Skip navigation links

Dynamika jízdy na kole a fyziologické údaje

Aero Testing. Další informace.Sledování klíčových prvků vašeho pokroku při jízdě na kole a zlepšování kondice vám pomůže získat lepší představu o aktuální úrovni vaší výkonnosti a o tom, co musíte udělat pro udržení nebo zlepšení současného stavu. Vybraná zařízení Garmin shromažďují během vaší jízdy data, aby vám mohla tyto metriky jízdy na kole a fyziologické údaje poskytnout. Je nutné poznamenat, že některé z těchto metrik vyžadují další snímače, například výkonu a srdečního tepu. Pokud byste rádi lépe porozuměli statistikám, které vám vaše zařízení ukazuje, pak jste tady správně. K čemu můžete tyto vypočítané údaje použít? To je na vás, rádi vám ale nabídneme několik tipů.

Fyziologické údaje

Stav tréninku

Položka Stav tréninku vám poskytne přehled o vašich dlouhodobějších tréninkových návycích. Nabízí vám tak velice užitečné informace o tom, jak si opravdu vedete.

Obrazovka zařízení Edge zobrazující stav tréninku. Tento výpočet, který je zajišťován společností Firstbeat, využívá několika dimenzí vaší osobní fyziologie. Bere v úvahu změny úrovně kondice (vaší hodnotu VO2 max), dále vaši aktuální krátkodobou (7denní) tréninkovou zátěž a veškeré změny v této tréninkové zátěži a poskytne vám rady pro zlepšení vašich tréninkových rozhodnutí.

Zjednodušeně řešeno – když přestanete trénovat, vaše kondice se zhorší, ale v závislosti na dřívější tréninkové zátěži se také může stát, že přestávka v zaběhnutých tréninkových zvycích povede ke zlepšení kondice. Stejně tak se očekává, že pravidelné náročné tréninky zlepší vaši kondici, dávejte si ale pozor – pokud budou až příliš náročné a příliš časté, začne se vaše kondice vlivem „přetrénování“ zhoršovat.

Abyste si udělali lepší obrázek o tom, jak tento proces funguje, představte si, že řadu týdnů pravidelně trénujete a vaše kondice se navzdory běžným malým zhoršením a zlepšením ze dne na den celkově zlepšuje. Zařízení tento trend automaticky rozpozná a váš stávající tréninkový program bude označen jako „produktivní“. Podobně se může stát, že trénujete velmi intenzivně, ale vaše kondice se začne zhoršovat. V takovém případě bude váš trénink označen jako „nadměrný“ a bude vám doporučena dodatečná regenerace.

Níže jsou uvedeny stavy tréninku, se kterými zařízení pracuje.

Obrazovka zařízení Edge zobrazující definice rozpoznaných stavů tréninku. Stoupající – Jste v ideální kondici pro závod. Snížení tréninkové zátěže, které jste v nedávné době provedli, umožňuje vašemu tělu regenerovat a dobře se vyrovnat s předchozím tréninkem. Tento vrcholný stav lze udržet pouze po krátkou dobu.

Produktivní – Jen tak dál. Vaše tréninková zátěž posouvá vaši fyzickou kondici správným směrem. Abyste si kondici udrželi, nezapomeňte vkládat do tréninku i období regenerace.

Udržování – Aktuální tréninková zátěž je dostatečná pro udržení aktuální fyzické kondice. Pokud chcete vidět zlepšení, přidejte si další cvičební aktivity nebo zvyšte objem tréninku.

Regenerace – Lehčí tréninková zátěž umožňuje regeneraci těla, která je nezbytná při delších obdobích intenzivního tréninku. Až se budete cítit připraveni, můžete tréninkovou zátěž zase zvýšit.

Neproduktivní – Vaše tréninková zátěž je na dobré úrovni, fyzická kondice vám však klesá. Vaše tělo může mít potíže s regenerací. Zaměřte se na celkové zdraví, například stres, výživu nebo odpočinek.

Podtrénování – Týden nebo déle jste trénovali výrazně méně než obvykle a to se podepisuje na vaší kondici. Pokud chcete vidět zlepšení, zkuste zvýšit tréninkovou zátěž.

Nadměrná – Vaše tréninková zátěž je natolik vysoká, že už se stává kontraproduktivní. Vaše tělo si potřebuje odpočinout. Zařaďte si do programu lehčí trénink a umožněte tělu regeneraci.

Žádný stav – Abychom mohli určit váš stav tréninku, potřebujeme mít k dispozici jeden až dva týdny záznamů vaší tréninkové historie, včetně posledních aktivit s hodnotami VO2 Max.

VO2 Max

Obrazovka zařízení Edge zobrazující hodnotu VO2 Max. VO2 Max určuje hodnotu kardiorespirační kondice a kapacity aerobního výkonu. Možnost posoudit aktuální hodnotu kondice a sledovat změny v průběhu času je pro sportovce klíčová. Může pomoci při nastavování optimálních cílů a hodnocení dosažených pokroků a lze ji využít i k posouzení efektivity tréninku. Může vám také poskytnout potřebnou motivaci, která vás bude hnát k dosažení cílů, které jste si stanovili.

Analytický systém Firstbeat integrovaný do vašeho cyklopočítače nebo hodinek Garmin za jízdy určuje, analyzuje a interpretuje důležitá výkonnostní data a na jejich základě spolehlivě posuzuje hodnotu VO2 Max. Vámi generovaný výkon je posuzován v kontextu toho, jak náročný je takový výkon pro vaše tělo. Vztah mezi interní a externí zátěží (intenzita nebo úsilí versus počet wattů zaznamenaných měřičem výkonu) je většinou lineární a stabilní. Aby vaše tělo generovalo vyšší výkon, musí pracovat usilovněji.

Chytrá analýza dokáže rozpoznat kvalitní data a zajistit, že se pro vyhodnocování úrovně vaší kondice použijí jen ty parametry, které nejvíc vypovídají o vašem výkonu. Z praktického hlediska to znamená, že se nemusíte starat o zrychlování, zpomalování, stoupání, klesání ani zastavování na křižovatkách. Stačí se jen zahřát, zklidnit a pak začít jezdit běžným způsobem – nemusíte provádět žádné speciální kondiční testy.

Úroveň vaší kondice vyjádřená hodnotou VO2 Max v kombinaci s historií aktivit představují cenný kontext pro přizpůsobení zpětné vazby funkce Training Effect, odhad doby regenerace, určení optimálního rozsahu týdenní tréninkové zátěže a určení aktuálního stavu tréninku.

Za určitých okolností může být pro tělo mnohem náročnější dosáhnout stejného výkonu jako obvykle. Dobrým příkladem takových okolností může být jízda za horkého či vlhkého počasí nebo ve vysoké nadmořské výšce. Mnoho novějších zařízení Garmin dokáže jednu nebo více takových podmínek automaticky registrovat a zohlednit jejich vliv na vaše údaje o výkonu.

Rozpoznání a zohlednění vlivu prostředí na výkon vám nejen umožní sledovat, jak dobře se vaše tělo přizpůsobuje aktuálním podmínkám, ale také zvyšuje spolehlivost dalších metrik. Získáváte tak smysluplnější zpětnou vazbu v různých náročných prostředích.

Jedná se například o údaje z datové obrazovky Stav tréninku, která interpretuje změny hodnot VO2 Max v kontextu aktuální tréninkové zátěže a historie aktivit. Pokud by zařízení nezohlednilo vliv nerovného terénu nebo měřitelný pokles kapacity aerobního výkonu vlivem vysoké nadmořské výšky nebo nezvykle horkého počasí, mohl by být stav tréninku vyhodnocen jako Neproduktivní nebo Nadměrný.

Jak dlouho trvá, než se tělo přizpůsobí horku nebo vyšší vlhkosti?

Rychlost, s jakou se tělo přizpůsobuje vyšším teplotám, závisí na několika faktorech. Jedním z nejdůležitějších je rozdíl mezi podmínkami, kterým se chcete přizpůsobit, a vaším běžným prostředím. Čím větší změna, tím déle adaptace trvá.

Dalším faktorem je frekvence a délka tréninků a doba, kterou v novém prostředí strávíte venku. Proces aklimatizace se aktivuje přímým vystavením působení nového prostředí.

Výzkumy ukazují, že pokud v náročném prostředí trávíte denně hodně času venku, může nezbytná adaptace trvat třeba jen týden nebo dva. Sportovci s vyšší hodnotou VO2 Max se obvykle přizpůsobují náročnému klimatu mnohem rychleji – doba aklimatizace u nich může být dokonce až poloviční.

Pozitivní fyziologické důsledky aklimatizace

 • Optimální pocení
 • Zlepšení reakcí krevního řečiště
 • Zlepšení kardiovaskulární stability (schopnost udržet stejný krevní tlak a výkon srdce)
 • Zlepšení elektrolytické rovnováhy kapalin
 • Pomalejší metabolismus

Doba regenerace

Obrazovka zařízení Edge zobrazující hodnotu VO2 Max. Vaše tréninkové úsilí bude mít maximální efekt jen tehdy, pokud svému tělu dopřejete dostatečnou šanci na regeneraci. Snížíte tím také riziko zranění a pomůžete předcházet dlouhodobým následkům syndromu přetrénování.

Funkce Doba regenerace nabízí odpočet času, který ukazuje, kdy bude tělo plně odpočaté a připravené postavit se velké výzvě. Odpočet času se aktualizuje po každé aktivitě. Délka regenerace, která se k odpočtu po každé zaznamenané aktivitě přidá, se určuje na základě analýzy délky a intenzity této aktivity v kontextu vaší aktuální úrovně kondice a historie aktivit.

Zohledňuje se také doba regenerace, kterou odpočet ukazoval před zahájením nové aktivity.

Obecně platí, že podobné aktivity vyžadují podobnou dobu regenerace, někdy ale trvá návrat k normálu déle. Příkladem může být třeba mimořádně náročný trénink nebo závod. Totéž platí v případě, pokud dojde k náhlému zvýšení sedmidenní tréninkové zátěže proti normálu. Šok z rychlého zvýšení tréninkové zátěže během krátké doby může způsobit prodlouženou únavu, při které je vyšší riziko zranění a trvá déle, než se tělo vrátí do normálu.

Lidé si často myslí, že doba regenerace znamená, že tělo potřebuje úplný odpočinek až do okamžiku, kdy odpočet dosáhne nuly. Funkce Doba regenerace ale ukazuje čas, kdy bude tělo dostatečně odpočaté na to, aby zvládlo náročný trénink. Obvykle platí, že i když odpočet ukazuje, že k úplné regeneraci dojde až za hodně dlouhou dobu, nenáročná jízda na kole nebo běh uškodit nemohou a naopak jsou pro tělo přínosem.

Doba regenerace, kterou systém po tréninku vypočítá, se pak upravuje na základě nových dat tréninkového efektu a tréninkové zátěže.

Tréninková zátěž

Obrazovka zařízení Edge zobrazující stupnici tréninkové zátěže. Co je tréninková zátěž?

Tréninková zátěž je funkce založená na hodnotě EPOC, která pomáhá sledovat souhrn výkonu ze všech aktivit, při kterých je zaznamenávána tepová frekvence. Váš cyklopočítač Edge, hodinky a tréninkový deník Garmin Connect™ nabízejí přehled tréninkové zátěže podle jednotlivých aktivit (novější zařízení) a za uplynulých sedm dní, takže můžete sledovat okamžitý vliv jednotlivých aktivit i celkovou tréninkovou zátěž za poslední týden. Dlouhodobá tréninková zátěž (čtyři týdny) je další hodnota, která se využívá interně při výpočtu dalších funkcí, například stavu tréninku nebo zaměření tréninkové zátěže.

EPOC je označení pro nadměrnou spotřebu kyslíku po fyzickém výkonu (excess post-exercise oxygen consumption). Umožňuje měření vlivu fyzické aktivity na tělo podle toho, kolik práce musí po aktivitě vynaložit na regeneraci a obnovu. Jedná se o energii, kterou je potřeba vydat na obnovení dynamické rovnováhy neboli homeostázy.

Spotřebovaný kyslík je nepřímým indikátorem množství energie, které tělo potřebuje, aby se dalo znovu dohromady a lépe vás připravilo na další výzvu. Prostřednictvím měření objemu kyslíku, který tělo spotřebovává po tréninku, v porovnání s běžným stavem, získávají fyziologové a sportovní vědci jasnou představu o vlivu dané aktivity.

Analytický systém Firstbeat integrovaný do vašeho zařízení Edge nebo hodinek analyzuje data o srdečním tepu a s využitím pokročilých matematických modelů a strojového učení věrohodně předpovídá navyšování EPOC v reálném čase.

Zaměření tréninkové zátěže

V průběhu aktivity, při které využíváte kompatibilní snímače, probíhá analýza vašeho výkonu v reálném čase. Zařízení tak dokáže posoudit fyziologický dopad vaší aktivity i úsilí, které tato aktivita vyžaduje. Výsledky jsou založeny na správné interpretaci toho, jak různá intenzita a změny intenzity podporují a aktivují tělesnou adaptaci.

Anaerobní tréninková zátěž (fialová): Číslo v horní řadě a příslušný barevný ukazatel uvádějí, jaký objem tréninkové zátěže za uplynulé čtyři týdny byl výsledkem anaerobního úsilí. Pokud chcete zvýšit anaerobní tréninkovou zátěž, je třeba věnovat se aktivitám, které rychle zvyšují tepovou frekvenci. Jedná se obvykle o nárazový intenzivní výkon, který může trvat několik vteřin až minut, v kombinaci s odpočinkovými intervaly s nízkou nebo střední intenzitou, při kterých tepová frekvence klesne. Pokud do svého programu zapojíte tréninky HIIT, máte jistotu, že vaše tělo získává dostatek tréninkové zátěže z anaerobního úsilí.

 • Příklad: Intervalové tréninky

Vysoká aerobní tréninková zátěž (oranžová): Číslo v prostřední řadě a příslušný barevný ukazatel uvádějí, jaký objem tréninkové zátěže za uplynulé čtyři týdny byl výsledkem dlouhodobější aktivity o středně vysoké nebo vysoké intenzitě. Jedná se o zátěž, která se akumuluje během úsilí, při kterém je vaše tepová frekvence výrazně vyšší a kdy takto vysokou úroveň intenzity udržíte po dobu několika minut (výjimečně i přes půl hodiny).

 • Příklad: Jízda v tempu

Nízká aerobní tréninková zátěž (světle modrá): Číslo v dolní řadě a příslušný barevný ukazatel uvádějí, jaký objem tréninkové zátěže za uplynulé čtyři týdny byl výsledkem dlouhodobější aktivity o nízké intenzitě. Tato část tréninkové zátěže pochází z aktivit, které probíhají v „konverzačním“ tempu, což znamená, že sice trénujete, ale stále jste schopni mluvit.

 • Příklad: Dlouhá jízda

Jak využít zaměření tréninkové zátěže na maximum

Datová obrazovka zaměření tréninkové zátěže ukazuje grafické znázornění rozdělení tréninkové zátěže do tří hlavních kategorií a zároveň vám nabízí kvalitativní zpětnou vazbu.

 • Málo zátěže: V dané kategorii vám chybí trénink.
 • Vyvážená zátěž: Váš trénink je ve všech třech úrovních intenzity dobře vyvážený.
 • Zaměřená zátěž: Váš trénink je poměrně dobře strukturován, je ale zaměřen na jednu oblast více.

Kromě tří uvedených kategorií zpětné vazby zaměření zátěže je také možné získat zpětnou vazbu v tom, zda je váš celkový trénink příliš slabý (Pod cíli), nebo příliš intenzivní (Nad cíli).

Úsilí, které vynaložíte, abyste dosáhli vyvážené tréninkové zátěže, vám poskytne základy pro další cíle. Je důležité vždy vybudovat silné základy, na kterých můžete při dalším tréninku stavět. S vyváženými základy se budete v rámci přípravy moci lépe zaměřit na specifické aspekty, které vám pomohou zvládnout stanovenou výzvu.

Pevné základy vyžadují vyváženost

Pokud je vaše tréninková zátěž optimální i vyvážená, znamená to, že jste dostatečně aktivní na to, abyste si udrželi a postupně zlepšovali úroveň kondice, a že složení vašich aktivit je dostatečně rozmanité, aby mohlo sloužit jako kvalitní základ pro další zlepšování. Znamená to, že vaše aktivity zahrnují dostatek aerobního úsilí s vysokou i nízkou intenzitou a také dostatečný dynamický pohyb, který zlepšuje vaše schopnosti nárazového výkonu.

Zaměřeno na vítězství

Každý sportovec ví, že klíčem k úspěchu je kvalitní příprava, a pokud chce být člověk úspěšný, musí znát a připravit se na jedinečné podmínky výzvy, která ho čeká. Když máte vyvážené základy, můžete se začít profilovat a zaměřit skladbu své tréninkové zátěže směrem k výkonovému nastavení, které odpovídá vašim ambicím nebo konkrétní fázi přípravného kalendáře.

Sledování správného zaměření tréninkové zátěže vám dá jistotu, že jdete správným směrem. Pokud tato data správně pochopíte a aplikujete, můžete je využít ve svých osobních plánech k dosažení stanovených cílů a podání vysokých výkonů. Snadno uvidíte, zda vaše tréninkové aktivity v některých oblastech nezaostávají, a jakmile postavíte pevné základy, budete schopni dosáhnout na nejvyšší mety, protože složení vašich tréninkových aktivit bude dokonale odpovídat konkrétním požadavkům výzvy, které chcete čelit.

Tréninková zátěž: Štítek Training Effect hlavního přínosu

Obrazovka zobrazující stav tréninku. U nových kompatibilních zařízení si můžete ihned po uložení aktivity zjistit, jaký vliv měly daná jízda nebo běh na zaměření tréninkové zátěže. Nový barevný štítek na stránce souhrnu funkce Training Effect ukazuje hlavní přínos aktivity, kterou jste právě dokončili, a kde můžete očekávat, že se nejvíce projeví.

Barva štítku (fialová, oranžová a světle modrá) má konkrétní význam a odpovídá ukazateli anaerobního, vysoce aerobního a nízce aerobního výkonu, který se používá u zaměření tréninkové zátěže. Pokud zaznamenaná kategorie nemá významnější vliv na žádnou z kategorií intenzity nebo tuto kategorii nelze určit, má štítek barvu šedou a nezobrazí se na něm žádný text.

Funkce Doporučené denní tréninky

Cesta dlouhá tisíce kilometrů začíná prvním šlápnutím a pokud jde o dlouhodobé cíle v oblasti kondice a výkonnosti, záleží na tom, co uděláte dnes. Funkce Doporučené denní tréninky ve vybraných GPS hodinkách a cyklopočítačích Garmin kombinuje nejnovější poznatky sportovní vědy s údaji o kondici, aktivitě a životním stylu, které zaznamená vaše zařízení, a umožňuje zodpovědět důležitou otázku: Co mám dnes dělat?

Širším cílem těchto doporučených tréninků je pomoci vám zlepšit úroveň své kondice (VO2 Max) neboli kapacitu aerobního výkonu. Pravidelné plnění doporučených tréninků vám pomůže dosáhnout optimální, rozmanité tréninkové zátěže, která je ideálně vyvážená a pomáhá vám v dalším rozvoji.

Aktivity zahrnují běžecký a cyklistický trénink. Nezapomeňte, že cyklistické tréninky jsou výkonnostní a vyžadují kompatibilní měřič výkonu.

Jednotlivé doporučené tréninky jsou navrženy s ohledem na příslušnou úroveň zátěže a uspokojení specifických potřeb nebo zlepšení konkrétního aspektu výkonnosti. Do tréninkových doporučení se promítá vaše aktuální tréninková zátěž, zaměření zátěže, doba regenerace, údaje o spánku a profil nedávných tréninků.

Určité dny se tréninková doporučení zaměřují na budování základní vytrvalosti nebo podporu regenerace. Jiné dny se zaměřují na budování maximální kapacity aerobního výkonu, vaši schopnost tolerovat úsilí s vysokou intenzitou a dále na výkon, rychlost nebo opakování dynamických intervalů. Navrhování během aktivity v reálném čase vám napoví, kdy zvýšit intenzitu výkonu a kdy naopak ubrat. To může být užitečné zejména při aktivitách s nízkou intenzitou, kdy můžete úsilí snadno překročit.

Stejně jako u každého dobrého tréninkového programu je pro úspěch klíčová konzistence a variabilita. Systém tréninkových doporučení tyto požadavky automaticky zohledňuje. Pravidelným plněním doporučených tréninků zajistíte pokrok výkonnosti. Postupem času zjistíte, že plán kombinuje týdny s lehčí, vyšší a střední tréninkovou zátěží. Tyto vzorce odpovídají zavedeným metodám plánování tréninků, které využívají špičkoví sportovní vědci a fyziologové.

Pokud plníte speciální tréninkový plán s tréninky zaměřenými na konkrétní závod nebo disciplínu – ze služby Garmin Connect nebo od třetích stran – váš tréninkový plán bude mít přednost před doporučenými denními tréninky. V menu Tréninky stále najdete doporučené tréninky, ale výzvy k plnění pravidelných tréninků se budou týkat vašeho speciálního tréninkového plánu.

Funkční limitní hodnota výkonu (FTP)

Vaše funkční limitní hodnota představuje maximální výkon, který jste schopni udržet po 1 hodinu. Vaše odhadovaná funkční limitní hodnota výkonu (FTP) představuje základ vašich osobních výkonnostních zón a většiny výkonnostních tréninkových plánů.

Cyklopočítač Edge 1030 je schopen určit vaši funkční limitní hodnotu buď prostřednictvím vedeného tréninku, nebo automaticky při normální jízdě. V obou případech po shromáždění údajů o srdečním tepu a výkonu odhadne zařízení vaši limitní hodnotu. Časem zjistíte, že se odhadovaná hodnota FTP zpřesňuje spolu s tím, jak zařízení zjišťuje vaší celkovou fyzickou kondici. Cyklopočítač Edge 1030 rovněž udává vaši hodnotu FTP v jednotkách W/kg v závislosti na vaší hmotnosti a zobrazuje ji na duhové stupnici. Díky tomu můžete velmi rychle porovnat svůj poměr výkonu k hmotnosti s jezdci různého vzrůstu.

Cyklopočítač Edge 1030 je schopen vypočítat vaši hodnotu FTP následujícími 2 způsoby:

Test obsahující pokyny:

 • S využitím dat o srdečním tepu a výkonu vás zařízení Edge provede zahřívací fází následovanou postupným zvyšováním cíleného výkonu ve 3–4minutových přírůstcích během 15–20 minut.
 • Na základě reakce vašeho srdečního tepu na vzrůstající náročnost výkonu zařízení Edge vypočte hodnotu FTP.
 • Tuto hodnotu můžete přijmout, nebo odmítnout. Pokud ji přijmete, vaše výkonnostní zóny se automaticky přepočítají na základě nové hodnoty.
 • Doporučujeme, abyste tento test prováděli na silnici s konstantním sklonem nebo na cyklotrenažéru v uzavřeném prostoru.

Obrazovka zařízení Edge zobrazující automatickou detekci hodnoty FTP. Automatická detekce hodnoty FTP:

 • Pokud nastavíte osobní 20minutový záznam průměrného výkonu a pokud 95 % této hodnoty překročí aktuální odhad vaší hodnoty FTP, zobrazí se výzva k přijetí nové hodnoty FTP.
 • Tuto hodnotu můžete opět přijmout nebo odmítnout.

Training Effect

Vzhledem k tomu, jak naše těla fungují, závisí typ výsledků, které můžete očekávat, a typ výkonů, na které budete v budoucnu dobře připraveni, na typu vašeho tréninku.

Training Effect, tedy tréninkový efekt, je metrika, která vám dává představu o tom, jaký předpokládaný vliv má každý trénink na vaši budoucí kondici. Jedním z nejběžnějších využití této metriky je koordinace a vyvážení tréninků, které udržují a zlepšují aktuální úroveň vaší kondice. Cyklopočítač Edge 1030 zobrazuje následující 2 typy měření tréninkového efektu:

Aerobní Training Effect

Tento typ měří aerobní přínos cvičení, který by měl být přímo úměrný s očekávaným zlepšováním kondice.

Aerobní trénink:

 • Rozvíjí vytváření aerobní energie.
 • Přeměňuje tuk na energii.
 • Buduje vytrvalost a výdrž.
 • Posiluje schopnost podávat výkon delší dobu.

Anaerobní Training Effect

Pro dosažení nejefektivnějšího způsobu, jakým dokáže vaše tělo vyrábět energii spalováním, je vyžadován kyslík, občas ale vaše potřeba energie převýší míru, v jaké je kyslík v daném okamžiku dostupný. Naštěstí má ale vaše tělo připraven záložní proces. Přestože vytváření anaerobní energie není zdaleka tak efektivní, dokáže v pravou chvíli naskočit a udržet vás v pohybu. Špatnou zprávou je to, že se snadno vyčerpá.

Anaerobní trénink:

 • Rozvíjí vytváření anaerobní energie.
 • Zlepšuje schopnost sprintovat.
 • Posiluje odolnost vůči únavě.
 • Zvyšuje schopnost podávat výkon.

Efekt aerobního i anaerobního tréninku je mapován na stupnici 0–5, která udává úroveň vaší kondice a tréninkových návyků.

0 – Žádný, 1 – Malý, 2 – Udržovací, 3 – Zlepšující, 4 – Výrazně zlepšující, 5 – Nadměrný.

Zhodnocení výkonu

Graf zobrazující zhodnocení výkonu při jízdě.

Obrazovka zařízení Edge zobrazující hodnotu VO2 Max. K posouzení vaší současné schopnosti podávat výkony slouží zhodnocení výkonu. Během prvních 6 až 20 minut jízdy analyzuje tato metrika váš výkon, srdeční tep a variabilitu srdečního tepu. Výsledné číslo představuje vyhodnocení odchylky od vašeho základního skóre VO2 Max v reálném čase, přičemž každý bod na stupnici představuje asi 1 % vašeho VO2 Max. Čím vyšší je číslo, tím lepší výkon můžete očekávat. Mějte na paměti, že během prvních několika jízd s novým zařízením se mohou výsledky různit, protože zařízení stále ještě zjišťuje vaši kondici. Postupně se výsledky stabilizují a zhodnocení výkonu se stane spolehlivým každodenním ukazatelem vašich možností.

Kromě upozornění v první části vaší jízdy můžete také přidat zhodnocení výkonu jako datové pole na své tréninkové obrazovky a při jízdě je sledovat. Hodnota se může mírně měnit, když začnete stoupat do kopce nebo třeba začne foukat silný vítr, ale po chvíli náročného výkonu začne klesat a jízda si začne vybírat svou daň. Jedná se o objektivní způsob, jak sledovat, jestli se vaše schopnost podávat výkony postupem času snižuje, nebo ne: informuje vás tak, jestli se vaše tělo při současném výdeji energie při jízdě namáhá víc než obvykle. Proto vám zhodnocení výkonu může poskytnout včasné varování, než padnete vysílením.

Test zátěže VST

Pokud přemýšlíte, jestli je vaše tělo připravené na náročnou jízdu nebo jestli potřebuje jen lehčí trénink, možná je na čase podívat se na hodnotu Stress Score. Pokud jste svěží a zcela odpočinutí, budete schopni lépe zpracovat tréninkový efekt po náročné jízdě. Stejně náročná jízda však může být naopak kontraproduktivní, pokud jste unavení nebo vám hrozí přetrénování. Hodnota Stress Score se vypočítá během tříminutového testu, během kterého se analyzuje variabilita vašeho srdečního tepu (VST). Výsledná hodnota Stress Score se zobrazí jako číslo od 0 do 100, přičemž nižší číslo značí nižší míru stresu. Toto měření vám pomůže posoudit, na jakou míru aktivity je vaše tělo připravené. Přesnější výsledky získáte prováděním testu ve stejnou dobu a za stejných podmínek každý den (doporučujeme test provádět před jízdou, nikoli až po ní). To vám také pomůže vybudovat si cit pro vlastní denní a týdenní změny.

Během testu zátěže VST musíte stát, protože tak dokáže test lépe odhadnout nízké a střední úrovně stresu. Když ležíte, nemusí být nižší úroveň stresu odhalena, ve stoje je ale váš kardiovaskulární systém vystaven mírné zátěži. Tato zátěž způsobí detekovatelný pokles VST, pokud máte nízkou úroveň stresu, a umožní ji tak rozeznat od velmi nízké úrovně.

ClimbPro

Obrazovka zobrazující funkci ClimbPro. Funkce ClimbPro poskytuje cyklistovi informace, aby mohl rozložit svoje síly během jízdy:

 • Ukazuje blížící se stoupání na trase, v jaké vzdálenosti je můžete očekávat a jakou délku a sklon budou mít. Tyto informace jsou přístupné v náhledu trasy a jsou také dostupné na samostatné obrazovce v rámci smyčky stopek během příslušné aktivity.
 • Pro jednotlivá stoupání se automaticky zobrazí obrazovka funkce ClimbPro, když se cyklista přiblíží k stoupání. Tato obrazovka ukazuje cyklistovi, kde se ve stoupání nachází, a také vzdálenost, převýšení a průměrný sklon ve zbytku stoupání. Obrazovka se automaticky aktualizuje během postupu k vrcholu.

Jak jsou stoupání klasifikována?

Tato funkce pomáhá cyklistovi během náročnějších stoupání tím, že nedetekuje každý stoupavý úsek při jízdě. V současnosti klasifikuje stoupání na základě následujících kritérií:

 • Vzdálenost stoupání (v metrech) * průměrný sklon (v %) musí být větší než 3 500.
 • Stoupání musí být minimálně 500 metrů dlouhé.
 • Průměrný sklon musí být minimálně 3 %.

Budeme se snažit nadále přizpůsobovat tento algoritmus na základě další odezvy od cyklistů po celém světě.

Co znázorňují tyto barvy?

Obrazovka zobrazující barvy.

Barvy ukazují sklon stoupání následujícím způsobem:

 • V seznamu náhledů stoupání znázorňují barvy celkový průměrný sklon stoupání.
 • Na jednotlivých obrazovkách stoupání zobrazují barvy průměrný sklon zvýrazněného úseku.

Co cyklista potřebuje, aby mohl funkci ClimbPro používat?

 • Cyklista musí jet po trase, která obsahuje údaje o nadmořské výšce. Tato trasa může být z tréninkového deníku Garmin Connect nebo platforem jiných výrobců a měla by být ideálně ve formátu .fit.

MTB Dynamika

Vyberte si cyklopočítače Garmin vybavené speciálními metrikami pro horská kola, které vám pomohou vyhodnotit výkon při jízdě a sdílet výsledky s ostatními. Ať už chcete sledovat plynulost jízdy nebo obtížnost tratě, tyto klíčové metriky zaznamenají různé aspekty vaší jízdy a poskytnou vám měřitelná data, která ukazují, jak jste se zlepšili.

Obtížnost

Obtížnost měří náročnost stezky pro horská kola. Zohledňují se faktory jako sklon stezky a úhly zatáček. Skóre obtížnosti dané stezky by u jednotlivých cyklistů mělo být víceméně stejné. Je to užitečná hodnota pro srovnání obtížnosti různých tras, kterými jezdíte.

Vaše zařízení Garmin nepřetržitě vypočítává skóre obtížnosti během vaší jízdy. Když synchronizujete data s tréninkovým deníkem Garmin Connect, zobrazí se následně tabulka skóre obtížnosti v průběhu jízdy a celkové skóre jízdy v deníku Garmin Connect. Hodnocení obtížnosti jednotlivých částí trasy můžete zobrazit také na své mapě s aktivitami. Čím je stezka náročnější, tím vyšší by mělo být skóre obtížnosti.

Obrazovka zobrazující obtížnost

Plynulost

Obrazovka zobrazující plynulost

Plynulost sleduje, jak se během jízdy cyklistovi daří udržovat stejnou rychlost. Zohledňují se faktory jako stálost rychlosti během celé jízdy, plynulost v zatáčkách a další. Vaše zařízení Garmin nepřetržitě vypočítává skóre plynulosti během vaší jízdy. Když provedete synchronizaci, získáte po jízdě tabulku skóre plynulosti v průběhu jízdy a celkové skóre průměrné plynulosti. Tyto informace můžete zobrazit v tréninkovém deníku Garmin Connect.

Nižší skóre plynulosti znamená celkovou plynulejší jízdu. Vyšší skóre označuje jízdu s proměnlivější rychlostí nebo zastávkami. Plynulost je užitečnou metrikou k analýze vašeho výkonu při jízdě na stezce. Můžete například porovnat skóre plynulosti mezi dvěma jízdami na stejné stezce a vyhledat úseky, v nichž jste se v plynulosti jízdy zlepšili či zhoršili.

Obrazovka zobrazující plynulost

Skoky

Obrazovka zobrazující skoky

Zařízení s metrikami MTB mohou automaticky detekovat skoky při jízdě na horském kole. Také vypočítávají rychlost, vzdálenost a dobu každého skoku a na základě těchto metrik generují celkové skóre pro skok.

Při sledování zaznamenané aktivity v tréninkovém deníku Garmin Connect se zobrazuje graf s údaji o skocích. Navíc se bude poloha každého skoku zobrazovat na stezce na vaší mapě s aktivitami. To vám pomůže vyhodnotit skoky a srovnávat vaše skoky na stezce.

Obrazovka zobrazující mapu

A screen displaying Jumps

Dynamika jízdy na kole

Obrázek zařízení Edge 1000 pro cyklistiku s informacemi o dynamice jízdy na obrazovce. Nezáleží na tom, zda zrovna závodíte, poznáváte krajinu nebo jste jen vyrazili na projížďku – technologie Garmin umí zachytit údaje o vaší námaze, nebo vám pomohou při ladění formy, jelikož vybraná zařízení, jako je například náš měřič výkonu Garmin Vector™ se dvěma pedály, poskytují údaje o dynamice jízdy na kole. Dynamikou jízdy na kole označujeme sadu pokročilých metrik, které poskytují komplexní přehled o vašem způsobu jízdy a proměnlivosti vašeho výkonu v závislosti na proměnných, jako je poloha, nastavení jízdního kola, délka jízdy apod. S pomocí údajů o dynamice jízdy mohou cyklisté, trenéři, servisní technici a dokonce i fyzioterapeuti analyzovat jednotlivá data a provádět přesná normativní opatření.

Poloha vsedě/vestoje

Obrázek znázorňující polohu vsedě a vestoje při jízdě na kole. Při jízdě do kopce a při sprintech máte pravděpodobně svou oblíbenou polohu. Zařízení Vector umí porovnáním sil působících na pedály během jízdy zjistit a označit jízdu vsedě nebo vestoje. Kompatibilní cyklopočítač Edge pak zobrazí aktuální polohu a v reálném čase vytvoří souhrn, jak často a jak dlouho jste v této poloze zůstali spolu s údaji o výkonu.

Když jízdu dokončíte, můžete své údaje odeslat do online fitness komunity služby Garmin Connect™. Zde si můžete zobrazit polohu, příslušnou kadenci a rychlost od všech členů komunity a můžete srovnat dobu strávenou vsedě a vestoje. Dokonce můžete zjistit, jak určitá poloha ovlivňuje váš výkon, a analyzovat stoupání a sprinty. Tyto podrobné údaje vám umožňují nahlédnout na svou jízdu v kontextu komunity a mohou vám pomoci určit efektivnost polohy a rozpoznat tendence ke změnám polohy v určitých momentech jízdy.

Silová fáze (SF)

Obrázek znázorňující silovou fázi při sešlápnutí pedálu. Silová fáze poskytuje cenný popis síly, kterou aktuálně vynakládáte při sešlápnutí pedálu. Zařízení Vector zjistí, kde noha při sešlápnutí vytváří kladný točivý moment a kde dochází k jeho největší koncentraci. Kromě toho snímá i počáteční a koncový úhel, ve kterém tyto síly působí, a kde se koncentruje váš výkon. Pokud používáte měřič výkonu Vector se dvěma pedály, můžete provést o stupeň hlubší analýzu a srovnat rozdíly mezi levou a pravou nohou.

Silová fáze se měří jako kombinace stupňů a délky oblouku, přičemž 0 stupňů představuje pozici hodinové ručičky na 12 a 180 stupňů pozici hodinové ručičky na 6. Délka silové fáze se měří podle rozdílu mezi počátečním a koncovým úhlem. Kupříkladu, počáteční úhel silové fáze 5 stupňů a koncový úhel silové fáze 220 stupňů by znamenaly délku oblouku silové fáze 215 stupňů. V případě systému se dvěma pedály máte tuto informaci k dispozici pro levou i pravou nohu. Pomocí metriky špičkové silové fáze (ŠSF) si poté můžete zobrazit, kde vzniká většina výkonu. Výchozí nastavení pro špičkovou silovou fázi představuje 50 % výkonu, nicméně jej můžete podle libosti zvýšit nebo snížit.

Metriky silové fáze si můžete zobrazit v grafické podobě na zařízeních Edge a ve službě Garmin Connect. Díky tomu si budete moci své sešlápnutí pedálu snadněji představit.

Posunutí středu základny (PSZ)

Obrázek znázorňující posunutí středu základny na pedálu. Údaje PSZ se počítají podle rozložení síly na základně pedálu při jeho sešlápnutí. To znamená, že můžete zobrazit a vyhodnotit, kde je vyvinuta síla vzhledem ke středu základny pedálu a jaké je rozložení PSZ v rámci daného časového období. Analýza těchto údajů vám pomůže určit správné nastavení kola a pozici treter. Rovněž může posloužit k prevenci před zraněním a rehabilitací.

PSZ se měří v milimetrech. Kladné hodnoty (například +6 mm) označují zvýšenou sílu směrem ven z pedálu, zatímco záporné hodnoty (například -4 mm) označují zvýšenou sílu směrem dovnitř pedálu. Tyto informace si můžete na zařízení Edge zobrazit v podobě grafu. Červená čára označuje aktuální 10sekundovou průměrnou hodnotu a modrá čára představuje průměr za předchozích 30 sekund.

Vyvážení pravé a levé strany

Obrázek znázorňuje rozdíl ve výkonu mezi levou a pravou nohou. Systém Vector se dvěma pedály neměří pouze váš kombinovaný výkon, ale také umí oddělit výkon levé a pravé nohy, abyste věděli, zda jedna noha nevyvíjí větší výkon než druhá. Jinými slovy – jak moc symetricky šlapete do pedálů?

Studie ukazují, že velká nevyváženost mezi silami, které vyvíjí levá a pravá noha, mohou způsobit předčasnou únavu a dokonce i zvýšit riziko úrazu. Proto je dobré vědět, jestli máte výrazněji narušenou symetrii, abyste mohli pracovat na její nápravě. Symetrie znamená, že obě nohy pracují stejně intenzivně a výsledkem je lepší výkonnost.

Cyklistické funkce pro přehled o situaci

Společnost Garmin nabízí nástroje, které vám pomohou, abyste za jízdy lépe viděli a zároveň byli lépe vidět. Díky tomuto cyklopříslušenství a funkcím pro přehled o situaci si nemusíte dělat starosti.

Funkce GroupTrack a LiveTrack

Obrazovka zařízení Edge zobrazující funkce GroupTrack a LiveTrack. Umožněte členům vaší jízdní skupiny a vašim blízkým doma, aby o vás měli během vaší vyjížďky přehled. Spuštěním jízdy s funkcí LiveTrack nebo GroupTrack umožníte vybraným kontaktům, aby mohli v reálném čase sledovat vaši polohu.

Zasílání zpráv mezi cyklisty

Obrazovka zařízení Edge s ukázkou zasílání zpráv mezi cyklisty. Jezdci se zařízením Edge 1030 nyní mohou odesílat a přijímat předem napsané zprávy. Díky tomu můžete snadno zůstat v kontaktu i tehdy, když se ztratíte z dohledu.

Detekce dopravních událostí

Obrazovka zařízení Edge zobrazující detekovanou dopravní událost. Kompatibilní zařízení Edge nabízejí vestavěnou funkci detekce dopravních událostí. Jakmile je detekována dopravní událost, vaše poloha ze systému GPS se automaticky odešle určeným přátelům a rodině.

Asistence

Kompatibilní cyklopočítače Edge zahrnují také funkci Asistence. Ta vám umožňuje ručně sdílet svoji polohu s nouzovými kontakty v případě, že potřebujete pomoc, např. v případě mechanické závady nebo defektu pneumatiky.

Zadní radar Varia™

Obrazovka zařízení Edge zobrazující zadní radar Varia. Zadní radar Varia detekuje vozidla blížící se zezadu na vzdálenost až 140 metrů a zobrazuje je na kompatibilní hlavní jednotce Edge nebo Varia.

Chytrá cyklosvětla Varia

Obrazovka zařízení Edge zobrazující chytrá cyklosvětla Varia. S našimi chytrými cyklosvětly uvidíte a budete viditelní. Když jsou tato cyklosvětla spárována s kompatibilním zařízením Edge, automaticky se přizpůsobují okolnímu osvětlení a rychlosti.

Upozornění na nadcházející ostrou zatáčku

Obrazovka zařízení Edge zobrazující upozornění na ostrou zatáčku. Když jedete na kole, překvapení nejsou vždy příjemná. S výstrahami na nadcházející ostrou zatáčku zobrazovanými na zařízení budete při navigování lépe připraveni na to, co se nachází před vámi.

Výzva komunitě

Cyklistická komunita svým nadšením významně přispěla k vývoji nových inovativních prvků Garmin, jako je aplikace Trendline pro trasování podle oblíbenosti. Jelikož tuto aplikaci stále vylepšujeme, můžete nám pomáhat i nadále. Čím víc toho uděláte pro přesnou kategorizaci svých jízd a tras v aplikaci Garmin Connect, tím užitečnější bude trasování podle oblíbenosti ve všech typech aktivit. Pokračujte v pečlivém rozlišování mezi jízdami na horském kole a cyklistickými vyjížďkami po silnici a celá komunita Garmin Connect tím získá.