeg

Edge seade, mis näitab maksimaalset hapnikutarbimisvõimet. Kui annad kehale aega korralikult taastuda, tagab see pingutustest maksimaalse kasu lõikamise. Lisaks vähendab see vigastuste ohtu ja aitab vältida ületreenimissündroomiga kaasnevaid püsivaid tagajärgi.

Taastumisaeg on taimer, mis näitab, millal oled täiesti taastunud ja valmis väljakutses osalema ja sellest kasu lõikama. Taimerit uuendatakse pärast iga tegevust. Taastumisajale lisatud aeg määratakse salvestatud tegevuste kestuse ja intensiivsuse analüüsimisel ning selle arvutamisel võetakse arvesse ka sinu füüsilist vormi ja tegevuste ajalugu.

Arvestatakse ka uue tegevuse alguses taastumisaja taimerile jäänud ajaga.

Enamasti vajavad sarnased sooritused sarnast taastumisaega, aga vahel nõuab taastumine tavalisest rohkem aega. Tavatult raske trenn või võistlus on sellest head näited. Taastumisaeg võib pikeneda ka siis, kui seitsmepäevane treeningukoormus tavapärasega võrreldes äkiliselt suureneb. Lühikese perioodi jooksul treeningukoormuse kiire tõus võib põhjustada jääkväsimust ja suurendada vigastuste ohtu ja taastumisele kuluvat aega.

Sageli ja ekslikult arvatakse, et täielikku puhkust soovitatakse kuni ajalõpu saabumiseni. Tegelikult märgib taastumisaeg aega, pärast mille möödumist oled raskeks trenniks piisavalt taastunud. Tihti on kerge sõit või jooks vastuvõetav ja isegi kasulik, kui taastumisaeg pole veel möödas ja sa pole täielikult taastunud.

Tavaliselt pärast treeningut määratud taastumisaega kohandatakse vastavalt uue treeningu efektiivsuse ja treeningukoormuse andmetele.

Treeningukoormus

Edge'i seade kuvamas treeningukoormust. Mis on treeningukoormus?

Treeningukoormus on EPOC-põhine funktsioon, mis aitab jälgida kõigi pulsisageduse andmetega salvestatud tegevuste intensiivsust. Sinu Edge’i rattaarvuti, kell ja füüsilise vormi kogukond Garmin Connect™ esitavad vaateid sinu iga tegevuse treeningukoormuse (uued seadmed) kohta ja seitsme päevase treeningperioodi kohta, et saaksid näha iga tegevuse kohest mõju ja viimase nädala üldist treeningukoormust. Sinu pidev (neli nädalat) treeningukoormus on veel üks koormuse mõõdik, mida kasutavad muud funktsioonid, nagu treenitustase ja treeningukoormuse fookus.

EPOC tähendab liigset treeningujärgset hapniku tarbimist. See võimaldab mõõta füüsilise tegevuse mõju kehale, märkides selleks taastumisaega ja kohandumistrenni, mida keha pärast tegevuse sooritamist vajab. Keha tegeleb sellega homöostaasina tuntud dünaamilise tasakaalu taastamiseks.

Tarbitud hapnik on otsene näit keha kulutatud energiast, kui end järgmiseks väljakutseks ette valmistad. Pärast treeningut keha kulutatava lisahapniku võrdlemine tavaolekuga annab füsioloogidele ja sporditeadlastele igast tegevusest selge ülevaate.

Sinu Edge’i seadme või kella Firstbeat analüüsimootor ennustab EPOCi kogunemist reaalajas, analüüsides selleks pulsisageduse andmeid ja rakendades matemaatilisi mudeleid ja masinõpet.

Treeningukoormuse fookus

Kui treenid ühilduvat seadet kandes, analüüsitakse sinu sooritust reaalajas ning esitatakse tegevuse füsioloogiline mõju, et mõistaksid pingutuse tähtsust. Selleks peab mõistma, kuidas eri intensiivsus ja muutused intensiivsuses sinu keha reaktsioone vallandavad.

Anaeroobne trenn (lilla): Ülemisel real toodud number ja vastav värviline tulp näitavad, kui suur osa sinu möödunud nelja nädala treeningukoormusest oli anaeroobsete pingutuste tulemus. Võti anaeroobse treeningukoormuse suurendamiseks on kiirelt pulsisagedust tõstvad tegevused. Nendeks on tavaliselt suure intensiivsusega spurdid, mis kestavad korraga mõnest sekundist paari minutini ning vahelduvad madala kuni keskmise koormusega taastumisintervallidega, mille jooksul pulsisagedus alaneb. HIIT seansside kaasamine programmi on hea meetod tagamaks, et saad anaeroobsest trennist piisavat treeningukoormust.

 • Näide: Intervalltreeningud

Kõrge aeroobne treeningkoormus (oranž): Keskmisel real toodud number ja vastav värviline tulp näitavad, kui suur osa sinu möödunud nelja nädala treeningukoormusest oli pidev suure intensiivsusega tegevus. See pingutus koguneb sinu pulsisageduse märkimisväärse tõusuga, kui säilitad suurt intensiivsust mõned minutid, kuni, mõnel juhul, 30 minutit.

 • Näide: Temposõidud

Madal aeroobne treeningukoormus (helesinine): Alumisel real toodud number ja vastav värviline tulp näitavad, kui suur osa sinu möödunud nelja nädala treeningukoormusest oli pideva madala intensiivsusega pingutuse tulemus. See osa treeningukoormusest koguneb tavalise rütmiga pingutuse käigus, mis tähendab, et teed küll trenni, aga suudad siiski rääkida ja vestlust hoida.

 • Näide: Pikad sõidud

Treeningukoormuse fookuse kasutamine

Treeningukoormuse fookuse andmekuva ei paku ainult treeningukoormuse graafilist jaotamist kolme peamise intensiivsuskategooria vahel, vaid annab ka kvalitatiivset tagasisidet.

 • Puudus: ühes treeningintensiivsuse kategoorias on vähe treenitud.
 • Tasakaalus: sinu treeningud on eri kategooriates tasakaalus.
 • Fookus: sinu treeningute erinevus on hästi struktuureeritud ja liialt ühele alale suunatud.

Lisaks kolmele ülal toodud koormuse fookuse tagasiside kategooriale on võimalik tagasisidet saada ka siis, kui sinu üldine treeningukoormus on liiga madal (eesmärke ei täideta) või liiga kõrge (ülepingutamine).

Tasakaalus treeningukoormus on kõige alus. See aitab luua tugeva vundamendi, millele füüsilist vormi ehitada. Kui oled loonud tasakaalus vundamendi, muutud enesekindlamaks ja suudad pöörata tähelepanu ettevalmistusele, mis aitab sul valitud väljakutses edukaks tulla.

Tugev vundament vajab tasakaalu

Kui sinu treeningkoormus on nii optimaalne kui ka tasakaalustatud, tähendab see seda, et oled piisavalt aktiivne, et toetada ja järk-järgult parandada oma füüsilist vormi ning sinu tegevuste koogum on piisavalt mitmekesine, et luua kindel alus edaspidiseks paranduseks. See tähendab seda, et sinu tegevused hõlmavad piisavalt aega suure ja madala intensiivsusega aeroobsetes jõupingutustes koos dünaamiliste jõupingutustega, mis aitavad parandada sinu spurtimisvõimeid.

Võidule suunatud fookus

Iga sportlane teab, et ettevalmistus on edu võti ja et olla edukas, tuleb tuvastada eesoleva väljakutse unikaalseteks nõueteks ja nendeks valmistuda. Kui oled loonud tasakaalus vundamendi, saad pöörata rohkem tähelepanu treeningukoormusele, mis aitab saavutada ambitsioone või tippvormi ja seda just õigeks ajaks.

Kinnitades, et sinu treening on õigesti treeningukoormuse fookusega eesmärgile suunatud, annab see sulle enesekindlust juurde. Kui neid andmeid õigesti mõistetakse ja kasutatakse, saab andmed muuta isiklikuks kaardiks eesmärkide saavutamiseks ja kõrgel tasemel soorituste tegemiseks. Näed kohe, kui mõnel alal jääb treening puudulikuks ja kui oled saavutanud tugeva vundamendi, võid püüelda tähtede poole tagades, et sinu treeningtegevused vastavad tegelikus maailmas aset leidva väljakutse esitatavatele nõuetele.

Treeningkoormus: peamise kasu treeningu efektiivsus

Treenitustaset esitav kuva. Uuemad ühilduvad tooted näitavad sulle, kuidas sinu sõit või jooks sinu treeningukoormuse fookust mõjutab kohe pärast tegevuse salvestamist. Uus treeningu efektiivsuse kokkuvõttelehele lisatud värvikoodiga märgis kirjeldab tehtu kohest kasu ja seda, kus sellest kõige rohkem kasu võid lõigata.

Pane tähele, et märgiste taust on värvikoodiga (lilla, oranž ja helesinine), mis vastavad vastavalt anaeroobsele, suure intensiivsusega aeroobsele ja madala intensiivsusega aeroobsele treeningukoormuse fookusele. Kui salvestatud tegevusel pole ühes intensiivsuskategoorias märkimisväärset mõju või seda ei suudeta tuvastada, on märgise taust hall ja kirjeldavat teksti seal ei kuvata.

Igapäevase soovitusliku treeningu funktsioon

Tuhande miili pikkune teekond saab alguse ühest sammust ning su vormisoleku ja treeninguga seotud eesmärkide saavutamiseks on täna tehtu väga oluline. Garmini teatud GPS-kelladel ja rattakompuutritel kasutatav igapäevase soovitusliku treeningu funktsioon kombineerib uusima sporditeaduse vormisoleku ning su seadme salvestatud trenni- ja elustiiliandmetega, et vastata olulisele küsimusele: mida peaksid täna tegema?

Soovituslike treeningute laiem eesmärk on aidata sul parandada su vormisoleku taset (VO2 max), mis näitab aeroobset sooritusvõimet. Soovituslike treeningute regulaarne sooritamine aitab erineva pingutuse abil saavutada optimaalse treeningkoormuse, mis on arenguga ideaalses tasakaalus.

Siia kuuluvad jooksmine ja rattasõit. Pea meeles, et rattatreening on võimsuspõhine ja vajab ühilduvat võimsusandurit.

Iga soovituslik treening pakub piisaval tasemel katsumust ja samal ajal täidab konkreetset eesmärki või parandab soorituse teatud osa. Su praegune treeningkoormus, koormuse fookus, taastumisaeg, uneandmed ja hiljuti sooritatud treeningute profiil mõjutavad treeningusoovitusi.

Soovitusliku treeningu teatud päevadel keskendutakse vastupidavuse arendamisele või taastumisele. Muudel päevadel keskendutakse maksimaalse aeroobse sooritusvõime, intensiivse pingutuse talumisvõime, dünaamiliste intervallide soorituse ja kordamise või kiiruse arendamisele. Tegevuse ajal kasutatavad reaalajas juhised ütlevad, millal intensiivsust suurendada ja millal vähendada. See on eriti kasulik madalama intensiivsusega treeningul, kui eesmärki on lihtne ületada.

Sarnaselt teistele treeningukavadele on pidevus ja mitmekesisus eduks väga olulised. Need on kaasatud treeningu soovitussüsteemi. Soovituslike treeningute regulaarne sooritamine tagab edu. Mõne aja möödudes märkad kergemaid ja raskemaid ja vahepealseid trenninädalaid. Need mustrid vastavad väljatöötatud periodiseerimismeetoditele, mida kasutavad tipptasemel sporditeadlased ja füsioloogid.

Kui järgid rakenduse Garmin Connect või kolmanda osapoole antud konkreetsele sündmusele või distsipliinile keskendunud treeningukava, siis peetakse treeningukava igapäevasest soovituslikust treeningust olulisemaks. Soovituslik treening on menüüs endiselt olemas, kuid regulaarsed treeningusoovitused järgivad su treeningukava.

Funktsionaalne energialävend (FTP)

Sinu funktsionaalne lävend esindab maksimaalset energiaväljundit, mida suudad ühe tunni hoida. Sinu hinnanguline FTP moodustub isikustatud energiatsoonide ja kõige energiapõhisemate treeningukavade alusel.

Sinu Edge 1030 tuvastab sinu funktsionaalse lävendi suunatud treeningu käigus või automaatselt tavasõidu käigus. Eri energiaväljundite pulsisageduse andmete kogumisel määrab seade energiaväljundite läve. Leiad, et sinu hinnanguline FTP paraneb aja jooksul, kui seade sinu üldist füüsilist vormi tundma õpib. Sinu Edge 1030 esitab sinu FTP vattidena kaalu kilogrammi kohta ja kuvab selle vikerkaarenäidikuna. Nii saad kiirelt oma energia ja kaalu suhet teiste eri suuruses sõitjatega võrrelda.

Edge 1030 arvutab FTP-d järgmisel kahel viisil.

Juhitud test:

 • kasutades pulsisageduse ja energia andmeid, viib Edge esmalt läbi soojenduse, millele järgneb 3-4 minutiliste seanssidena 15 kuni 20 minuti jooksul järk-järguline pingutuse suurendamine.
 • Vastavalt sinu pulsisageduse vastusele suuremale pingutusele arvutab Edge sinu FTP väärtuse.
 • Sul on võimalus selle väärtusega nõustuda või sellest keelduda. Kui nõustud, arvutatakse energiaväljundi tsoonid uue väärtuse alusel ümber.
 • Soovitame selle testi läbida ühtlase kallakuga teel või sisetrenažööril.

Edge seade kuvamas FTP automaatset tuvastamist. FTP automaatne tuvastamine:

 • Kui määrad isikliku 20 minutilise treeningu keskmise energiaväljundi ja kui 95% sellest väärtusest ületab sinu kehtiva FTP, palume sul kinnitada uus FTP väärtus.
 • Jällegi on sul võimalus selle väärtusega nõustuda või sellest keelduda.

Treeningu efektiivsus

Tulenevalt meie organismi toimimisest määrab treeningu tüüp oodatavad tulemused ning jõudluse, millega oled valmis tulevikule vastu astuma.

Treeningu efektiivsus on mõõdik, mis annab ülevaate sellest, kuidas iga treeningseanss sinu tulevast füüsilist vormi mõjutab. Treeningu efektiivsuse üks kõige tavalisematest kasutusaladest on treeningute koordineerimine ja tasakaalustamine ja füüsilise vormi parandamine. Edge 1030 kuvab järgmised kaks treeningu efektiivsuse tüüpi.

Aeroobne efektiivsus

See mõõdab harjutuse aeroobset kasu, mis peab olema korrelatsioonis oodatava füüsilise vormi paranemisega.

Aeroobne trenn:

 • arendab aeroobse energia tootmist
 • rasva kasutamine energiaallikana
 • vastupidavus ja visadus
 • pikem jõudlusvõimekus

Anaeroobne efektiivsus

Sinu keha kõige tõhusam meetod kütuse energiaks moondamiseks vajab hapnikku, aga vahel on sinu keha nõudmised energia järele suuremad, kui kohe saadaolev hapniku kogus. Õnneks on sinu keha varuprotsess valmis ja ootel. Ehkki see pole sama tõhus, lülitub anaeroobne energiaprotsess tööle ja hoiab sind teel. Miinuspooleks on selle kiire ammendumine.

Anaeroobne trenn:

 • arendab anaeroobse energia tootmist
 • parandab sprintimisvõimet
 • väsimustaluvus
 • maksimaalne jõudlusvõimekus

Nii aeroobse kui anaeroobse treeningu efektiivsust mõõdetakse skaalal 0-5 ja arvesse võetakse nii füüsilist vormi kui ka treeningharjumusi.

0 – puudub, 1 – väike, 2 – säilitamine, 3 – tõhus, 4 – väga tõhus, 5 – ülepingutus.

Soorituse hinnang

Graafik, mis esitab sõidutingimusi sõidu ajal.

Edge seade, mis näitab maksimaalset hapnikutarbimisvõimet. Sooritusvõime reaalajas hindamiseks vaadake oma jõudluse hinnangut. Sõidu esimese 6 kuni 20 minuti jooksul analüüsib see mõõdik jõudu, pulsisagedust ja pulsi varieeruvust. Esitatud number on reaalajas hinnang baas VO2 max punktisumma kõikumisele, kus iga skaala punkt esindab ligikaudu 1% sinu VO2 max väärtusest. Mida suurem number, seda paremat sooritusvõimet võid oodata. Pea meeles, et tulemused võivad esimese mõne sõidu jooksul kõikuda, sest sinu seade alles õpib sinu füüsilist vormi tundma. Ajapikku see stabiliseerub ning soorituse hinnangu kontrollimine muutub üha usaldusväärsemaks.

Lisaks sõidu esimese poole teatele saad treeningekraanidele andmeväljana lisada jõudlustingimusi ja sellel sõidu ajal silm peal hoida. Väärtus võib küngastel või tugeva vastutuule korral natuke kõikuda, aga see langeb, kui oled kõvasti sõidu ajal vaeva näinud ning sõit hakkab sind väsitama. See on objektiivne võimalus hoida oma sooritusvõimel silma peal ja näidata sulle, millal sinu keha jõuväljundi säilitamiseks rohkem töötama pead. Soorituse hinnang annab sulle varajase hoiatuse väsimisest.

Pulsisageduse muutlikkuse ja stressi test

Kui sind huvitab, kas su keha on raskeks sõiduks valmis või vajab kergemat pingutust, võib olla aeg kontrollida oma stressiskoori. Kui oled puhanud ja värske, suudad ka raskema sõidu pingutusi kergemini taluda. Sama raske sõit võib aga sulle vastu töötada, kui oled väsinud või end üle treeninud. Sinu stressiskoor arvutatakse välja kolmeminutilise testi käigus, kus analüüsitakse sinu pulsisageduse muutlikkust (HRV). Tulenev stressiskoor esitatakse numbrina vahemikus 0 kuni 100, kus madalam number märgib madalamat stressitaset. Mõõtmine aitab hinnata tegevuse taset, milleks sinu keha on valmis. Täpsemaid tulemusi kogutakse iga päev samal ajal ja samadel tingimustel testi kordamisel (soovitatavalt enne sõitu, mitte pärast seda). See aitab mõista ka enda igapäevasi ja iganädalasi kõikumisi.

HRV stressi testi tegemiseks pead püsti tõusma, sest see muudab stressi madalal ja keskmisel tasemel testi tundlikkumaks. Kui sa lebad, ei pruugi keskmine stressitase paljastuda, aga püsti seismine viib südameveresoonkonna kerge koormuse alla. See koormus põhjustab tähendusrikast HRV langust, kui sinu stress on väga madala stressiga võrreldes keskmine.

ClimbPro

ClimbPro funktsiooni kuvav ekraan. ClimbPro aitab ratturitel pingutust sõidu ajal järgmisel kahel viisil hallata.

 • Kuvab rajale jäävad tõusud, millal need aset leiavad ja kui pikad ja millise kaldega need on. Selle teabe saab avada raja eelvaates ning on tegevuse ajal taimeritsüklis saadaval ka pühendatud lehena.
 • Individuaalsete tõusude korral ilmub ClimbPro leht automaatselt, kui rattur vastavale tõusule läheneb. Sellel lehel näidatakse ratturi asukoht tõusul ning kaugus, tõus ja jäänud tõusu keskmine kalle. Neid andmeid uuendatakse tipule lähenemisel kogu aeg.

Kuidas tõuse klassifitseeritakse?

Funktsioon aitab suuremate tõusudega sõidul ratturit, kui ei tuvasta sõidu ajal iga tõusu eraldi. Praegu klassifitseeritakse tõusu järgmiste kriteeriumite alusel.

 • Tõusu pikkus (meetrites) * keskmine kalle (%) peaks olema suurem kui 3500.
 • Tõusu minimaalne pikkus peab olema 500 meetrit.
 • Keskmine kalle peab olema vähemalt 3%.

Kohandame seda algoritmi, kui saame ratturitelt terves maailmas rohkem tagasisidet.

Mida värvid tähendavad?

Värve kujutav ekraan.

Värvid märgivad tõusu kallet järgmiselt.

 • Tõusu eelvaate loendis märgivad värvid tõusu üldist keskmist kallet.
 • Individuaalse tõusu lehel märgivad värvid esile tõstetud lõigu keskmist kallet.

Mida rattur ClimbPro toimimiseks vajab?

 • Rattur vajab selleks rada, kuhu on kaasatud ka kõrguse andmed. See rada võib pärineda Garmin Connecti või kolmanda osapoole platvormilt ja peaks olema .fit vormingus.

MTB dünaamika

Teatud Garmini rattaarvutid on varustatud maastikurattale mõeldud mõõdikutega, mis aitavad sooritust hinnata ja annavad sulle õiguse hoobelda. Hoolimata sellest, kas oled flow master, musta teemanti ekspert või jääd kuhugi nende vahele, salvestavad need põhimõõdikud sinu sõidu eri aspekte, annavad sulle väärtuslikke andmeid ja sa näed, kuidas sinu vorm on paranenud.

Südikus

Südikusega mõõdetakse maastikurattasõidu raskust. See arvestab selliseid tegureid nagu pöörete kallak ja nurk. Raja raskuse hinne peaks sõitjate puhul üsna sarnane olema. Selle parameetri abil saab hästi eri radade raskust võrrelda.

Sinu Garmini seade mõõdab sõidu ajal südikust pidevalt. Rakendusega Garmin Connect sünkroonimisel esitatakse sulle tabel koos südikuse punktidega ja terve sõidu punktidega rakenduses Garmin Connect. Raja südikushinnet saad vaadata ka tegevuskaardil. Mida raskem on rada, seda kõrgem peaks olema südikuse punktisumma.

Südikust esitav ekraan

Flow

Flow'd esitav ekraan

Flow mõõdab seda, kui hästi sõitja sõidu ajal või teatud etappidel kiirust säilitab. See võtab arvesse selliseid tegureid nagu sinu kiiruse püsivus, sujuvus käänakutel terve sõidu jooksul ja muid tegureid. Sinu Garmini seade arvutab sõidu ajal pidevalt selle sujuvust. Pärast sõitu sünkroonimisel esitatakse sulle tabel koos terve sõidu voo punktidega ja keskmise voo punktidega, mida saad rakenduses Garmin Connect vaadata.

Madalam voo punktisumma näitab sujuvamat sõitu. Kõrgemad punktisummad märgivad suuremate kiiruskõikumiste või peatustega sõitu Sujuvuse abil saab hästi sõidu iseloomu rajal analüüsida. Näiteks saad võrrelda samal rajal toimunud kahe sõidu sujuvuse hindeid, et näha, kas sõidu sujuvus on paranenud või halvenenud.

Flow'd esitav ekraan

Hüpped

Hüppeid esitav ekraan

MTB mõõdikuga seadmed tuvastavad sinu maastikuratta hüpped automaatselt. Lisaks arvutatakse iga hüppe kiirus, kaugus ja õhus veedetud aeg ning nende tegurite põhjal arvutatakse iga hüppe üldine punktisumma.

Kui vaatad salvestatud tegevust rakenduses Garmin Connect, esitatakse sulle ka hüppeandmetega tabel. Lisaks on tegevuskaardi rajal näha iga hüppe asukoht. See aitab hüppeid hinnata ja võrrelda aja jooksul rajal tehtud hüppeid.

Kaarti esitav ekraan

A screen displaying Jumps

Rattasõidu dünaamika

Pilt Edge 1000 rattakompuutrist koos rattasõidu dünaamika kuvaga. Hoolimata sellest, kas sõidad võistlusel, oled uurimisretkel või teed lihtsalt lõbusõitu, aitab Garmin koguda andmeid selle kohta, kui palju sa pingutasid või aitab sul sinu füüsilist vormi parandada. Seda seetõttu, et valitud seadmed, nagu meie topeltanduriga pedaalipõhine energiamõõdik Garmin Vector™ annab sulle ligipääsu rattasõidu dünaamika andmetele. Rattasõidu dünaamika viitab täiustatud mõõdikukomplektile, mis annab põhjaliku ülevaate sinu rattasõidust ja jõudluse muutustest erinevates asendite, rattaseadistuste, sõidu kestuse ja palju muu juures. Rattasõidu dünaamika abil saavad jalgratturid, treenerid, rattaparandajad ja isegi füsioterapeudid individuaalseid andmeid analüüsida ja nende põhjal täpseid soovitusi anda.

Istuv/seisev asend

Kujutisel on näidatud istuvas ja seisvas asendis jalgratturit. Tõenäoliselt on sul tõusudeks ja sprintimiseks unikaalne meelisasend. Vector tuvastab sinu sõiduasendi (istuva või seisva) võrreldes seda pedaalidele rakendatava jõuga. Sinu ühilduv Edge’i rattakompuuter kuvab seejärel sinu asendi, kokkuvõttes sellest, kui sagedasti ja kui pikalt oled asendis olnud ning energiaandmeid ja seda kõike reaalajas.

Pärast sõitu saad oma andmed laadida üles füüsilise vormi veebikogukonda Garmin Connect™. Seal saad vaadata asendeid, nendega seotud rütmi ja kiirust ning võrrelda istudes veedetud aega seistes veedetud ajaga. Saad teada ka seda, kuidas sinu teatud asend energiaväljundit mõjutab ning võimaldab tõuse ja sprintimisi analüüsida. Need üksikasjalikud andmed annavad sulle hea ülevaate sõidust ning aitavad määrata asendi tõhusust ja tuvastada trende sõidu teatud hetkedel asendeid muuta.

Energiaväljundi faas (PP)

Pedaalikäigu ajal energiaväljundi faasi kujutav joonis. Energiaväljundi faas kirjeldab seda, kuidas sa praegu pedaalikäiguga energiat toodad. Vector tuvastab, kus jalg pedaalikäigu jooksul positiivset väänet toodab ja kus leiab aset positiivse väände suurim kontsentratsioon. Lisaks tuvastab see nurga, kus jõud algab ja lõpeb ning kus toodetakse kontsentreeritud energiat. Kui kasutad topeltanduriga Vectori energiamõõdikut, saad andmeid enamgi analüüsida ja vaadata vasaku ja parema jala erinevusi.

Energiaväljundi faasi mõõdetakse kraadide ja kaare pikkuse kombinatsioonina, kus 0 kraadi esindab kella 12 asendit ja 180 kraadi kella kuue asendit. Energiafaasi pikkust mõõdetakse algus- ja lõpunurkade erinevusena. Näiteks energiafaasi algusenurk 5 kraadi ja energiafaasi lõpunurk 220 kraadi märgivad energiafaasi kaare pikkuseks 215 kraadi. Topeltanduritega pedaalide korral esitatakse need andmed nii vasaku kui parema jala kohta. Tippenergiafaasi (PPP) mõõdikut kasutades saad vaadata, kus toodetakse suurem osa sellest energiast. Tippenergiafaasi vaikesäte esindab 50% energiaväljundist, aga seda saab vastavalt ratturi eelistustele seadistada.

Energiaväljundi faasi mõõdikuid saad vaadata graafiliselt Edge’i seadmes ja teenuses Garmin Connect. See muudab pedaalikäigu visualiseerimise lihtsamaks.

Platvormikeskme nihe (PCO)

Kujutatud on pedaali platvormikeskme nihe. PCO mõõdetakse tuvastades jõu jaotamist pedaaliplatvormil pedaalikäigu jooksul. See tähendab, et saad vaadata ja hinnata, kus jõudu rakendatakse seoses pedaaliplatvormi keskosaga ja milline on PCO jaotus aja jooksul. Andmete analüüsimine aitab määrata õige kinnituse asendi. Võib aidata ka vigastuste vältimist ja taastumist.

PCO-d mõõdetakse millimeetrites. Positiivsed väärtused (nt +6 mm) märgivad suuremat pedaali välisküljele suunatud jõudu, negatiivsed väärtused (nt -4 mm) pedaali siseküljele suunatud jõudu. Teavet saad vaadata oma Edge’i seadmes graafikuna. Punane joon märgib kehtivat kümne sekundi keskmist väärtus, sinine joon eelmise 30 sekundi keskmist väärtust.

Parema/vasaku jala tasakaal

Kujutisel näidatakse vasaku ja parema jala energiaväljundi erinevust. Topeltanduriga Vectori pedaalid ei mõõda ainult liidetud energiaväljundit vaid neid saab kasutada ka vasaku ja parema jala energia eraldamiseks, et saaksid teada, kui üks sinu jalgadest toodab teisest rohkem energiat. Teisisõnu näitab see seda, kui sümmeetrilised sa pedaalid.

Uuringud on näidanud, et suur vasaku ja parema jala tasakaalutus väsitab kiiremini ja suurendab vigastuste ohtu. Seetõttu on hea teada, kui sümmeetria puudub, et saaksid seda parandada. Sümmeetria tähendab, et mõlemad jalad töötavad võrdselt ja muudavad sind tõhusamaks.

Rattasõidu teadlikkus

Garminil on vahendid, mis parandavad sinu võimet näha ja sinu nähtavust rattasõidul. Taga meelerahu nende rattasõiduteadlikkust suurendavate tarvikute ja funktsioonidega.

Funktsioonid GroupTrack ja LiveTrack

Edge'i seade kuvamas funktsioone GroupTrack ja LiveTrack. Luba enda sõidurühma liikmetel ja kodus ootajatel ennast sõidu ajal jälgida. Kui alustad sõitu funktsiooniga LiveTrack või GroupTrack, annad valitud kontaktidele võimaluse ennast reaalajas jälgida.

Sõitjalt sõitjale sõnumiteenus

Edge'i seade kuvamas sõitjalt sõitjale sõnumiteenust. Edge 1030 rattasõiduseadmetega sõitjad saavad nüüd saata ja võtta vastu eelkoostatud sõnumeid. Nii on lihtne ühenduses püsida ka siis, kui vaateväljast kaod.

Juhtumituvastus

Edge'i seade kuvamas juhtumituvastust. Ühilduvad Edge’i seadmed on varustatud sisseehitatud juhtumituvastuse süsteemiga. Juhtumi tuvastamisel saadetakse sinu GPS-asukoht kindlatele sõpradele ja pereliikmetele automaatselt.

Abifunktsioon

Ühilduvad Edge seadmed sisaldavad ka abifunktsiooni. Nii saad abivajaduse korral oma asukohta hädaabikontaktidega käsitsi jagada, nt mehaanilise probleemi või torkeaugu korral.

Varia™ tahavaateradar

Edge'i seade kuvamas Varia tahavaateradarit. Varia tahavaateradar tuvastab sulle tagant lähenevad sõidukid kuni 140 meetri kauguselt ja kuvab need sinu ühilduvas Edge’i või Varia peakomplektis.

Varia nutikad jalgrattatuled

Edge'i seade kuvamas Varia nutikaid jalgrattatulesid Meie nutikad jalgrattatuled valgustavad teed ja muudavad su nähtavaks. Kui need paaristada ühilduva Edge’i seadmega, kohanduvad tuled automaatselt ümbritseva valguse ja kiirusega.

Läheneva järsu kurvi hoiatused

Edge'i seade kuvamas järsku kurvi hoiatust. Kui sõidad jalgrattaga, pole üllatused just kõige meeldivamad. Lähenevast järsust kurvist teada andva seadmega oled kõige ees ootavaga kursis.

Kõne kogukonda

Jalgratturite kogukonna pühendumus on aidanud arendada uuenduslikke Garmini funktsioone, nagu Trendline’i populaarsed marsruudid. Kuni jätkame selle täiustamist, saad ka sina aidata. Mida täpsemalt sa oma sõidud või jooksud rakenduses Garmin Connect kategoriseerid, seda kasulikumaks populaarsete marsruutide kasutamine muutub. Erista oma maastikurattasõite maanteerattasõitudest ning sellest saab kasu terve Garmin Connecti kogukond.