Skip navigation links

Cykledynamik og fysiologiske målinger

Aero Testing. læs mere.Ved at holde øje med centrale elementer i din cykling og din form får du et bedre overblik over dit nuværende præstationsniveau, og over hvad du skal gøre for at blive ved på samme måde eller fortsætte med at forbedre dig. Udvalgte Garmin-enheder indsamler data, mens du kører, og giver dig disse cykledata og fysiologiske målinger. Det er værd at bemærke, at nogle af disse data kræver yderligere sensorer, for eksempel effekt og pulshastighed. Hvis enheden viser din statistik, men du ønsker at få mere at vide om, hvad oplysningerne betyder, så er du kommet til det rette sted. Hvad kan du gøre med de beregnede oplysninger? Det er helt op til dig selv, men vi har nogle forslag.

Fysiologiske målinger

Træningsstatus

Træningsstatus giver dig et overblik over dine længerevarende træningsvaner. Den giver dig en omfattende indsigt i, hvordan din træning i virkeligheden udvikler sig.

Edge skærm viser træningsstatus Beregningen, der foretages af Firstbeat, benytter adskillige dimensioner af din personlige fysiologi. Den tager højde for ændringer i formniveau (VO2-max), din nuværende (7-dages) træningsbelastning samt eventuelle ændringer i træningsbelastningen, så du får hjælp til at forbedre din træning.

Kort fortalt falder dit formniveau, når du stopper med at træne, men afhængigt af din tidligere træningsbelastning kan en pause i de normale træningsrutiner resultere i et øget formniveau. På samme måde forventes det, at regelmæssig hård træning forbedrer vores formniveau, men pas på – hvis du presser dig selv for hårdt for tit, begynder dit formniveau at falde på grund af overtræning.

Som et eksempel på, hvordan dette fungerer, kan du forestille dig, at du har trænet konsekvent i et antal uger, og din form forbedres på trods af, at du oplever flere små op- og nedture fra dag til dag. Denne tendens registreres automatisk, og din nuværende træning klassificeres som “produktiv”. På samme måde kan du opleve, at du træner meget hårdt, men din form begynder at vise tegn på tilbagegang. I den situation registreres din træning som “over grænsen”, og ekstra restitution anbefales.

De anvendte træningsstatusser er angivet herunder.

Edge skærm viser definitioner for de anvendte træningsstatusser I top – Du er i den perfekte form til et løb. Din nyligt reducerede træningsbelastning tillader din krop at restituere og helt kompensere for tidligere træning. Denne toptilstand kan kun opretholdes i et kort tidsrum.

Produktiv – Bliv ved på den måde. Din træningsbelastning flytter din form i den rigtige retning. Sørg for at planlægge restitutionsperioder i din træning for at vedligeholde dit formniveau.

Vedligeholdelse – Din aktuelle træningsbelastning er tilstrækkelig til at opretholde dit formniveau. Hvis du vil opleve forbedring, kan du prøve at variere dine træninger mere eller øge din træningsmængde.

Restitution – Din lettere træningsbelastning tillader din krop at restituere, hvilket er af afgørende betydning i længere perioder med hård træning. Du kan gå tilbage til en højere træningsbelastning, når du er føler, at du er klar.

Uproduktiv – Din træningsbelastning er på et godt niveau, men din form aftager. Din krop kæmper muligvis for at restituere, så du skal være opmærksom på din overordnede sundhedstilstand, herunder stress, ernæring og hvile.

Afvikling – Du har trænet meget mindre end normalt i en uge eller mere, og det påvirker din form. Prøv at øge din træningsbelastning for at opleve forbedring.

Over grænsen – Din træningsbelastning er meget høj og gør mere skade end gavn. Din krop har brug for hvile. Giv dig selv tid til at restituere ved at tilføje lettere træning i din plan.

Ingen status – Du skal normalt have en eller to ugers træningshistorik, herunder nylige aktiviteter med VO2-max-resultater, før vi kan fastslå din træningsstatus.

VO2-max

Edge skærm viser VO2-max VO2-max er den definerende måling af kardiorespiratorisk kondition og aerob præstationsevne. Banebrydende mulighed for at se dit nuværende konditionsniveau og registrere ændringer over tid. Det kan hjælpe dig med at opstille relevante mål, evaluere fremskridt og bruges til at bestemme effektiviteten af din træning. Det kan også give den motivation, du har brug for til at fortsætte og nå dine mål.

Firstbeat analyseenheden, der er integreret i din Garmin cykelcomputer, giver dig et pålideligt estimat af din VO2-max ved at identificere, analysere og fortolke betydningsfulde præstationsdata under din cykeltur. Den effekt, du genererer, bliver sat i forhold til, hvor hårdt din krop arbejder på at yde din præstation. For det meste er forholdet mellem den interne og eksterne arbejdsbelastning (intensiteten af din indsats vs. watt registreret af din wattmåler) lineært og stabilt. For at generere mere effekt skal din krop arbejde hårdere.

Intelligente analyser, der kan genkende gode data, sikrer, at kun de mest meningsfulde dele af din præstation bruges til at evaluere dit fitnessniveau. I praksis betyder det, at du ikke behøver at bekymre dig om at sætte farten op, sætte farten ned, stigninger, nedkørsler eller at stoppe ved vejkryds. Du skal bare varme op, køle ned og køre som normalt – uden behovet for særlige testprotokoller for din kondition.

Målt i forhold til VO2-max udgør dit fitnessniveau kombineret med indsigt fra din aktivitetshistorik en værdifuld kontekst for personalisering af feedback om træningseffekt, estimeret restitutionstid, definition af det optimale niveau for din ugentlige træningsbelastning og bestemmelse af din aktuelle træningsstatus.

Der er dog visse omgivelser, hvor din krop skal arbejde hårdere end normalt for at holde den samme hastighed eller de samme watt-tal. Gode eksempler er ture i særligt varme og fugtige omgivelser eller i høje højder. En række nyere Garmin enheder kan automatisk genkende en eller flere af disse situationer og forstå, hvordan dine præstationsdata bliver påvirket af det.

Ud over at give dig mulighed for at se, hvor godt din krop tilpasser sig miljøet, registrerer og tager højde for påvirkning fra omgivelserne, påvirkes pålideligheden af din ydeevne og forholdet til andre målinger. Det betyder vigtigere feedback i et stigende antal barske omgivelser.

Dette omfatter f.eks. den feedback, du får fra skærmbilledet med træningsstatusdata, der fortolker ændringer i din VO2-max i forhold til din aktuelle træningsbelastning og aktivitetshistorik. Hvis du ikke har taget højde for det, kan påvirkningen fra ujævnt terræn eller et målbart fald i aerobe præstationer fra højder eller omgivelser, der er varmere end normalt, fejlagtigt identificere din træningsstatus som uproduktiv eller overanstrengelse.

Hvor lang tid tager det at akklimatisere til varme og luftfugtighed?

Den hastighed, hvormed din krop akklimatiserer sig til højere temperaturer, afhænger af flere faktorer. En af de vigtigste faktorer er forskellen mellem de forhold, du akklimatiserer dig til og dit normale miljø. Jo større ændringen er, jo længere tid tager det at tilpasse sig.

En anden faktor er hyppigheden og varigheden af dine træninger og den tid, du bruger udendørs i det nye miljø. Akklimatiseringsprocessen udløses af din direkte eksponering til omgivelserne.

Det er bevist, at længere tids dagligt ophold udendørs i udfordrende klimaer kan skabe de nødvendige tilpasninger på helt ned til en til to uger. Atleter med et højere VO2-max tilpasser sig typisk meget hurtigere til udfordrende klimaer, hvilket nogle gange reducerer akklimatiseringsperioden helt ned til halvdelen.

Fysiologiske tilpasninger, der er resultatet af akklimatisering

 • Forbedret svedproces
 • Forbedret respons på blodgennemstrømning i huden
 • Forbedret hjertekar-stabilitet (evne til at opretholde blodtryk og minutvolumen)
 • Bedre væske-elektrolytbalance
 • Lavere stofskiftehastighed

Restitutionstid

Edge skærm viser VO2-max Hvis du giver din krop mulighed for at restituere korrekt, sikrer du, at du får maksimal træningsudbytte af din indsats. Det reducerer også risikoen for skader og hjælper med at undgå de langvarige konsekvenser af overtræningssyndromet.

Restitutionstid er en nedtællingstimer, der viser, hvornår du kan forvente at være fuldt restitueret og klar til en betydelig udfordring. Denne nedtællingstimer opdateres ved afslutningen af hver aktivitet. Den tid, der føjes til din restitutionstimer, bestemmes ved hjælp af analyse af varigheden og intensiteten af din registrerede aktivitet fortolket i forhold til nuværende konditionsniveau og aktivitetshistorik.

Der tages også hensyn til den tid, der er tilbage i nedtællingstimeren ved starten af en ny aktivitet.

For det meste kræver ens ydelser en tilsvarende mængde restitutionstid, men nogle gange tager det længere tid end normalt at komme sig. En usædvanlig hård trænings- eller løbspræstation er et godt eksempel. Et andet eksempel er, hvis der sker en pludselig stigning i din syv-dages træningsbelastning i forhold til den normale. Hvis du øger din træningsbelastning hurtigt i løbet af kort tid, kan det medføre udmattelse, samtidig med at risikoen for personskade, og den tid, det tager at komme sig, øges.

En almindelig misforståelse omkring restitutionstid er, at det anbefales at hvile fuldstændig, indtil der er talt ned til nul. Restitutionstiden bruges i stedet til at indikere den tid, der går, indtil du kan forvente at være tilstrækkeligt restitueret til en hård træning. Mange gange er en let tur OK - endda gavnlig - når din restitutionstid stadig viser, at der er meget tid tilbage, indtil du er helt klar igen.

Den restitutionstid, der normalt foreskrives efter en træning, justeres nu baseret på nye registreringer af træningseffekt og træningsbelastningsdata.

Træningsbelastning

Edge viser grafik for træningsbelastning. Hvad er træningsbelastning?

Træningsbelastningen er en EPOC-baseret funktion, der hjælper dig med at kontrollere den kombinerede belastning af alle de aktiviteter, der registreres med pulsdata. Din Edge cykelcomputer og Garmin Connect™ onlinefællesskabet for træning viser din træningsbelastning pr. aktivitet (for nyere enheder) på syv-dages basis, så du kan se den øjeblikkelige effekt af hver aktivitet og din samlede aktuelle træningsbelastning i løbet af den sidste uge. Din kroniske (fire-ugers) træningsbelastning er en anden belastningsmåling, der bruges internt til beregninger af andre funktioner som f.eks. træningsstatus og fokus på træningsbelastning.

EPOC er et akronym for det overskydende oxygenforbrug efter træning. Det giver os mulighed for at måle virkningen af fysisk aktivitet på din krop med hensyn til mængden af genopbyggende og fleksibel træning, din krop skal udføre efter en aktivitet. Dette arbejde, som din krop udfører for at genoprette den dynamiske ligevægt, kaldes homeostase.

Forbrugt ilt er en indirekte indikator for den mængde energi, din krop bruger til at komme sig og forberede den næste udfordring. Måling af mængden af ekstra ilt, din krop bruger efter en træning, sammenlignet med det normale, er, hvordan fysiologier og sportsvidenskabsfolk får et klart billede af virkningen af en aktivitet.

Firstbeat-analyseenheden, der er integreret i din Edge-enhed eller dit ur, forudsiger akkumuleringen af EPOC i realtid ved at analysere pulsdata og anvende avanceret matematisk modellering og maskinindlæring.

Fokus på træningsbelastning

Under din aktivitet med kompatible enheder analyseres din præstation i realtid for at afsløre den fysiologiske påvirkning af din aktivitet og forstå den underliggende indsats, der producerer den. Dette opnås ved at forstå, hvordan forskellige intensiteter og ændringer i intensitet støtter og trigger tilpasninger i din krop.

Anaerob træningsbelastning (lilla): Tallet på den øverste række og den tilhørende farvede bjælke viser, hvor meget af din træningsbelastning i løbet af de sidste fire uger, der var resultatet af en anaerob indsats. Nøglen til at øge din anaerobe træningsbelastning er at udføre aktiviteter, der hurtigt får din puls op. Disse er typisk intervaller med meget høj intensitet, der opretholdes fra flere sekunder til et par minutter ad gangen blandet med restitueringsintervaller med lav til moderat intensitet, hvor din puls falder. Det er en god ide at indarbejde HIIT-sessioner i dit program for at sikre, at du får tilstrækkelig træningsbelastning fra de anaerobe indsatser.

 • Eksempel på tast: Intervaltræning

Høj aerob træningsbelastning (orange): Tallet på den midterste række og den tilhørende farvede bjælke afslører, hvor meget af din træningsbelastning i de sidste fire uger, der var resultatet af en vedvarende, moderat høj til højintensiv aktivitet. Dette er den belastning, der akkumuleres under anstrengelser, hvor din puls var stærkt forhøjet, og du opretholdt det høje intensitetsniveau i et par minutter og op til - i nogle tilfælde - i mere end 30 minutter.

 • Eksempel på tast: Tempokørsel

Lav aerob træningsbelastning (lyseblå): Det nederste tal og den tilhørende farvede bjælke viser, hvor meget af din træningsbelastning i løbet af de sidste fire uger, der blev produceret under en vedvarende lavintensitetsaktivitet. Dette er den del af din træningsbelastning, der akkumuleres under “konversationstempo”-anstrengelser, hvilket betyder, at du arbejder, men stadig kan tale og opretholde en samtale.

 • Eksempel på tast: Lange ture

Få mest muligt ud af fokus på træningsbelastning

Skærmen med data vedr. fokus på træningsbelastningen giver dig ikke kun en grafisk afbildning af, hvordan din træningsbelastning fordeles mellem de tre hovedintensitetskategorier, men også af kvalitativ feedback.

 • Underskud: Du mangler træning i en træningsintensitetskategori.
 • Balance: Din træning er godt fordelt på forskellige intensitetsniveauer.
 • Fokus: Din træningsvariation er rimeligt velstruktureret, men er især fokuseret på ét område.

Ud over de tre ovenstående kategorier med feedback om belastningsfokus er det også muligt at få feedback, der angiver, om din samlede træningsbelastning er for lav (“Under Targets”) eller for høj (“Over Targets”).

Den træning, du udøver for at opnå en afbalanceret træningsbelastning, handler om de grundlæggende ting. Det handler om at skabe et stærkt fundament, som du kan bygge videre på. Med et afbalanceret fundament på plads opnår du den selvtillid, du har brug for til at fokusere på de forberedelsesaspekter, der giver dig den fordel, du har brug for til at gennemføre din udfordring.

Balance er nødvendig for et stærkt fundament

Når din træningsbelastning er både optimal og afbalanceret, betyder det, at du er aktiv nok til at understøtte og gradvist forbedre dit konditionsniveau, og at sammensætningen af dine aktiviteter er mangfoldig nok til at skabe et solidt fundament til fremtidige forbedringer. Det betyder, at dine aktiviteter omfatter tilstrækkelig tid brugt på høj- og lavintensitets aerobe anstrengelser samt dynamisk indsats for at forbedre dine eksplosive ydelser.

Fokus på at vinde

Enhver atlet ved, at forberedelse er nøglen til succes, og for at få succes skal du anerkende og forberede dig på de unikke krav, du står overfor. Med et afbalanceret fundament kan du begynde at fokusere og styre kompositionen af din træningsbelastning mod en performanceprofil, der passer til din ambition eller fase i din periodiseringsplan.

Når du bekræfter, at din træning er målrettet korrekt gennem belastningsfokus på træning, kan du stole på, at du er på rette vej. Når disse data er forstået og anvendt korrekt, kan de omdannes til dit personlige kort, så du kan nå dine mål og præstere på et højt niveau i en lang række sammenhænge. Du kan nemt se, hvornår dine træningsaktiviteter mangler i et eller flere områder, og når du har et stærkt fundament på plads, kan du sigte efter stjernerne ved at sikre, at sammensætningen af dine træningsaktiviteter passer til de specifikke krav fra den virkelige verden i den udfordring, du vil tackle.

Træningsbelastning: Træningseffektmærkat for primær fordel

Et skærmbillede, der viser træningsstatus. I nyere kompatible produkter kan du få en idé om, hvordan din kørsel eller dit løb påvirker din fokus på træningsbelastningen, så snart du gemmer din aktivitet. En ny farvekodet mærkat tilføjet til skærmbilledet med oversigt over træningseffekter beskriver den primære fordel ved det, du lige har gjort, og hvor du kan forvente, at det bidrager.

Bemærk, at baggrunden for disse mærkater er farvekodet (lilla, orange og lyseblå), så de passer til de anaerobe, høje aerobe og lave aerobe søjler, der bruges til din fokus på træningsbelastning. Når en registreret aktivitet ikke har nogen meningsfuld effekt i en af intensitetskategorierne, eller den ikke kan identificeres, er mærkatbaggrunden grå, og der vises ingen beskrivende tekst.

Funktion for anbefalet daglig træning

En rejse på 1.000 km starter med det første skridt. Og når det handler om at opnå dine allerstørste mål for din træning, er det, hvad du gør i dag, der betyder noget. Funktionen for den anbefalede daglige træning på udvalgte Garmin GPS-ure og cykelcomputere kombinerer den nyeste sportsvidenskab med fitness-, aktivitets- og livsstilsdata, der er opfanget af din enhed, for at besvare dette vigtige spørgsmål: Hvad skal jeg gøre i dag?

Det overordnede mål for disse anbefalede træninger er at hjælpe dig med at forbedre din form (VO2-max), hvilket betyder en bedre aerob præstation. Regelmæssig udførelse af de anbefalede træninger vil hjælpe dig til at få en optimal træningsbelastning med en varieret indsats, der er perfekt tilpasset til din udvikling.

Aktiviteterne omfatter løbe- og cykeltræning. Husk, at cykeltræning er wattbaseret og kræver en kompatibel wattmåler.

Hver anbefalet træning er designet til at give dig et passende udfordringsniveau, samtidig med at den opfylder et specifikt behov eller forbedrer et bestemt præstationsaspekt. Din aktuelle træningsindsats, træningsmængde, restitutionstid, søvndata og profilen for de seneste udførte træninger indgår alle sammen i dine træningsforslag.

Nogle dage vil din anbefalede træning fokusere på at opbygge din udholdenhed eller fremme restitution. Andre dage vil fokusere på at udvikle den maksimale aerobe præstation, din evne til at klare højintensiv træning, udføre og gentage intervaller, eller hastighed. Vejledning i realtid, der er tilgængelig under din aktivitet, fortæller dig, hvornår du skal øge intensiteten, og hvornår du skal geare ned. Det kan især være brugbart ved aktiviteter med lav intensitet, hvor det kan være nemt at overskride dit mål.

Ligesom med alle andre gode træningsprogrammer er kontinuitet og variation afgørende for din succes. Disse elementer er indbygget i systemet til forslag til træning. Regelmæssig udførelse af anbefalede træninger sikrer dine fremskridt. Du vil med tiden bemærke en blanding af lettere træningsuger, hårdere træningsuger og noget derimellem. Disse mønstre er i overensstemmelse med veletablerede træningsmetoder, der anvendes af førende sportsforskere og træningsfysiologer.

Hvis du følger en decideret træningsplan med planlagte træningsture, der er rettet mod en bestemt begivenhed eller en bestemt disciplin – enten fra Garmin Connect eller en tredjepart – vil din træningsplan være højere prioriteret end den anbefalede daglige træning. Du vil stadig kunne finde den anbefalede træning i træningsmenuen, men dine regelmæssige træningsmeddelelser vil gælde din træningsplan.

FTP (Functional Threshold Power)

Din FTP-grænse repræsenterer den maksimale effekt, som du kan fastholde i en time. Dit FTP-estimat udgør grundladet for dine personlige effektzoner og de fleste effektbaserede træningsplaner.

Din Edge 1030 kan enten registrere din FTP via en guidet træning eller automatisk under en normal cykeltur. På begge måder vil enheden ved at indsamle pulsdata på tværs af en række effektdata estimere din grænse, når det gælder effekt. Du vil opleve, at dit FTP-estimat bliver bedre med tiden, efterhånden som enheden finder frem til dit generelle formniveau. Edge 1030 viser også din FTP som en værdi i watt/kg i forhold til din vægt og viser den på en regnbuemåler. På den måde kan du hurtigt sammenligne dit eget effekt-vægt-forhold med cyklister i forskellige størrelser.

Edge 1030 kan beregne din FTP på følgende to måder:

Guidet test:

 • Med puls- og effektdata fører Edge dig gennem en opvarmning efterfulgt af en gradvis forøgelse af målrettet indsats i trin på 3-4 minutter over en periode på 15-20 minutter.
 • Edge beregner din FTP-værdi baseret på din pulsreaktion på den øgede effektindsats.
 • Du kan acceptere eller afvise denne værdi. Hvis du accepterer den, bliver dine effektzoner automatisk genberegnet baseret på den nye værdi.
 • Vi anbefaler, at testen gennemføres på en vej med en konstant hældning eller på en hometrainer.

Edge skærm viser automatisk FTP-registrering Automatisk registrering af FTP:

 • Hvis du indstiller en personlig 20-minutters gennemsnitlig effektrekord, og hvis 95 % af denne værdi overskrider dit aktuelle FTP-estimat, bliver du spurgt, om du vil acceptere en ny FTP-værdi.
 • Igen kan du acceptere eller afvise denne værdi.

Træningseffekt (TE)

På grund af den måde, din krop fungerer på, vil den type træning, du udfører, bestemme, hvilke resultater du kan forvente og den type præstationer, du vil være godt forberedt til i fremtiden.

Træningseffekt er den måling, der giver dig et smugkig på, hvordan hver enkelt træningssession forventes at påvirke dit fremtidige formniveau. En af de mest almindelige anvendelsesmuligheder ved træningseffekt er at koordinere og afbalancere træning, der opretholder og forbedrer dit aktuelle formniveau. Edge 1030 viser følgende to typer målinger af træningseffekt:

Aerob træningseffekt

Måler det aerobe udbytte af træningen, som hænger sammen med den formforbedring, du forventer at opnå deraf.

Aerob træning:

 • Udvikler den aerobe energiproduktion
 • Omdanner fedt til energi
 • Udholdenhed
 • Langvarig præstationsevne

Anaerob træningseffekt

Kroppens mest effektive metode til at omdanne brændstof til energi kræver ilt, men nogle gange overstiger dit behov for energi den hastighed, hvormed tilstrækkelig ilt umiddelbart er til rådighed. Heldigvis har kroppen en backupproces klar til brug. Selvom den ikke er lige så effektiv, kan den anaerobe energiproces træde i kraft og holde dig i gang. Ulempen er, at effekten hurtigt aftager.

Anaerob træning:

 • Udvikler den anaerobe energiproduktion
 • Forbedrede sprinterevner
 • Udmattelsesstyrke
 • Maksimal præstationsevne

Både aerob og anaerob træningseffket angives på en 0-5 skala, der passer til din form og dine træningsvaner.

0 – Ingen, 1 – Mindre, 2 – Vedligeholdende, 3 – Forbedrende, 4 – Stærkt forbedrende, 5 – Over grænsen

Præstationskrav

En graf, der viser præstationskrav under en cykeltur.

Edge skærm viser VO2-max For at få en vurdering af dit nuværende præstationsniveau i realtid kan du se på dit præstationskrav. I de første 6 til 20 minutter af din cykeltur analyserer denne måling din effekt, din puls og din pulsvariation. Det beregnede tal er en vurdering i realtid af afvigelsen fra din grundlæggende VO2-max, hvor hvert punkt på skalaen udgør ca. 1 % af din VO2-max. Jo højere tallet er, desto bedre kan du forvente at præstere. Vær opmærksom på, at dine resultater kan svinge en smule under dine første cykelture med en ny enhed, da den stadig er ved at lære dit formniveau at kende. Dette stabiliseres, hvorefter kontrol af dit præstationskrav bliver en pålidelig dag-til-dag-indikator for din form.

Ud over meddelelserne i den første del af cykelturen kan du tilføje præstationskravet som et datafelt på dine træningsskærme og holde øje med det under turen. Værdien kan bevæge sig en smule op og ned, når du rammer bakker eller stærk vind, men den vil langsomt blive lavere, når du har arbejdet hårdt et stykke tid, og cykelturen begynder at tære på kræfterne. Dette er en objektiv måde, hvorpå du kan holde øje med, om din præstationsevne er faldende eller ej, mens du løber, fordi det fortæller dig, om din krop arbejder hårdere end normalt for at køre med din aktuelle effekt. Så præstationskrav kan give dig en advarsel på forhånd, før du “rammer muren”.

HRV-stresstest

Hvis du er i tvivl, om din krop er klar til en hård cykeltur eller har brug for en mindre indsats, kan det være tid til at kontrollere din stressscore. Når du er helt frisk og veludhvilet, er du bedre i stand til at optage træningseffekten fra en hård cykeltur. Den samme hårde cykeltur kan imidlertid give bagslag, hvis du er træt eller på randen af overtræning. Din stressscore beregnes ved en 3-minutters test, hvor din pulsvariation (HRV) analyseres. Den deraf fremkomne stressscore vises som et tal fra 0 til 100, hvor et lavere tal angiver en lavere stresstilstand. Målingen kan medvirke til at vurdere, hvilket aktivitetsniveau din krop er klar til. Mere nøjagtige resultater indsamles ved at udføre testen samtidigt og under de samme betingelser hver dag (anbefales forud for cykelturen, ikke efter). Dette hjælper dig også med at opnå en fornemmelse af dine egne variationer dag for dag og uge for uge.

Du skal stå op under HRV-stresstesten, fordi det gør testen mere følsom over for lave og mellemhøje stressniveauer. Når du ligger ned, afsløres moderate stressniveauer muligvis ikke, mens en stående position udsætter dit kardiovaskulære system for en smule belastning. Den belastning forårsager et betydningsfuldt fald i HRV, når du er udsat for en moderat stresspåvirkning sammenlignet med en meget lav stresspåvirkning.

ClimbPro

Et skærmbillede, der viser ClimbPro. ClimbPro er udviklet til at hjælpe en rytter med at administrere sin indsats under en tur på følgende to måder:

 • Den viser kommende stigninger på ruten med, hvilken afstand de forekommer, og hvor lange og stejle de er. Disse oplysninger er tilgængelige i rutevisning og er også tilgængelige som en dedikeret side i timersløjfen under aktiviteten.
 • For individuelle stigninger vises der automatisk en dedikeret ClimbPro-side, når en rytter nærmer sig en stigning. Denne side viser rytteren vedkommendes position på stigningen samt den resterende distance, opstigning og gennemsnitlig stigningsprocent. Dette opdateres hele tiden, efterhånden som rytteren nærmer sig toppen.

Hvordan klassificeres stigninger?

Denne funktion er udviklet til at hjælpe rytteren på mere markante stigninger ved ikke at registrere alle mellemdistancer op ad bakke under en tur. Den klassificerer aktuelt en stigning baseret på følgende kriterier:

 • Stigningsdistancen (meter) * gennemsnitlig stigningsprocent (%) skal være større end 3.500.
 • En stigning skal være mindst 500 meter lang.
 • Gennemsnitlig stigningsprocent skal være mindst 3 %.

Vi forventer fortsat at tilpasse denne algoritme, efterhånden som vi får stadig mere feedback fra cyklister rundt om i verden.

Hvad betyder farverne?

Et skærmbillede, der viser farver.

Farverne angiver stigningsprocenten for en stigning på følgende måder:

 • På listen over eksempler på stigninger angiver farverne den samlede gennemsnitlige stigningsprocent for stigningen.
 • På siden med den enkelte stigning angiver farverne den gennemsnitlige stigningsprocent for den fremhævede del.

Hvad skal en rytter bruge, for at ClimbPro kan fungere?

 • En rytter skal følge en rute, der indeholder højdedata. Ruten kan komme fra Garmin Connect eller fra tredjepartsplatforme og bør ideelt set være i .fit-format.

MTB-dynamik

Udvalgte Garmin cykelcomputere fås med mountainbikespecifikke målinger, der kan hjælpe dig med at evaluere din turpræstation og give dig håneretten. Uanset om du er landevejsrytter eller bjergspecialist eller befinder dig et sted midt imellem, registrerer disse vigtige målinger forskellige aspekter af din tur, og nogle giver målbare data for at vise, hvordan du forbedrer dig.

Hårdhed

Hårdhed måler sværhedsgraden ved en mountainbikerute. Den tager hensyn til faktorer som rutestigninger og vinklen på sving langs ruten. Hårdhedsscoren for en given rute bør være temmelig konstant fra rytter til rytter. Det er en nyttig måleenhed til at sammenligne vanskelighederne på de forskellige ruter, du kører på.

Din Garmin enhed beregner hele tiden hårdhedsgraden under turen. Efterfølgende, når du synkroniserer med Garmin Connect, kan du se en oversigt over hårdhedsscorerne og en samlet score for hele turen i Garmin Connect. Du kan også se hårdhedsgrader for turen på dit aktivitetskort. Jo vanskeligere rute, jo højere bør hårdhedsscoren være.

Et skærmbillede, der viser hårdheden

Flow

Et skærmbillede, der viser flow

Flow måler, hvor godt en rytter fastholder hastigheden under en tur eller en del af vedkommendes tur. Den tager hensyn til faktorer som f.eks. ensartetheden for din hastighed under turen, hvor flydende du kommer gennem sving og andre faktorer. Din Garmin enhed beregner hele tiden dit flow under turen. Når du synkroniserer efter turen, får du et diagram over dine flowscorer på hele turen samt en samlet gennemsnitlig flowscore for turen, som du kan få vist i Garmin Connect.

Lavere flowscorer angiver en generelt set mere ensartet kørsel. Højere scorer viser en tur med flere hastighedsudsving eller stop. Flow er en nyttig måling til at analysere din kørselspræstation på en rute. Du kan f.eks. sammenligne flowscorer mellem to ture på den samme rute for at finde områder, hvor du er gået frem eller tilbage i forhold til, hvor ensartet du kørte.

Et skærmbillede, der viser flow

Hop

Et skærmbillede, der viser hop

Enheder med MTB-målinger kan automatisk registrere hop på dine mountainbiketure. De kan også beregne hastighed, distance, tid i luften for hvert hop og generere en samlet score for hoppet baseret på disse målinger.

Når du får vist den registrerede aktivitet i Garmin Connect, vil du kunne se et diagram med dine hopdata. Derudover kan du på dit aktivitetskort se positionen for hvert hop på ruten. Det hjælper dig med at evaluere dine hop og sammenligne de hop, du har foretaget på en rute over tid.

Et skærmbillede, der viser kort

A screen displaying Jumps

Cykledynamik

Billede af en Edge 1000-cykelenhed med en skærm med cykledynamik. Uanset om du kører for konkurrencen, udforskning eller bare for sjov, kan Garmin hjælpe dig med at indsamle de nødvendige data til at dokumentere, hvor hårdt du har arbejdet, eller hjælpe dig med at komme i bedre form. Det skyldes, at udvalgte enheder, for eksempel vores dobbeltfølende pedalbaserede effektmålere, giver dig adgang til cykledynamik. Cykledynamik vil sige en række avancerede mål, der er beregnet til at give omfattende indblik i, hvordan du kører, og hvordan din præstation ændres ud fra variabler som f.eks. stilling, opsætning af cyklen, varighed af cykelturen med mere. Med cykledynamik kan cyklister, trænere, cykelmekanikere og endda fysioterapeuter analysere enkeltdata for præcise forebyggende handlinger.

Siddende/stående stilling

Et billede, der viser siddende vs. stående stilling på en cykel. Du har sandsynligvis din helt egen præference for stilling på cyklen under klatring og spurter. Udvalgte Garmin effektmålere kan registrere og markere kørestilling (siddende eller stående) under en cykeltur ved at sammenligne de kræfter, der anvendes mod pedalerne. Din kompatible Edge-cykelcomputer viser derefter den aktuelle stilling, opsummerer, hvor ofte og hvor længe du har opretholdt den stilling, og effektdata – alt samme i realtid.

Efter cykelturen kan du uploade dataene til Garmin Connect™ appen. Der kan du se hver stilling, den tilknyttede kadence og hastighed, og du kan sammenligne den tid, du har siddet ned eller stået op. Du kan endda finde ud af, hvordan en bestemt stilling påvirker din effekt, og analysere klatringer og spurter. Disse detaljerede data giver dig et nærbillede af, hvordan du kører, og kan være nyttige, når du bestemmer effektiviteten af en stilling og identificerer tendenser for at skifte stilling på bestemte tidspunkter under en cykeltur.

Effektfase (PP)

Et billede, der illustrerer effektfasen under en pedalbevægelse. Effektfasen viser en værdifuld beskrivelse af, hvordan du i øjeblikket producerer effekt i en pedalbevægelse. Garmin effektmålere registrerer, hvor benet genererer positivt moment i en pedalbevægelse, og hvor hovedparten af det positive moment opstår. Den registrerer også den vinkel, hvor disse kræfter starter og slutter, og hvor din kraftkoncentration produceres. Hvis du bruger en dobbeltfølende effektmåler, kan du bringe analysen et skridt videre og se, om der er forskelle mellem venstre og højre ben.

Effektfasen måles som en kombination af grader og buelængde, idet 0 grader repræsenterer klokken 12-positionen, og 180 grader repræsenterer klokken 6-positionen. Længden af effektfasen måles som forskellen mellem start- og slutvinklerne. En startvinkel for effektfase på 5 grader og en slutvinkel for effektfase på 220 ville for eksempel repræsentere en buelængde for effektfasen på 215 grader. Med dobbeltfølende pedaler får du disse oplysninger for både højre og venstre ben. Derefter kan du se, hvor hovedparten af kraften produceres, ved måling af topeffektfasen (PPP – Peak Power Phase). Standardindstillingen er, at topeffektfasen repræsenterer 50 % af den producerede effekt, men dette kan justeres op eller ned afhængigt af din præference.

Målinger af effektfase vises grafisk på Edge-enheder og på Garmin Connect. Dette gør det lettere for dig at visualisere din pedalbevægelse.

Midterforskydning af platform (PCO)

Et billede, der viser midterforskydningen af platformen på en pedal. Målingen af midterforskydning af platform beregnes ved at identificere, hvordan kraften fordeles hen over pedalplatformen under en pedalbevægelse. Det vil sige, at du kan få vist og evaluere, hvor kraften anvendes relativt til midten af pedalplatformen, og hvordan midterforskydningen af platformen er i løbet af et givet tidsrum. En analyse af disse data kan hjælpe dig med at bestemme den passende indstilling af cyklen samt klampeposition. Det kan også være nyttigt for at forebygge personskader og rehabilitering.

Midterforskydning af platform måles i millimeter. Positive værdier (f.eks. +6 mm) angiver større kraft mod ydersiden af pedalen, mens negative værdier (f.eks. -4 mm) angiver større kraft mod indersiden af pedalen. Du kan se disse oplysninger i grafisk format på din Edge-enhed. Den røde linje angiver den aktuelle 10-sekunders gennemsnitsværdi, og den blå linje repræsenterer gennemsnittet for de seneste 30 sekunder.

Højre/venstre balance

Et billede, der viser effektforskellen mellem et venstre og højre ben. Vores dobbeltfølende pedaler kan ikke blot beregne din kombinerede effekt, de kan også adskille effekten i venstre ben fra effekten i højre ben for at fortælle dig, om det ene ben producerer mere effekt end det andet. Med andre ord, hvor symmetrisk træder du i pedalerne?

Studier viser, at en stor ubalance mellem kraftproduktionen i venstre og højre ben kan medføre tidlig træthed og endda udsætte dig for risiko for personskade. Derfor er det godt at vide, om der er betydelig asymmetri, så du kan arbejde på at forbedre det. Symmetri vil sige, at begge ben arbejder lige hårdt, hvilket giver dig større effektivitet.

Cykelopmærksomhed

Garmin har værktøjer, der forbedrer dine muligheder for at se og blive set, mens du kører. Giv dig selv lidt ro i sindet med tilbehør og funktioner til cykelopmærksomhed.

GroupTrack- og LiveTrack

Edge skærm viser GroupTrack- og LiveTrack Lad dem i din cykelgruppe og dem derhjemme se, hvor du befinder dig, mens du kører. Ved at starte en LiveTrack- eller GroupTrack-session giver du dine valgte kontakter mulighed for at følge dig i realtid og se, hvor du er.

Rytter til rytter-meddelelser

Edge skærm viser rytter til rytter-meddelelser Ryttere med Edge 1030 har nu mulighed for at sende og modtage prædefinerede meddelelser. Det gør det nemt at holde kontakten, selvom I ikke kan se hinanden.

Registrering af hændelse

Edge skærm viser hændelsesregistrering Kompatible Edge-enheder har indbygget hændelsesregistrering. Hvis der registreres en hændelse, sendes din GPS-position automatisk til angivne venner og familiemedlemmer.

Hjælp

Kompatible Edge-enheder omfatter også hjælpefunktionen. Dette giver dig mulighed for manuelt at dele din position med dine nødkontakter, hvis du har brug for hjælp, f.eks. hvis du får et mekanisk problem eller har en punktering.

Varia™ Rearview bagudvendt cykelradar

Edge skærm viser Varia Rearview bagudvendt cykelradar Varia Rearview bagudvendt cykelradar registrerer køretøjer, som nærmer sig bagfra fra op til 140 meter væk, og viser dem på din kompatible Edge eller Varia hovedenhed.

Varia forlygte

Edge skærm viser Varia cykellygter Se og bliv set med vores smarte forlygter. Når lygten er parret med en kompatibel Edge-enhed, justeres lyset automatisk efter det omgivende lys og hastigheden.

Advarsler om skarpt sving forude

Edge skærm viser en advarsel om skarpt sving Vær bedre forberedt på, hvad der befinder sig forude, med enhedsadvarsler om skarpe sving, når du navigerer.

En opfordring til fællesskabet

Cykelfællesskabets dedikation yder et enormt bidrag til udviklingen af innovative nye Garmin-funktioner såsom Trendline Popularity Routing. Da vi fortsat forbedrer dette, er der en ting, du kan gøre for at hjælpe. Jo mere du kan gøre for præcist at kategorisere dine køre- eller løbeture i Garmin Connect, desto mere brugbar vil ruteføring ud fra popularitet være på tværs af aktivitetstyper. Bliv ved med omhyggeligt at differentiere dine mountainbike-køreture fra dine cykelture på vejene, da dette er til gavn for hele Garmin Connect-fællesskabet.